Novosti / Obavještenja

Članak je filtriran: Četvrtak, 23 Septembar 2021 - Vlada SBK - KSB
Četvrtak, 23 Septembar 2021 10:06

Saopštenje sa 97. sjednice Vlade SBK - 2021.g.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
sa 97. sjednice Vlade SBK održane 23. 09. 2021. godine u Travniku

 

-Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 96. sjednice.

1. Vlada je usvojila izvještaje o radu ministarstava, uprava i upravnih organizacija te ureda i službi za period 1.1. do 30.6.2021.godine:

Ministarstva:
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo finansija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

Uprava i upravne organizacija:
a) Kantonalna uprava za branioce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve

Ureda i službi
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Kabinet premijera Kantona
e) Ured za javne nabave za potrebe korisnika budžeta KSB/SBK
f) Ured za evropske integracije, fondove odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu

 2. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kanton za period 2022.-2024.godina,
• izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu (donirana sredstva OŠ Bila“),
• preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu,
• nabavku usluga iz oblasti informatike (Centralizirani sistem obračuna i isplate plata)
- rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
• nabavku bankarskih usluga (vođenje transakcijskog računa i pod računa u okviru JRT).
• izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2021. godine.

3. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnost:

• nabavku mobitela za potrebe Opštinskog suda u Travniku,
• rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

4. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade PS Donji Vakuf (III. faza),
• izdvajanju sredstava za dodatne radove za izgradnju zgrade PS Kreševo (II. faza),
• izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade PS Donji Vakuf (III. faza),
• nabavku propan butan plina,
• nabavku prekršajnih naloga,
• stavljanju van snage Zaključka Vlade broj: 01-04.1-4056/2021-14 od 3.6.2021. godine.

5. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeću odluku:

• raspodjeli sredstava sa pozicije "Subvencije privatnim poduzećima - poticaj gospodarstvu" za sanaciju posljedica požara u poduzeču " Liv Prom" d.o.o. Jajce.

6. Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• raspisivanje javnog konkursa za prijem državnih službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike,
• izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Kantona za potporu liječenja:
Mirjana Vujica
Ivan Grabovac
Nerma Fazlibašić
Franjo Kvesić
• pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

 7. Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• popunu upražnjenih radnih mjesta.

8. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• izbor najpovoljnijih ponuditelja za nabavu udžbenika,
a) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku (Nakladnik: Školska naklada) - LOT-1
b) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku (Nakladnik: Alfa) - LOT-2
c) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku (Nakladnik: Logovita) - LOT-3
d) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku (Nakladnik: Sarajevo Publishing) - LOT-1
e) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku (Nakladnik: Dječja knjiga Sarajevo i Bosanska riječ Sarajevo) - LOT-2
f) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku (Nakladnik: Nam Tuzla i Vrijeme Zenica) - LOT-6
g) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku (Nakladnik: El - Kalem) - LOT-7.
• poništenje postupaka javnih nabava:
a) Za nabavu i isporuku udžbenika na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku - LOT-3
b) Za nabavu i isporuku udžbenika na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku - LOT-4
c) Za nabavu i isporuku udžbenika na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku - LOT-5

9. Na prijedlog Kantonalnog arhiva, Vlada je donijela odluku i dala saglasnost:

• izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Depoa arhiva (II. faza-LOT 2).

10. Na prijedlog Kantonalne uprava za civilnu zaštitu, Vlada je donijela odluke i dala suglasnosti:

• izdvajanju sredstava opštinama za poslove iz oblasti civilne zaštite:
a) opštini Busovača za sanaciju klizišta na lokaciji Bare
b) opštini Vitez za zaštitu obalnih stubova na rijeci Lašvi
c) opštini Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enese Patković
d) opštini i Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enesa Patkovića
e) opštini Kreševo za sanaciju klizišta na putu Crnići – Crnićki Kamenik
f) opštini Fojnica za regulaciju Trošnjičkog potoka
g)opštini i Travnik za sanaciju posljedica požara na stambenim objektima ( Melisa Imširović, Mujo Čelebić i Nermin Maglić).

11. Na prijedlog Kantonalnog zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa, Vlada je donijela odluku i dala suglasnost:

• nabavku auto osiguranja motornog vozila.

12. Na prijedlog Kantonalne uprava za branitelje, Vlada je donijela odluke i dala suglasnosti:

• potpisivanje aneksa na Okvirni sporazum za nabavku sredstava za higijenske potrebe paraplegičara za 2021. i 2022. godinu,
• davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za usluge rehabilitacije.

13. Na prijedlog Ureda premijera Vlade, Vlada je donijela odluku i dala suglasnost:

• izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu za sufinanciranje projekata Europskog pokreta u BiH.

Razrješenja i imenovanja

• Vlada je donijela odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora i vršioca dužnosti zamjenika direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona.

 

Objavljeno u Sjednice 2021

Novosti

28.06.2022 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, objavljuje Saopštenje za javnost povodom nastu...
27.06.2022 Na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o dodjeli ugovora BBI Banci za plasman kreditne lini...
23.06.2022 Njegova ekselencija Ji Ping, ambasador Narodne Republike Kine, posjetio je Vladu SBK. Njegovu eksel...
23.06.2022 Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 127. sjednice, 1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK ...
20.06.2022 ...
« Septembar 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30