Sjednice Vlade SBK/KSB

25 Mart
2022

Saopštenje sa 119. sjednice Vlade SBK - 2022.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 118. sjednice.

 

Na prijedlog Stručne službe, Vlada SBK je donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Vlade Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Izvještaj o radu Vlade Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu dostaviti će se Skupštini Kantona na razmatranje i prihvaćanje.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK prihvatila Konsolidirani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period 1.1. do 31.12.2021. godine.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o procjeni ugroženosti Srednjobosanskog kantona od prirodnih i drugih nesreća. Procjena ugroženosti SBK predstavlja polazište i temeljne pravce i usmjerenja za ažuriranje i donošenje Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (sektorska strategija razvoja), kao i izradu i donošenje Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Srednjobosanskog kantona.
Procijenjenim stanjem ugroženosti područja Srednjobosanskog kantona obuhvaćene su sve prirodne i druge nesreće koje mogu ugroziti područje Kantona, što je znatan iskorak ka uspostavi spremnosti društvene zajednice za sprječavanje nastajanja, ublažavanje i saniranje posljedica prirodnih i drugih nesreća na području Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Ministarstva financija i Trezora BiH, Kantonalnom sudu u Novom Travniku u iznosu 5.600,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, Osnovnoj školi „Fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik u iznosu od 17.713,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, Osnovnoj školi „Uskoplje“ Gornji Vakuf - Uskoplje u iznosu od 45.593,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje troškova učešća privrednih subjekata sa područja Srednjobosanskog kantona na 23. Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru. Ovom Odlukom izdvajaju sredstva u iznosu od 24.697,65 KM, koja će se uplatiti na račun privrednog društva „Mostarski Sajam“ d.o.o. Mostar. Predmetna Odluka odnosi se na sufinansiranje učešća za 16. privrednih subjekata sa područja Srednjobosanskog kantona i Obrtničku komoru SBK koja će se predstaviti sa više obrtnika koji su iskazali interes za učešće i izlaganje.
- Odluka o raspodjeli sredstava privrednom društvu „Rujanac dizajn“ d.o.o. Donji Vakuf za sufinansiranje troškova učešća na sajmu „Sarajevo 4 Walls“. Odlukom se izdvaja iznos od 2.340,00 KM, sredstva će se uplatiti na račun privrednog društva „Obrtnička djelatnost – PROFI TEAM SARAJEVO“, sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova učešća na sajmu.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava Ekonomsko socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, kojom se izdvajaju sredstva u iznosu od 5.500,00 KM, u svrhu organizacije službene posjete delegacije Razvojne agencije za mala i srednja poduzeća Republike Turske Srednjobosanskom kantonu.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o prenamjeni sredstava izdvojenih JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik u iznosu od 10.000,00 KM, tako što će se navedena sredstva utrošiti za projekat „Nabavke vozila - kamiona smečara“, JKP „Vilenica-Čistoća“d.o.o. N.Travnik.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 400.000,00 KM sa stavke: Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu za sufinansiranje nabavke ortopedskih pomagala ratnim vojnim invalidima. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 300.000,00 KM sa stavke: Ugovorene i druge posebne usluge - za sufinansiranje nabavke ortopedskih pomagala, ratnim vojnim invalidima.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu za topličko i klimatsko liječenje branilaca. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 50,000,00 KM sa stavke: Ugovorene i druge posebne usluge - za topličko i klimatsko liječenje branitelja.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu za stipendiranje-školovanje djece branilaca. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 600.000,00 KM sa stavke: Tekući transferi pojedincima - za stipendiranje-školovanje djece branilaca.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022, godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM sa stavke: Tekući transferi pojedincima - za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu za izgradnju šehidskih nišana - braniteljskih nadgrobnih spomenika. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM sa stavke: Tekući transferi pojedincima - za izgradnju šehidskih nišana – braniteljskih nadgrobnih spomenika.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o davanju saglasnosti za održavanje i popravku video nadzora nad objektima policijskih stanica u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a za potrebe MUP-a SBK.
- Odluku o davanju saglasnosti za nabavku i zamjenu dotrajale opreme za video nadzor u procijenjenoj vrijednosti od 4.273,00 KM bez PDV-a za potrebe MUP-a SBK.
- Odluka o davanju saglasnosti za nabavku materijala za forenziku u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a za potrebe MUP-a SBK.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku autolimarskih i autolakirerskih usluga za vozila i motocikle.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku municije.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku usluga prijevoza vozila i stvari (šlep služba).
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za plaćanje računa u iznosu od 285,01 KM izdan od strane Doma zdravlja Travnik za izvršenu analizu krvi.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za plaćanje računa u iznosu od 462,80 KM izdan od strane „AUTO KEMO“ Travnik za usluge prijevoza ukradenih motornih vozila i vozila iz kaznenih dijela.

