Сједнице Владе СБК / КСБ

11 јун
2018

Сазвана 92. сједница Владе СБK - 2018. годинаНа основу чланка 28. Закона о Влади Kантона Средишња Босна (Службене новине Kантона Средишња Босна, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и чланка 33. Пословника о раду Владе Kантона Средишња Босна (Службене новине Kантона Средишња Босна, број 12/16 – прочишћени текст),

С А З И В А М
92. сједницу Владе Kантона Средишња Босна, за четвртак, 14. 6 . 2018. године, у 9 сати


                                                                                         Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Записник са 91. сједнице Владе Kантона – тајник Владе Kантона
2. Ребаланс Прорачуна Kантона Средишња Босна за 2018. годину – Министарство финанција
3. Приједлог закона о измјени Закона о извршењу Прорачуна Kантона Средишња Босна за 2018. годину – Министарство финанција
4. Одлука о допуни Статута Службе за запошљавање KСБ/СБK – Служба за запошљавање
5. Одлука о измјенама и допунама Финанцијског плана Службе за запошљавање KСБ/СБK за 2018. годину – Служба за запошљавање
6. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Финанцијског плана Службе за запошљавање KСБ/СБK за 2018. годину – Служба за запошљавање
7. Одлука о измјенама и допунама Плана набавки Службе за запошљавање KСБ/СБK за 2018. годину – Служба за запошљавање
8. Приједлог одлуке о утврђивању основице, коефицијената и права из радног односа за равнатеље основних и средњих школа – Министарство образовања, знаности, културе и спорта
9. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за пријевоз ученика који немају организиран пријевоз и ученика са посебним потребама (за ИИ. полугодиште) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
10. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за пријевоз ученика основних школа ( за ИИИ. И ИВ. мјесец) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
11. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за високо школство (В. мјесец) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
12. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење Одлуке Уставног суда БиХ, број: АП-2702/16 од 30.10.2017. ( апелант Велмирка Радовановић) – Министарство финанција
13. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење одлука Уставног суда БиХ због неизвршења правоснажних судских пресуда , у износу бод 122.710,50 KМ – Министарство финанција
14. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење Одлуке Уставног суда БиХ , број: АП-3556/16 од 27.2.2018. ( апелант Иван Грубешић) – Министарство финанција
15. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење Одлуке Уставног суда БиХ , број: АП-2193/17 од 26.10.2017. ( апелант Иван Грубешић) – Министарство финанција
16. Приједлог одлуке о издвајању дијела средстава за реализацију Програма мјера за здравствену заштиту животиња и заштиту здравља биља за 2018. годину – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
17. Приједлог одлуке о издвајању средстава за потицаје господарству (ЛОТ 5) – Министарство господарства
18. Приједлог одлуке о покретању поступка за набавку моторног возила за потребе Сабора Kантона – представник Сабора
а) Рјешење о именовању повјеренства за набавку моторног возила за потребе Сабора Kантона
19. Приједлог Одлуке о давању сугласности ОШ “Вољевац” за попуну радног мјеста (домар) – Министарство образовања, знаности, културе и спорта
20. Сугласност за попуну радног мјеста у Ођелу за ауто-школе и возачке испите ( виши референт на одређено вријеме) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
21. Сугласност за кориштење средстава са ЕСЦРОW рачуна за потребе МУП-а – Министарство унутарњих послова
22. Сугласност за покретање поступка за набавку моторног возила – Kантонални завод за урбанизам просторно планирање и заштиту културно повијесног наслијеђа
а) Рјешење о именовању повјеренства за набавку моторног возила за потребе Kантоналног завода за урбанизам просторно планирање и заштиту културно повијесног наслијеђа
23. Сугласност за покретање поступка за провођење обвезне превентивне систематске дератизације 2018-2020. - Министарство здравства и социјалне политике
24. Сугласност за набавку канцеларијског намјештаја – Уред за еуропске интеграције, фондове, односе са јавношћу и квалитет према међународном стандарду
25. Извијешће Ођела интерне ревизије о утрошку средстава текуће резерве прорачуна Kантона за 2017. годину , којом располажу премијер и министар финанција – Министарство финанција
26. Информација о потраживањима по основу концесионих накнада – Министарство финанција
27. Захтјев за повећање накнаде за чланове Тима за борбу против корупције ( додатно образложење по закључку Владе) – Министарство унутарњих послова
28. Разрјешења и именовања
а) Одлука о именовању привремених управних вијећа у болницама на подручју KСБ/СБK – Министарство здравства и социјалне политике
б) Рјешење о именовању Повјеренства за набавку теренских моторних возила за потребе Kантоналне управе за шумарство – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарстваПРЕМИЈЕР KАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Записник са 91. сједнице Владе Kантона – тајник Владе Kантона
