Novosti / Obavještenja

Članak je filtriran: utorak, 11 Avgust 2020 - Vlada SBK - KSB
utorak, 11 Avgust 2020 14:10

Sazvana 51. sjednica Vlade SBK -2020

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

                                                       S A Z I V A M
        51. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 13.8.2020. godine, u 9 sati

                                           
                                                      DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 50. sjednice Vlade – sekretar Vlade
2. Izvještaj o poslovanju ŠPD/ŠGD „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za 2019. godinu – direktor Društva
a) Izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu
b) Izvještaj Nadzornog odbora za period 8.6.2019 – 31.121.2019.godine
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi za 2020. godinu (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje šumarstvu za državne šume za 2020.godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5.Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava sa pozicije „Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“ - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, poticaji gospodarstvu - Ministarstvo privrede
7.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, za potporu razvoja poduzetničkih zona - Ministarstvo privrede
8.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo privrede
9.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih Start -up kompanija - Ministarstvo privrede
10.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“, za učešće na sajmovima i izložbama - Ministarstvo privrede
11.Prijedlog Odluke o Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za oblast kulture - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
12.Prijedlog Odluke o Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport za 2020.godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i športa
13.Prijedlog Odluke o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
15.Prijedlog odluke o izdvajanju novčanih sredstava iz tekućih rezervi u korist Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
16.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za izradu fasade na zgradi ambulante opštine Dobretići – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
17.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu,proljetna faza - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
18.Prijedlog Odluke u vezi raspodjele zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije Tekući transferi pojedincima za pravnu pomoć braniocima - Kantonalna uprava za branioce
20. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava sa pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti - Kantonalna uprava za branioce
21. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) za opštinu Novi Travnik
aa) Rješenje o imenovanju komisije
b) za opštinu Fojnica
bb) Rješenje o imenovanju komisije
c) za opštinu Vitez
cc) Rješenje o imenovanju komisije
d) za opštine Kiseljak i Kreševo
dd) Rješenje o imenovanju komisije
e) za opštinu Busovača
ee) Rješenje o imenovanju komisije
22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za Ugovore o djelu za popunu radnih mjesta za školsku 2019./2020.godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja u pisarnici u zgradi Vlade - Služba za zajedničke poslove
24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava, za nabavu dogradnje računarskog programa za obračun prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite - Kantonalna uprava za branioce
25.Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku - Obuka struktura zaštite i spašavanja - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
26.Saglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku računara s monitorom(3komada) na osnovu Okvirnog sporazuma - Ministarstvo unutrašnjih poslova
27.Saglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku ručnih radio stanica(6 komada) za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
28.Saglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavu uređaja za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
29.Saglasnost za pokretanje postupka za izmještanje peći na pelet u zgradi Jedinice za specijalističku podršku na Slimenima - Ministarstvo unutrašnjih poslova
30.Saglasnost za pokretanje postupka za izgradnju sportske dvorane u OŠ „13 Rujan“ Jajce - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
31.Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku fiksne pregrade sa šalterom u Opštinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Saglasnost za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
33.Saglasnost za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Opštinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
34.Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova stručnog saradnika za zaštitu voda – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
35.Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu radi povećanja obima posla uzrokovanih pandemijom COVID-19 na period od 6.mjeseci – Ministarstvo privrede
36.Saglasnost za povećanje plaće državnom službeniku u Ministarstvu privrede - Ministarstvo privrede
37.Saglasnost za popunu radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
38.Saglasnost za isplatu naknade Sadetu Sefer za mjesec april, maj, juni i juli 2020.godine - Kantonalna uprava za branioce
39.Saglasnost za isplatu naknade za obavljanje revizije - Kantonalna uprava za branioce
40.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju visine naknade članovima radne grupe - Kantonalna uprava za branioce
41.Saglasnost na inicijativu za izradu Registra uposlenih u javnoj službi Srednjobosanskog kantona - Tim za sprečavanje korupcije
42.Izvještaj o provedenoj obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu,proljetna faza - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
43.Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2020.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova (4x)
b) Ministarstvo finansija (2x)
c) Ministarstvo privrede
44. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2020.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta (2x)
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo unutrašnjih poslova
45.Konsolidirani periodični izvještaji za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo finansija
a)Konsolidirani periodični izvještaji opština Srednjobosanskog kantona
46.Razrešenja i imenovanja
a)Ostavka na poziciji člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona - Agencija za privatizaciju
47.Informacija o stanju punjenja Budžeta Srednjobosanskog kantona za mjesec juli za 2020.godinu - Ministarstvo finansija

  

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.v.r.

 

Objavljeno u Sjednice 2020

POSLOVNI SUBJEKTI KOJI NISU POTPISALI UGOVORE O IMPLEMENTACIJI ODOBRENIH SREDSTAVA

 

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona poziva sve poslovne subjekte koji su propustili da potpišu ugovore o implementaciji odobrenih sredstava iz općina Vitez, Bugojno, Jajce, Gornji Vakuf-Uskoplje, Travnik, Novi Travnik, Donji Vakuf i Kiseljak, a koji su ostvarili pravo na subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesece april i maj 2020.godine da se odazovu na potpisivanje ugovora koje će se održati u sali Ministarstva privrede u Travniku (adresa: Prnjavor 16 a).
 

