Sjednice Vlade SBK/KSB

04 Avgust
2022

Saopštenje sa 134. sjednice Vlade SBK - 2022.g.Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 133. sjednice,

1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Vlade, predsjednika Vlade i ministrice financija za prvo polugodište 2022. godine,
• Konsolidirano periodično izvješće za Vladu i proračunske korisnike Kantona Središnja Bosna za razdoblje 1.1. do 30.6.2022. godine,
• Konsolidirano periodično izvješće općina Kantona Središnja Bosna za razdoblje 1.1. do 30.6.2022. godine,
• Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu

2. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Utvrđivanje mišljenja na korekcije Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o nabavci, držanju i nošenju oružja i streljiva,
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavu kamera za video nadzor,
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavu usluga revizije projekata za CIPS lokacije u PS Kiseljak, PS Fojnica i PS Busovača,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za nabavu opreme Jedinici za specijalističku podršku.

3. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeću odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava gospodarskim društvima iz oblasti metala za sufinanciranje dijela doprinosa za novouposlene radnike sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - poticaji gospodarstvu
• Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava gospodarskim društvima iz oblasti drvoprerađivačke industrije za sufinanciranje dijela doprinosa za novouposlene radnike sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - poticaji gospodarstvu,
• Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava postojećim obrtima za sufinanciranje dijela doprinosa za novouposlene radnike sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji,
• Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - poticaji gospodarstvu“ – za potporu poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta,
• Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za potporu skijalištima i razvoju turizma“ za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava gospodarskom društvu M. I. „Bajra“ d.o.o. Travnik, broj: 01-11.7-5955/2022 od 14. 7. 2022. godine,
• Suglasnost na dopunu Plana javnih nabava Ministarstva gospodarstva za 2022. godinu,
• Suglasnost za provođenje postupka javne nabave – nabava klima uređaja za potrebe,

4. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima – za pomoć ugroženim učenicima“,
• Mišljenje na Prijedlog strategije prema mladima Kantona Središnja Bosna,
• Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabava osnovnih škola za 2022. godinu
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava namijenjenih za visoko školstvo akademske 2021./2022. godine, planiranih Proračunom za 2022. godinu,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za poništenje postupka javne nabave u postupku – Rekonstrukcija i investicijsko održavanje Osnovne škole „Fra. Marijan Šunjić“ Novi Travnik,
• Prijedlog odluka o raspodjeli sredstava za oblast športa za 2022. godinu:
a) „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za šport“ za sufinanciranje projekata koje realiziraju općine, mjesne zajednice i javne ustanove iz oblasti športa (111.500,00 KM)
b) „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za šport“ – športskim savezima, športske klubove i udruge (863.100,00 KM)
c) „Tekući transferi pojedincima – za šport“ – za športaše pojedince i športske stručne djelatnike (21.100,00 KM),
• Prijedlog odluka o raspodjeli sredstava za oblast kulture za 2022. godinu:
a) „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za kulturu“ za sufinanciranje projekata koje realiziraju općine, mjesne zajednice i javne ustanove iz oblasti kulture (149.500,00 KM)
b) „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za kulturu“ – neprofitnim organizacijama – udruženjima iz oblasti kulture (568.900,00 KM)
c) „Tekući transferi pojedincima – za kulturu i znanost“ – za pojedince iz oblasti kulture ( 53.300,00 KM)
d) „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za kulturu“ – privatnim poduzećima iz oblasti kulture (18.500,00 KM),
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena rana mjesta za školsku 2022./2023. godinu

5. Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliš, povratka i stambenih odnosa Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2005. – 2025. godina,
• Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom za 2022.godinu - Kapitalni transferi (615) - poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku,
• Prijedlog odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera (615) - poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku:
a) Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku (615 100)
b) Kapitalni transferi pojedincima - poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku (615 200)
c) Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku (615 300)
d) Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima - poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku (615 500),
• Prijedlog odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstva iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Kantona Središnja Bosna – interventna sredstva za 2022. godinu:
a) Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovoda i kanalizacije
b) Kapitalni transferi javnim poduzećima – za utopljavanje javnih objekata radi uštede energije
c) Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – za utopljavanje, vodovod i kanalizaciju
6. Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna Kantona - Tekuća pričuva Vlade Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu, na ime potpore pomoći za liječenje,
• Suglasnost na novi cjenik usluga Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba „Drin“ i „Bakovići“ i Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine „Pazarić“

7. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja za epizootiološko područje KSB/SBK,
• Prijedlog odluke o isplati štete od zaštićene divljači (srndaća),
• Prijedlog odluke o isplati štete od zaštićene divljači (medvjeda - 2x),
• Prijedlog odluke o darivanju – poklonu stalnog sredstva (NISSAN TERANO),
• Prijedlog odluke o prodaji stalnog sredstva (ŠKODA OCTAVIA),
• Prijedlog odluke o uništenju stalnih sredstava (plakar, 2 komada)
• Prijedlog odluku o Izmjeni odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju sufinanciranja projekata iz oblasti vodoprivrede, broj 01-11.7-6257/22 od 28. 7. 2022. godine.

8. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za adaptaciju prostorija u Općinskom sudu u Travniku,
• Suglasnost za pokretanje postupka za nabavu roba za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku –
a) za nabavu računarske opreme
b) za nabavu klima uređaja

Ostale odluke i saglasnosti:
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu ronilačke opreme-Kantonalna uprava za civilnu zaštitu,
• Suglasnost za isplatu naknada po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima za mjesec srpanj 2022. godine – Kantonalna uprava za branitelje
• Pravilnik o korištenju službenih motornih vozila za potrebe kantonalnih tijela vlasti-Služba za zajedničke poslove.
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu radova – Rekonstrukcija i sanacija zgrade u vlasništvu Vlade Kantona Središnja Bosna koju koristi MUP (II privremena sanacija)- Služba za zajedničke poslove.
• Prijedlog rješenja o imenovanju članova kantonalnog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća- Kantonalna uprava za civilnu zaštitu.

Izvještaji
• Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu kolovoz 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
• Izvješća o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu kolovoz 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo gospodarstva

pogledano 872 puta

Novosti

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« August 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31