Članak je filtriran: četvrtak, 25 Juni 2020 - Vlada SBK - KSB

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 45. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o kriterijima za imenovanje članova upravnih vijeća/ odbora bolnica Srednjobosanskog kantona. U skladu sa Odlukom o preuzimanju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama – bolnicama u Srednjobosanskom kantonu, SBK je preuzeo osnivačka prava nad bolnicama. Kako su bolnice završile postupak registracije kod nadležnog suda to su se stekli uslovi za raspisivanje natječaja za članove upravnih vijeća.

 

Vlada SBK je ranije dala saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike da raspiše natječaj i provede proceduru za imenovanje upravnih vijeća u bolnicama Srednjobosanskog kantona, te u skladu sa tim, donosi se Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova upravnih vijeća bolnica.

Objavljeno u Sjednice 2020