13 октобар
2020

Сазвана 58. сједница Владе СБКНа основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона(Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – прочишћени текст и 14/03) и члана 9. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – прочишћени текст),

С А З И В А М
58. сједницу Владе Средњобосанског кантона, за четвртак, 15.10. 2020. године, у 9 сати

ДНЕВНИ РЕД

1. Записник са 57. сједнице Владе Кантона – секретар Владе
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о шумама Средњобосанског кантона – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
3. Извјештај о финанцијској ревизији Средњобосанског кантона за 2019. годину Уреда за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине – Министарство финанција
4. Извјештај о финанцијској ревизији ЈУ Болнице Травник за 2019.годину – Министарство здравства и социјалне политике
5. Извјештај о раду и финанцијском пословању Свеучилишне клиничке болнице Мостар за 2019. годину – Министарство здравства и социјалне политике
а) Финанцијски план и Програм рада Свеучилишне клиничке болнице Мостар за 2020.годину.
6. Приједлог одлуке о издвајању средстава за набавку опреме за видео над зор по опћинама Кантона ( на основи Споразума са опћинама ) – Министарство унутрашњих послова
7. Приједлог одлуке о извршењу непланираних средстава у Буџету Средњобосанског кантона за 2020. годину ( донирана средства у корист ОШ „Витовље“) – Министарство финанција
8. Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава прикупљених од ветеринарских накнада за мјере здравствене заштите животиња за 2020.годину – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
9. Приједлог одлуке о издвајању дијела средстава за провођење Програма мјера здравствене заштите животиња и биља у 2020. години - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
10. Приједлог одлуке о исплати накнаде штете почињене од заштићене дивљачи – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
11. Приједлог одлуке о издвајању средстава за набавку цјепива против сезонске грипе – Министарство здравства и социјалне политике
12. Приједлог одлуке о издвајању средстава Текуће резерве за потпору лијечења Емира Коласевића – Министарство здравства и социјалне политике
13. Приједлог одлуке о расходовању моторног возила – Министарство правосуђа и управе
14. Приједлог одлуке о продаји моторног возила – Министарство правосуђа и управе
15. Приједлог одлуке о давању сагласности школама за расписивање конкурса за упражњена радна мјеста за школску 2020/21. годину – Министарство образовања, науке, младих, културе и спорта
16. Приједлог одлуке о давању сагласности школама за закључивање уговора о д јелу за упражњена радна мјеста за школску 2020/21. годину – Министарство образовања,науке, младих, културе и спорта
17. Приједлог одлуке о давању сагласности за покретање поступка за набавку услуга за пријевоз ученика основних школа са подручја опћине Јајце – Министарство образовања, науке, младих, културе и спорта
а) Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку
18. Сагласност за склапање вансудских нагодби за извршење правомоћних судских пресуда из радних спорова – Министарство правосуђа и управе
19. Сагласност за набавку столица за потребе Опћинског суда у Травнику – Министарство правосуђа и управе
а) Приједлог одлуке о издвајању средстава за набавку столица
20. Сагласност на уговор о д јелу за обављање послова на одржавању котлова за гријање у Опћинском суду у Бугојну – Министарство правосуђа и управе
21. Сагласност за продужење радног односа стручним сарадницима у Кантоналном суду у Новом Травнику – Министарство правосуђа и управе
22. Сагласност за повећање плаће за обављање послова вишег стручног сурадника за фискалну политику у Министарству финанција – Министарство финанција
23. Сагласност за закључивање уговора о д јелу за верифицирање наставе из математике и физике у ОШ „Витез“ - Министарство образовања, науке, младих, културе и спорта
24. Сагласност за пренамјену средстава дозначених ЈУ Дом здравља Крешево – Министарство здравства и социјалне политике
25. Сагласност за закључивање уговора о д јелу за вођење електронске базе података о особама под здравственим надзором због пандемије коронавируса – Министарство здравства и социјалне политике
26. Сагласност на измјене Плана јавних набавки Кантоналне управе за цивилну заштиту за 2020. годину – Кантонална управа за цивилну заштиту
27. Приједлог Закључка о давању сагласности за покретање поступка за набавку канцеларијског намјештаја – Кантонална управа за цивилну заштиту

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

Прочитано 879 пута
« Januar 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31