Novosti / Obavještenja

Članak je filtriran: petak, 14 Avgust 2020 - Vlada SBK - KSB

Informaciju o pregovaračkom postupku i poziv za učešće

 

Informacija 

Poziv za sudjelovanje

 

Informacija

Poziv na sudjelovanje

 

 

 

Objavljeno u Planovi nabavki

 Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 50. sjednice.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke i dala saglasnosti:

- odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, poticaji privredi
- odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, za potporu razvoja poduzetničkih zona
- odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona
- odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih Start -up kompanija
- odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“, za učešće na sajmovima i izložbama
- saglasnost za sklapanje ugovora o djelu radi povećanja obima posla uzrokovanih pandemijom COVID-19 na period od 6.mjeseci
- saglasnost za povećanje plaće državnom službeniku u Ministarstvu privrede.

 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke i dala saglasnosti:

- odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi za 2020. godinu (interventna sredstva)
- odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje šumarstvu za državne šume za 2020.godinu,
- odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava sa pozicije „Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“,

 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke i dala saglasnosti:

- odluka o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku,
- odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za izradu fasade na zgradi ambulante opštine Dobretići,

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke i dala saglasnosti:

- odluka o Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport za 2020.godinu,
- odluka o davanju suglasnosti osnovnim školama za Ugovore o djelu za popunu radnih mjesta za školsku 2019./2020.godinu,
- saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga prijevoza učenika:
a) za opštinu Novi Travnik
aa) Rješenje o imenovanju komisije
b) za opštinu Fojnica
bb) Rješenje o imenovanju komisije
c) za opštinu Vitez
cc) Rješenje o imenovanju komisije
d) za opštine Kiseljak i Kreševo
dd) Rješenje o imenovanju komisije
e) za opštinu Busovača
ee) Rješenje o imenovanju komisije

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

- odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a,
- odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz tekućih rezervi u korist Ministarstva unutrašnjih poslova,
- saglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku računara s monitorom(3komada) na osnovu Okvirnog sporazuma
- saglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku ručnih radio stanica (6 komada) za potrebe
MUP-a.
- saglasnost za pokretanje postupka za izmještanje peći na pelet u zgradi Jedinice za specijalističku podršku na Slimenima.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

- odluka o izdvajanju sredstava za izvođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu,proljetna faza,
- odluka u vezi raspodjele zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama.
- odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2020.godinu na ime sufinanciranja nabavke RTG aparata:

a) JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje
b) JU Dom zdravlja Busovača
c) JU Dom zdravlja Vitez

  Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

- saglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavu uređaja za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku,
- saglasnost za pokretanje postupka za nabavku fiksne pregrade sa šalterom u Opštinskom sudu u Bugojnu,
- saglasnost za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinskom sudu u Travniku,
- saglasnost za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Opštinskom sudu u Travniku

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

- odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Tekući transferi pojedincima za pravnu pomoć braniocima
- odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava sa pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti,
- odluka o davanju suglasnosti o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava, za nabavu dogradnje računarskog programa za obračun prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite,
- saglasnost za isplatu naknade Sadetu Sefer za mjesec april, maj, juni i juli 2020.godine,
- saglasnost za isplatu naknade za obavljanje revizije
- rješenja o utvrđivanju visine naknade članovima radne grupe.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnost:

-saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku - Obuka struktura zaštite i spašavanja,

Tim za sprečavanje korupcije je predložio, a Vlada SBK:

- nije dala saglasnost na inicijativu za izradu Registra uposlenih u javnoj službi Srednjobosanskog kantona.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

- saglasnost o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja u pisarnici u zgradi Vlade.

Vlada je primila na znanje izvještaje i informacije:

-Konsolidirani periodični izvještaji za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo finansija.
a)Konsolidirani periodični izvještaji opština Srednjobosanskog kantona
- Informacija o stanju punjenja Budžeta Srednjobosanskog kantona za mjesec juli za 2020.godinu - Ministarstvo finansija.
-Vlada se nije izjašnjavala o Izvještaju o poslovanju ŠPD/ŠGD „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za 2019. godinu – direktor Društva
a) Izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu
b) Izvještaj Nadzornog odbora za period 8.6.2019 – 31.121.2019.godine
- Izvještaj o provedenoj obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu,proljetna faza - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike.

 - Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2020.godine – Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo finansija
c) Ministarstvo privrede

Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2020.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno u Sjednice 2020

Novosti

18.09.2020   Objavljuje se javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti: a. ...
14.09.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je na 54. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, d...
10.09.2020 Vlada SBK je primila k znanju Informaciju UNDP-a o realizaciji zajedničkih aktivnosti na suzbijanju ...
10.09.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je na 54. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, d...
08.09.2020 Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mje...
« August 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31