Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

Tel: 030 511-215 | Fax: 030 540-291 | Adresa: Prnjavor 16 a | Email: min.prostorno@sbk-ksb.gov.ba

21.10.2019 | Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora slijedećem ponuđaču s rang liste  ...
17.10.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci  ...
17.10.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača o javnoj nabavci za projekat - Izgradnja rezervoara za vodu i izmjena dijela cjevovoda u naselju Kable, MZ Bil...
14.10.2019 Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Izrada odvodnog kanala za oborinske vode u naseljenim mjestima Kaćuni-Bare, općina Busovača  ...
10.10.2019 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za projekat "Povećanje energetske efikasnosti na JU Centar za kulturu, općina Donji Vakluf...

Djelokrug rada

Djelokrug rada

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša,, povratka i stambenih poslova obavlja upravne stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje mjerodavnosti Kanton, i to:planiranje i uređenje prostora te politiku korištenja zemljišta; izradu i provedbu prostornoga plana te njegovo usklađivanje s Prostornim planom Federacije Bosne i Hercegovine; gradnju; zaštitu okoliša (upravljanje otpadom, zaštitu prirode i kakvoću zraka te zaštitu od buke); povratak i ostvarivanje projekata obnove i razvoja; utvrđivanje stambene politike i osiguranje harmoniziranog funkcioniranja lokalne samouprave u komunalnoj djelatnosti, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.