Članak je filtriran: petak, 05 Juni 2020 - Vlada SBK - KSB

 Danas 5. Juna 2020.godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona potpisan je Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog školstva u Srednjobosanskom kantonu.

Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo potpisao je Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog školstva u Srednjobosanskom kantonu. Potpisnici Kolektivnog ugovora su i predsjednik Neovisnog sindikata uposlenih u osnovnim školama Kantona Središnja Bosna, predsjednik Goran Puletić i predsjednik Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, Muhamed Pajić.

Ovim Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog školstva u Srednjobosanskom kantonu uređuju se prava i obaveze djelatnika u osnovnim školama kojima je Srednjobosanski kanton preuzeo prava i obaveze osnivača u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu.

 

 

 

Objavljeno u Novosti*

Skupština Srednjobosanskog kantona je na XII sjednici Skupštine održanoj 2.6.2020.godine usvojila Skraćeni zapisnik s XI. sjednice Skupštine
te donijela odluke, zakone i zaključke kako slijedi:

1.Odluku o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o koncesijama.
2. Zakon o dopuni Zakona o koncesijama.
3.Odluku o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o rudarstvu.
4. Zakon o izmjeni Zakona o rudarstvu.
5.Zaključak o prihvaćanju Nacrta zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi.
6.Zaključak o prihvaćanju Nacrta zakona o javnim skijalištima u Srednjobosanskom kantonu.
7.Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Vlade Srednjobosanskog kantona za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa do 10.5.2020.godine.
8.Zaključak u povodu razmatranja federalnog Nacrta zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.
9.Zaključak u povodu razmatranja federalnog Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.
10.Zaključak o primanju na znanje Izvještaja institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o pravu na slobodu mirnog okupljanja.
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o premiji -učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona nije dobio potrebnu većinu.

Objavljeno u Novosti - skupština
petak, 05 Juni 2020 08:18

Z A H V A L N I C A

Z A H V A L N I C A


Rukovodstvo Skupštine Kantona izražava zahvalnost rektoru Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku gospodinu Nihadu Selimovići i profesorici Amri Tuzović na ukazanom gospodprimstva i susretljivosti koju su nam sveshrdno pružili u organizaciji

i održavanju XII sjednice Skupštine Kantona koja je održana u prostorijama fakulteta.

Nadamo se da ćemo i u buduće ostvarivati uspješnu saradnju.

Objavljeno u Novosti - skupština