2. Ребаланс Прорачуна Kантона Средишња Босна за 2018. годину – Министарство финанција
3. Приједлог закона о измјени Закона о извршењу Прорачуна Kантона Средишња Босна за 2018. годину – Министарство финанција
4. Одлука о допуни Статута Службе за запошљавање KСБ/СБK – Служба за запошљавање
5. Одлука о измјенама и допунама Финанцијског плана Службе за запошљавање KСБ/СБK за 2018. годину – Служба за запошљавање
6. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Финанцијског плана Службе за запошљавање KСБ/СБK за 2018. годину – Служба за запошљавање
7. Одлука о измјенама и допунама Плана набавки Службе за запошљавање KСБ/СБK за 2018. годину – Служба за запошљавање
8. Приједлог одлуке о утврђивању основице, коефицијената и права из радног односа за равнатеље основних и средњих школа – Министарство образовања, знаности, културе и спорта
9. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за пријевоз ученика који немају организиран пријевоз и ученика са посебним потребама (за ИИ. полугодиште) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
10. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за пријевоз ученика основних школа ( за ИИИ. И ИВ. мјесец) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
11. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за високо школство (В. мјесец) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
12. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење Одлуке Уставног суда БиХ, број: АП-2702/16 од 30.10.2017. ( апелант Велмирка Радовановић) – Министарство финанција
13. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење одлука Уставног суда БиХ због неизвршења правоснажних судских пресуда , у износу бод 122.710,50 KМ – Министарство финанција
14. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење Одлуке Уставног суда БиХ , број: АП-3556/16 од 27.2.2018. ( апелант Иван Грубешић) – Министарство финанција
15. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење Одлуке Уставног суда БиХ , број: АП-2193/17 од 26.10.2017. ( апелант Иван Грубешић) – Министарство финанција
16. Приједлог одлуке о издвајању дијела средстава за реализацију Програма мјера за здравствену заштиту животиња и заштиту здравља биља за 2018. годину – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
17. Приједлог одлуке о издвајању средстава за потицаје господарству (ЛОТ 5) – Министарство господарства
18. Приједлог одлуке о покретању поступка за набавку моторног возила за потребе Сабора Kантона – представник Сабора
а) Рјешење о именовању повјеренства за набавку моторног возила за потребе Сабора Kантона
19. Приједлог Одлуке о давању сугласности ОШ “Вољевац” за попуну радног мјеста (домар) – Министарство образовања, знаности, културе и спорта
20. Сугласност за попуну радног мјеста у Ођелу за ауто-школе и возачке испите ( виши референт на одређено вријеме) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
21. Сугласност за кориштење средстава са ЕСЦРОW рачуна за потребе МУП-а – Министарство унутарњих послова
22. Сугласност за покретање поступка за набавку моторног возила – Kантонални завод за урбанизам просторно планирање и заштиту културно повијесног наслијеђа
а) Рјешење о именовању повјеренства за набавку моторног возила за потребе Kантоналног завода за урбанизам просторно планирање и заштиту културно повијесног наслијеђа
23. Сугласност за покретање поступка за провођење обвезне превентивне систематске дератизације 2018-2020. - Министарство здравства и социјалне политике
24. Сугласност за набавку канцеларијског намјештаја – Уред за еуропске интеграције, фондове, односе са јавношћу и квалитет према међународном стандарду
25. Извијешће Ођела интерне ревизије о утрошку средстава текуће резерве прорачуна Kантона за 2017. годину , којом располажу премијер и министар финанција – Министарство финанција
26. Информација о потраживањима по основу концесионих накнада – Министарство финанција
27. Захтјев за повећање накнаде за чланове Тима за борбу против корупције ( додатно образложење по закључку Владе) – Министарство унутарњих послова
28. Разрјешења и именовања
а) Одлука о именовању привремених управних вијећа у болницама на подручју KСБ/СБK – Министарство здравства и социјалне политике
б) Рјешење о именовању Повјеренства за набавку теренских моторних возила за потребе Kантоналне управе за шумарство – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

ПРЕМИЈЕР KАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

Прочитано 3593 пута

Новости

15.09.2021 KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITUKANTONALNI ŠTAB/STOŽER CIVILNE ZAŠTITE SBK/KSB Kantonalni štab/...
14.09.2021 Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kanton...
10.09.2021 Njegova ekselencija, ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i...
09.09.2021 Komisija za prijem volontera za 2021. godinu, nakon razmatranja svih prijavljenih kandidata za struč...
06.09.2021 На основу члана 9. Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе Средњобос...
« Septembar 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30