16 Novembar
2021

Sazvana 104. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
104. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 18.11.2021.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 103.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Odluka o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK/KSB za 2021.godinu – Zavod za zdravstveno osiguranje
3. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove – Kantonalna uprava za geodetske i imovinskopravne poslove
4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi za 2021.godinu“ – Ministarstvo privredi
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“ – Ministarstvo privredi
6. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji privredi za uspostavu fonda za potporu preduzećima u završetku implementacije međunarodno priznatih standarda i kvalitete“ – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o prijenosu koncesije za istraživanje i eksploataciju dolomita na lokalitetu „Ravni Do“, opština Vitez – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava za poticaje poljoprivredi – interventna sredstava – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa poticaja vodoprivredi sa kriterijima o utrošku sredstava za 2021.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik ( za nabavku lifta)
b) JU Bolnica Travnik (za nabavku defibrilatora)
c) JU Bolnica Jajce (za rekonstrukciju zgrade bolnice)
d) JU Dom zdravlja Travnik (za nabavku ultrazvučnog aparata)
e) Opština Kiseljak (za izgradnju zgrade Doma zdravlja Kiseljak)
f) JU Dom zdravlja Vitez (za digitalizaciju aparata za mamografiju)
g) JU Dom zdravlja Jajce (za nabavku stomatoloških stolica)
h) JU Dom zdravlja Travnik (za materijalne troškove)
i) Zdravstvenim ustanovama za sufinanciranje nabavke sanitetskih vozila
j) "Reumal" Fojnica (za dodatne troškove zbog pandemije COVID - 19)
12.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pravnu pomoć braniocima za 2021.godinu – Kantonalna uprava za branioce
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja branioca za 2021.godinu – Kantonalna uprava za branioce
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja za 2021.godinu – Kantonalna uprava za branioce
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara – Stručna služba Vlade
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku taktičkih uniformi – Ministarstvo unutrašnjih poslova
19. Izvještaj o energetskom auditu u Opštinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Razrješenja i imenovanja
a) Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora i vršioca dužnosti zamjenika direktora Službe za zapošljavanje SBK/KSB (saglasnost) – Služba za zapošljavanje

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 530 puta