Napomena: Poslovni subjekti koji se ne odazovu na potpisivanje ugovora smatrat će se da su odustali od finansijskih sredstava koja su im odobrena.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona: 030/511-217. Pogledaj: Poziv

Objavljeno u Novosti*

                                                     SAOPŠTENJE
sa 36. vanredne sjednice Vlade SBK održane 11.08. 2020.godine u Travniku

 

Vlada SBK je primila na znanje informaciju o epidemiološkoj situaciji na području Srednjobosanskog kantona i donijela set mjera u skladu sa već postojećim naredbama Federalnog štaba Civilne zaštite i drugih Federalnih organa te u skladu s tim donijela sljedeće zaključke:

1. Zadužuju se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB da pripreme prijedloge konkretnih mjera za postupanje načelnika općina u periodu pogoršane epidemiološke situacije na području Kantona.

2. Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa i uprave da razradi pravni osnov za primjenu represivnih mjera od strane inspekcijskih organa i pripadnika policije prilikom vršenja kontrola o pridržavanju izrečenih naredbi i mjera na suzbijanju epidemije COVID-19.

3. Vlada Kantona traži dodatno angažiranje inspekcijskih organa, uz asistenciju pripadnika policije, na provođenju naredbi i mjera donesenih od strane nadležnih organa u cilju suzbijanja epidemije korona virusa.

4. Zadužuju se sve javne zdravstvene ustanove da izvrše analizu potreba i analizu načina finansiranja kadrova (sanitarni inženjeri, tehničari i sl.) na poslovima vezanim za suzbijanje pandemije korona virusa.
Navedenu analizu potrebno je dostaviti Ministarstvu zdravstva i socijalne politike.
O izvoru i načinu finansiranja dodatno angažiranih kadrova dogovoriti sa Službom za zapošljavanje SBK/KSB i Zavodom za zdravstveno osiguranje SBK/KSB.

5. Zadužuju se sve javne zdravstvene ustanove da Vladi Kantona dostave informaciju o trenutnom stanju zaštitne opreme i potrebama za nabavkom zaštitne opreme.
Dostaviti izvještaj Vladi Kantona o izvršenim nabavkama zaštitne opreme i iznosu izdvojenih vlastitih sredstava za navedene nabavke.

6. Vlada Kantona traži od sredstava informiranja da se što češće oglašavaju prema građanima pozivom za poštivanje naredbi i mjera nadležnih institucija u cilju sprečavanja pandemije korona virusa.

7. - Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike da uputi zahtjev Federalnom ministarstvu zdravstva za povećanjem broja PCR testiranja za potrebe SBK/KSB.

   - Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB da upute zahtjev Federalnom ministarstvu zdravstva za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta kantonalnog laboratorija za obavljanje PCR testiranja.

Vlada Kantona je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK/KSB za 2020. godinu – ekonomski kod 641000 (Tekući Transferi drugim nivoima vlasti, fondovima-zdravstvenim ustanovama Kantona) JU bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na ime sufinaciranja tekućih troškova nastalih zbog situacije izazvene pandemijom COVID-19 u iznosu od 35.000,00KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauka, mladih, kulture i sporta donijela sljedeće odluke i dala saglasnosti:

- Saglasnost na imenovanje Komisije za javne nabavke za Osnovnu školu „Berta Kučera“ Jajce.
- Saglasnost o izmjeni plana javnih nabavki za pokretanje postupka nabavke udžbenika za osnovne škole sa područja Srednjobosanskog kantona.
- Saglasnost za pokretanje postupka za izgradnju sportske dvorane u OŠ „13 Rujan“ Jajce.
- Sagalasnost za pokretanje postupka nabavke udžbenika.

 

Objavljeno u Sjednice 2020

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/12 - prečišćeni tekst),

 

                                                                           S A Z I V A M
    36. izvanrednu sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za utorak, 11. 8. 2020. godine, u 9 sati                                                                D N E V N I  R E D

1. Informacija o epidemiološkoj situaciji na području Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
2. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke za Osnovnu školu „Berta Kučera“ Jajce - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
3. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti o Izmjeni Plana javnih nabava za pokretanje postupka nabave udžbenika za osnovne škole sa područja Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
4. Saglasnost za pokretanje postupka procedure za javne nabave rabljene informatičke opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola na području Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
5. Saglasnost za pokretanje postupka za izgradnju sportske dvorane u OŠ „13 Rujan“ Jajce - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

 

Objavljeno u Sjednice 2020

Novosti

18.09.2020   Objavljuje se javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti: a. ...
14.09.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je na 54. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, d...
10.09.2020 Vlada SBK je primila k znanju Informaciju UNDP-a o realizaciji zajedničkih aktivnosti na suzbijanju ...
10.09.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je na 54. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, d...
08.09.2020 Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mje...
« August 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31