10 April
2020

Saopštenje sa 22. vanredne sjednice Vlade SBK - 2020.g.Vlada SBK je na 22. vanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaje Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog štaba Ministarstva privrede i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike upoznao je Vladu SBK da je 798 aktivnih rješenja za izolaciju, za 2830 osoba je isteklo rješenje o samoizolaciji. Takođe, ministarstvo je obavijestilo Vladu SBK da je stigao dopis ispred Federalnog ministarstva zdravstva gdje stoji da su vlade kantona dužne donijeti posebne odluke kojim se predlažu prostori i lokacije za karanten za područje kantona, uz epidemiološku procjenu zavoda za javno zdravstvo o pogodnostima lokacija za karanten. Predmetna odluka treba da sadrži određene elemente za ugovor o međusobnim pravima i obavezama koji će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zaključiti sa svakom kantonalnom vladom odvojeno. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike će u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo pripremiti odluku i dostaviti Vladi SBK na odlučivanje, nakon što utvrdi potencijalne lokacije i prostore za karanten za područje SBK.

Krizni štab Ministarstva privrede upoznao je Vladu SBK da je Vlada Federacije BiH donijela Odluku kojom utvrđuje postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području Federacije BiH. Kao mjeru neposredne kontrole cijena, Vlada FBiH je propisala za pojedine proizvode utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene). Mjere neposredne kontrole odnose se na proizvode u nadležnosti FBiH, kantona, gradova i općina propisane odredbama Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale životne namirnice, osnovne higijenske i druge proizvode koje prodaju svi učesnici u lancu snabdijevanja, odnosno privredna društva i druge pravne i fizičke osobe koje proizvode i obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo. Pravne i fizičke osobe obavezne su utvrditi i primjenjivati marže tako da one ne prelaze nivo marži tih proizvoda na dan 5.3.2020. godine. U segmentu zapošljavanja situacija se stalno prati, sa današnjim danom 10. april 2020. godine, broj zaposlenih po evidenciji Poreske uprave SBK je 51.185 prijavljenih osoba, što je za preko 1.800 osoba manje od brojke sa kojom se ušlo u 2020. godini.

Kantonalni štab civilne zaštite je informisao Vladu SBK da je poseban Apel upućen građanima za pojačan angažman po pitanju spriječavanja požara na području Srednjobosanskog kantona, i ovom prilikom još jednom apeluje na građane da odgovornim postupanjem spriječe izbijanje požara i doprinesu očuvanju prirode i materijalnih dobara.

Ured za javne nabavke je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Uredu za javne nabavke Vlade SBK da pokrene proceduru Javne nabavke za nabavku zaštitne medicinske opreme (domaći proizvođači medicinske zaštitne opreme – odjela, maske, rukavice, naočale, itd.) za potrebe zdravstvenih ustanova u Srednjobosanskom kantonu.

pogledano 1586 puta
« April 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30