24 септембар
2019

Sazvana 18. sjednica Vlade SBK - 2019Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – PROČIŠĆENI tekst),

S A Z I V A M
18. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 26. 9. 2019. godine, u 9 sati
Za sjednicu predlažem

 


DNEVNI RED


1. Zapisnik sa 17. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kant
2. Izvještaji o radu ministarstava za period 1.1. do 30.6. 2019. godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
3. Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za period 1.1. do 30.6. 2019. godine
a) Kantonalna uprava za borce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog nasljeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Izvještaji o radu ureda i službi za period 1.1. do 30.6. 2019. godine
a)Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
e) Ured za javne nabavke
f) Kabinet premijera Kantona
5. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2019. godini (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2019. godini (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede ( rekonstrukcija vodovoda Karahodže, Alihodže, Brajići) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede ( regulacija korita rijeke Krušćice) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede ( regulacija korita rijeke Jaglinac) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku laptopa ( 7 komada) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje vode u gospodarske, sanitarne i tehnološke svrhe sa izvorišta „Banja“ na lokalitetu Banja, općina Kreševo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima -poticaj privredi“ – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
15. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za osnovne muzičke škole ( IX i X mjesec 2019.g.) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za kulturu (3.000,00 KM) – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za kulturu (500,00 KM) – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za kulturu (4.000,00 KM) – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za općinu Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za sport – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za školsku 2019/20. godinu– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje oglasa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja (Mujo Duranović) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredske fotelje – Ured za zakonodavstvo
30. Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabavke za održavanje i razvoj korisničkog softwera za javne nabavke – Ured za javne nabavke
31. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku vulkanizerskih usluga – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
32. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku usluga pranja vozila – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku atomskog apsorpcionog spektrofotometra – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
34. Izvještaj načelnika općine Kiseljak o utrošku doniranih sredstava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
35. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za unutarnju reviziju za II. kvartal 2019. godine – Ministarstvo finansija
36. Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju – Ministarstvo finansija
37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku šumarskih cipela – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog namještaja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
39. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju PVC stolarije u OŠ Treća osnovna škola Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku IT opreme – Ministarstvo privrede
41. Prijedlog zaključka o davanju saglasnost za zaključivanje sporazuma o izvansudskoj nagodbi o naknadi štete za motorno vozilo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
42. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
43. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o davanju saglasnosti za sanaciju mokrog čvora u PS Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova
44. Saglasnost za nabavku 5 uređaja Alcotest 5000-V3 – Ministarstvo unutrašnjih poslova
45. Saglasnost za nabavku serverskog ormara – Služba za zajedničke poslove
46. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izradu elaborata o geodetskoj situaciji zemljišta – Kantonalni arhiv
47. Razrješenja i imenovanja
a) Imenovanje komisije za javne nabavke za potrebe OŠ „Nova Bila“
b) Imenovanje komisije za javne nabavke za potrebe OŠ „Travnik“


PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Прочитано 2863 пута

Новости

22.09.2021 POZIV NA JAVNU RASPRAVU – IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI   Pozivaju se mještani MZ Kru...
15.09.2021 KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITUKANTONALNI ŠTAB/STOŽER CIVILNE ZAŠTITE SBK/KSB Kantonalni štab/...
14.09.2021 Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kanton...
10.09.2021 Njegova ekselencija, ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i...
09.09.2021 Komisija za prijem volontera za 2021. godinu, nakon razmatranja svih prijavljenih kandidata za struč...
« Septembar 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30