23 Lipanj
2020

Sazvana 46. sjednica Vlade SBK- 2020.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
46. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 25. 6. 2020. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 45. sjednice Vlade – sekretar Vlade
2. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova upravnih vijeća/odbora bolnica Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Prijedlog odluke izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH broj: AP-5389 od 6.5.2020.godine – Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za adaptaciju sale za sastanke i potkrovlja u PS Travnik – Ministarstvo unutrašnjih poslova
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene Pravilnika o pedagoškim mjerilima – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
6. Saglasnost na projekat „Covid bolnice“ unutar Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
7. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za prijevoz učenika osnovnih škola sa područja općine Jajce - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
8. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
9. Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Saglasnost na ugovor o ustupanju potraživanja (cesija) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Saglasnost na rasporedni nalog za raspodjelu zaštitne opreme – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
12. Saglasnost za nabavku uredskih stolica – Stručna služba Vlade
13. Zahtjev za financijsku pomoć Agenciji za privatizaciju (za mjesec majj 2020.) – Agencija za privatizaciju

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 894 puta