Новости / Обавјештења

29 новембар
2021

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ РАБЉЕНИХ МОТОЦИКЛА ПУТЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДАБОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
СРЕДЊОБОСАНСКИ КАНТОН / КАНТОН СРЕДИШЊА БОСНА
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ОРГАНА УПРАВЕ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА
Т Р А В Н И К

На основу члана 23. Правилника о поступку јавног надметања за продају покретних средстава, опреме у власништву Владе Средњобосанског кантона, а у вези Одлуком Владе Средњобосанског канотна, број:01-11.7-7886/21 од 11.11.2021., Комисија за продају возила расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Одобрава се продаја сталних средстава – мотоцикала у власништву Владе кантона, и то:
1. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, К62-О-776 инвентурни број 1479, Шифра средства: 1274, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000161874, Број мотора: Е399Е014387, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: У возном стању, предложена почетна цијена 500, 00 КМ

2. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, Ј35-А-120 инвентурни број 1477, Шифра средства: 1272, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000192232, Број мотора: Е399Е014308, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: У возном стању, предложена почетна цијена 500, 00 КМ

3. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, К62-0-779 инвентурни број 1476, Шифра средства: 1271, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000182134, Број мотора: Е399Е014395, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: У возном стању, предложена почетна цијена 500, 00 КМ

4. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, Ј35-А-122 инвентурни број 1474, Шифра средства: 1269, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000161861, Број мотора: Е399Е014371, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: У возном стању, предложена почетна цијена 500, 00 КМ

5. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, А86-Е-666 инвентурни број 1472, Шифра средства: 1267, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000182147, Број мотора: Е399Е014408, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: У возном стању, предложена почетна цијена 500, 00 КМ

6. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, А86-Е-668 инвентурни број 1471, Шифра средства: 1266, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000182140, Број мотора: Е399Е014389, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: У возном стању, предложена почетна цијена 500, 00 КМ

7. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, Ј35-А-121 инвентурни број 1469, Шифра средства: 1264, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000192233, Број мотора: Е399Е014311, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: У возном стању, предложена почетна цијена 500, 00 КМ

8. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, К62-0-775 инвентурни број 1467, Шифра средства: 1262, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000182133, Број мотора: Е399Е014407, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: У возном стању, предложена почетна цијена 500, 00 КМ

9. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, К62-0-783 инвентурни број 1466, Шифра средства: 1261, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000182141, Број мотора: Е399Е0143133, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: У возном стању, предложена почетна цијена 500, 00 КМ

10. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, К62-0-782 инвентурни број 1465, Шифра средства: 1260, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000192235, Број мотора: Е399Е014313, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: У возном стању, предложена почетна цијена 500, 00 КМ

11. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, Ј35-А-123 инвентурни број 1475, Шифра средства: 1270, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000161875, Број мотора: Е399Е014370, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: У возном стању, предложена почетна цијена 500, 00 КМ

12. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, К62-0-778 инвентурни број 1473, Шифра средства: 1268, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000161865, Број мотора: Е399Е014360, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: У возном стању, предложена почетна цијена 500, 00 КМ

13. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, А86-Е-665 инвентурни број 1461, Шифра средства: 1256, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000182146, Број мотора: Е399Е014351, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: У возном стању, предложена почетна цијена 500, 00 КМ

14. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, К62-О-777 инвентурни број 1462, Шифра средства: 1257, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000192226, Број мотора: Е399Е014309, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: У возном стању, предложена почетна цијена 500, 00 КМ

15. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, К62-О-780 инвентурни број 1463, Шифра средства: 1258, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000161871, Број мотора: Е399Е014372, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: У возном стању, предложена почетна цијена 500, 00 КМ

16. Мотоцикл Yамаха, задњих регистарских ознака, А86-Е-669 инвентурни број 1468, Шифра средства: 1263, Година производње 2008.,Број шасије: LBPRE051000161869, Број мотора: Е399Е014368, Набавна вриједност: 4.900,00 КМ, Отписана вриједност са 31.12.2020. 4.900,00 КМ, Садашња вриједност: 0,00 КМ, Тренутни статус: Хаварисано, предложена почетна
цијена 300, 00 КМ

 

ПРАВО УЧЕШЋА
Имају сва правна и физичка лица која своје понуде доставе на протокол Владе Средњобосанског кантона, ул. Станична 43. Травник са назнаком:
„Јавно надметање за продају МОТОЦИКЛА - не отварај“ са редним бројем лицитираног мотоцикла, те приликом предаје коверте на протокол уплаћује се 10 % кауције од почетне цијене лицитираног возила на благајни.

НАЧИН, ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Јавно надметање ће се извршити методом затворених понуда. Понуде се достављају до дана: 15.12.2021. (сриједа ) до 10 сати. Понуде ће се отворити истог дана у 11 сати, у згради Владе кантона, сала на ИИ кату.

Мотоцикли који су предмет јавне продаје могу се погледати сваки радни дан од 9-11 сати до дана продаје у магацину Центра за културу опћине Травник СРЦ Пирота у Пироти (Травник) уз најаву на телефон 030 518-512 или 062 991-749 (Јасмин Шврака)

 

Понуђач са којим се закључи купопродајни уговор дужан је у року од 24 сата уплатити цјелокупну цијену на жиро рачун Владе кантона, те након уплате преузети мотоцикл.
Учесник јавног надметања ако одустане од закључивања купопродајног уговора губи право на поврат кауције.

Прочитано 1833 пута

Новости

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« Avgust 2022 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31