Vlada SBK je dala i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnosti na dopunu Plana centralne nabavke za 2022. godinu na prijedlog Ureda za javne nabavke.
- Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki za 2022. godinu, a na prijedlog Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu.
- Saglasnost na Plan javnih nabavki za 2022. godinu, a na prijedlog Stručne službe Skupštine SBK
- Saglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola za 2022. godinu, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
- Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za potrebe škola, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
- Saglasnost na odluke škola o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede dala saglasnost na Nacrt Memoranduma o razumijevanju o saradnji u području turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Arapske Republike Egipat. Navedeni Zaključak dostaviti će se Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na daljnje postupanje.

Vlada SBK je na prijedlog Službe za zajedničke poslove donijela Odluku o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove za pokretanje procedure nabavke usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji krova, zamjene stolarije, uređenja fasade i izrade trotoara na zgradi TRZ-a u vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za potrebe Kantonalne uprave za branioce, predmet nabavke: proteze za gornje i donje ekstremitete, procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a u iznosu od 351.500,00 KM. Ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Izvor Komerc“ d.o.o. Banja Luka sa cijenom nakon e-aukcije u iznosu od 175.000,00 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova:
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2022. godinu u vrijednosti od 1.367.880,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za obilježavanje značajnih dana Eko-kalendara i podršku radu ekoloških društava za 2022. godinu u vrijednosti od 10.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za saniranje ekoloških incidenata za 2022. godinu u vrijednosti od 10.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa kapitalnih transfera za poticaje povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2022. godinu u vrijednosti od 1.521.500,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve Vlade SBK za 2022.godinu namijenjenih za oblasti kulture u vrijednosti od 23.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluku raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve Vlade za 2022.godinu namijenjenih za sport u vrijednosti od 23.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK usvojila i predložila Skupštini SBK usvajanje slijedećih izvještaja:
- Izvještaj o radu Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK za 2021. godinu.
- Izvještaj o radu Opće bolnice Travnik za 2021. godinu.
- Izvještaj o radu Hrvatske bolnice "Dr. Fra Mato Nikolić" Nova Bila za 2021. godinu.
- Izvještaj o radu Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik za 2021. godinu.
- Izvještaj o radu Opće bolnice Jajce za 2021. godinu.
- Izvještaj o radu Opća bolnice Bugojno za 2021. godinu.

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK u povodu akta Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u cilju realizacije mjere za dodjelu goriva poljoprivrednim proizvođačima. Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK da ovaj Zaključak dostavi Federalnoj direkciji robnih rezervi.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za pokretanje postupka javne nabavke usluge najma CLOUD sistema za LIS sistem u procijenjenoj vrijednosti od 195.000,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za pokretanje postupka javne nabavke usluge najma CLOUD sustava za RIS/PACS sistem u procijenjenoj vrijednosti od 105.000,00 KM bez PDV-a.

pogledano 1049 puta

Novosti

05.07.2022 Ministarstvo privrede objavljuje Bilans energetskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu...
28.06.2022 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, objavljuje Saopštenje za javnost povodom nastu...
27.06.2022 Na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o dodjeli ugovora BBI Banci za plasman kreditne lini...
23.06.2022 Njegova ekselencija Ji Ping, ambasador Narodne Republike Kine, posjetio je Vladu SBK. Njegovu eksel...
23.06.2022 Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 127. sjednice, 1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK ...
« Juli 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31