Novosti / Obavještenja

25 Februar
2020

Sazvana 36. sjednica Vlade SBK- 2020Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
36. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 27. 2. 2020. godine u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 35. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Program rada Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK za 2020. godinu – Zavod za javno zdravstvo
3. Izvještaj o radu Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK za 2019. godinu – Zavod za javno zdravstvo
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima za potporu skijališta i razvoja turizma“ za 2020. godinu – Ministarstvo privrede
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele ostvarenih od naknada za koncesije za mineralne sirovine u 2020. godini – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići za prvi kvartal 2020. godine – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za sufinanciranje manifestacije – Ured premijera Kantona
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/20. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o poništenju postupka za nabavku ortopedskih pomagala za noge i ruke – Kantonalna uprava za branioce
10. Prijedlog zaključaka o izboru najpovoljnijih ponuda za nabavku roba i usluga za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) za nabavku atomskog apsorpcijskog spektrofotometra
b) za nabavku ronilačkih odjela i ostalog
11. Godišnji izvještaj unutrašnje revizije za 2019. godinu – Ministarstvo financija
12. Izvještaj interresorne grupe za utvrđivanje i analizu parafiskalnih nameta u KSB/SBK – Ministarstvo privrede
13. Analiza prosječne starosti vozila u javnom prijevozu – Ministarstvo privrede
14. Saglasnost za nabavku usluga za pružanje tehničke podrške za pripremu tendera i procjene vrijednosti za nastavak informatizacije zdravstvenog sistema u KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
15. Saglasnost za pokretanje postupka za optimiziranje aplikacije EMIS print servera i baze podataka - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
16. Saglasnost za prijem zaposlenika u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Saglasnost na Planove javnih nabavki za 2020. godinu – Stručna služba Vlade
a) Plan nabavki Ministarstva privrede
b) Plan nabavki Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
c) Plan nabavki Kantonalne uprave za civilnu zaštitu
d) Plan nabavki Ureda premijera Kantona
e) Plan nabavki Službe za zajedničke poslove
f) Plan nabavki Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu

  

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 477 puta

Novosti

04.04.2020 U protekla dva dana isporučena oprema za zdravstvene ustanove na kantonu.Oprema nabavljena iz sredst...
03.04.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.01-40-6-148-93/20, o obustavi rada u djelatnosti trgovin...
03.04.2020 Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je Srednjoevropska ini...
03.04.2020 Dana 2. aprila 2020. godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je sastanak na kojem su p...
02.04.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite za kantonlane i gradske/ općinske štabove civilnih zaštita ...
« April 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30