Ministarstvo privrede / Novosti

Ministarstvo privrede, na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu člana 6. Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu broj: 01-02-390/15 od 31.8.2015. godine, Ministarstvo privrede objavljuje 

Ministarstvo privrede objavljuje

S P I S A K
ponuđača čiji programi-projekti ispunjavaju uslove javnog Konkursa „Poticaj privredi“ za 2015.god, objavljenog u novinama Oslobođenje i na stranici Vlade SBK, dana 16.07.2015.god

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Ministarstvo privrede / gospodarstva
TRAVNIK

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave («Službene novine Srednjobosanskog kantona», broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu tačke I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije «Transfer za poticaj privredi» Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu broj: 01-02-292/15 od 19.06.2015. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

« Juni 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30