1. Informacija o epidemioloskoj situaciji na podrucju Srednjobosanskog kantona2. Prijedlog izmjena Budzeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godine - skraceni postupak3. Prijedlog zakona o dopunama i izmjeni Zakona o izvrsavanju Budzeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu - skraceni postupak4. Nacrt Budzeta…
  1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju.2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.3. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o predaji i korištenju zgrade „ Altin Oran“, Srednjobosanskog kantona i Osnovne škole…
Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04, 6 / 13 i 16/20), S A Z I V A M XXIII. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 22.11. 2021. godine (ponedjeljak), s početkom u 10…
Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04, 6 / 13 i 16/20), S A Z I V A MXXII. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 16.11. 2021. godine ( utorak ), s početkom u…
Zakon o mladima FBiH obavezuje niže nivoe vlasti da kreiraju politike prema mladima, odnosno strategiju tj.dokument institucija vlasti s programskim pristupom djelovanja prema mladima. Na prijedlog zastupnice Suzane Krišto, Skupština i Vlada SBK usvojili su Nacrt Strategije za mlade i…

 

pristup informacijama

Search