Сједнице Владе СБК / КСБ

23 мај
2018

Сазвана 89. сједница Владе СБК - 2018. година



На основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и члана 33. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – прочишћени текст),

С А З И В А М
89. сједницу Владе Средњобосанског кантона, за четвртак, 24. 5 . 2018. године, у 9 сати

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Записник са 88. сједнице Владе Кантона – секретар Владе Кантона

2. Приједлог закона о допунама Закона о полицијским службеницима Средњобосанског кантона - Министарство унутрашњих послова

3. Уредба о идентификацији, припреми, уговарању и праћењу имплементације Пројеката јавно-првитаног партнерства - Министарство привреде

4. Правилник о измјени Правилника о унутрашњем уређењу Министарства образовања, науке, културе и спорта - Министарство образовања, науке, културе и спорта

5. Извијештај о раду Туристичке заједнице Средњобосанског кантона за раздобље 1-XИИ 2017. године - Министарство привреде

6. Консолидовани извијештај Владе Кантона и буџетских корисника Средњобосанског кантона за раздобље 1. 1. до 31. 12. 2017. године - Министарство финансија

7. Приједлог одлуке о аконтативној расподјели средстава намијењених за високо школство, за В. мјесец академске 2017./2018. године - Министарство образовања, науке, културе и спорта

8. Приједлог одлуке о аконтативној расподјели средстава намијењених за глазбене школе за В. и ВИ. мјесец 2018. године - Министарство образовања, науке, културе и спорта

9. Приједлог одлуке о аконтативној расподјели средстава намијењених за пријевоз ученика опћине Јајце, за ИИ. полугодиште наставне 2017. и 2018. године - Министарство образовања, науке, културе и спорта

10. Приједлог одлуке о издвајању средстава за реализацију пројекта: ''Изградња канализације МЗ Луг'', опћина Бугојно - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

11. Приједлог одлуке о издвајању средстава за реализацију пројекта: ''Израда пројектног задатка за израду карти поплавног подручја уз водотоке ИИ. категорије на подручју опћине Нови Травник'' - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

12. Приједлог одлуке о издвајању средстава потребних за реализацију пројекта: ''Регулација ријеке Биле, опћина Травник'',- Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

13. Приједлог одлуке о издвајању средстава за набаву копир апарата,- Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

14. Приједлог одлуке о издвајању средстава за набаву комуникацијског зидног ормарића - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

15. Приједлог одлуке о прерасподјели средстава Буџета Средњобосанског кантона - Министарство финансија
а) између Службе за заједничке послове и Опћинскога суда у Јајцу
б) између Службе за заједничке послове и Министарства правосуђа и управе
ц) између Службе за заједничке послове и Уреда за европске интеграције, фондове, односе с јавношћу и квалитете према међународном стандарду

16 .Приједлог одлуке о поништењу поступка јавне набавке за бањско климатско лијечење - Управа за борце

17. Приједлог одлуке о покретању и овлаштењу поступка јавне набавке за бањско климатско лијечење - Управа за борце

18. Приједлог измјене Плана централне јавне набавке за 2018. годину - Уред за јавне набавке

19. Приједлог одлуке о покретању поступка јавне набавке ауто гума и гума за мотоцикле - Уред за јавне набавке
а) Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке ауто гума и гума за мотоцикле

20. Приједлог одлуке о покретању поступка јавне набавке материјала за одржавање хигијене - Уред за јавне набавке
а) Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке материјала за одржавање хигијене

21. Приједлог одлуке о покретању поступка за набавку моторног возила за потребе Службе за заједничке послове - Служба за заједничке послове

22. Приједлог одлуке о расходовању, продаји и искњижавању возила и ауто гума - Министарство унутарњих послова

23. Сагласност за набавку роба и услуга за потребе Министарства унутрашњих послова
а) санација просторија у згради ПС Доњи Вакуф
б) реконструкција крова на згради ПС Горњи Вакуф-Ускопље
ц) набава и уградња столарије у ПС Бусовача
д) реконструкција терасе на улазу у ПС Горњи Вакуф-Ускопље
е) набава 40 комада службених пиштоља

24. . Сагласност за пријем државног службеника - Кантонални завод за урбанизам, просторно планирање и заштиту културно-хисторијског наслијеђа

25. Захтјев ПД ''Влашић'', д. о. о., Витез, и других за ослобађање плаћање судских трошкова - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

26. Сагласност на Уговор о купопродаји некретнине у власништву Херцеговачке банке, д. д., Мостар у ликвидацији - Министарство финансија

27. Сагласност за закључивање уговора о дјелу за потребе школа - Министарство образовања, науке, културе и спорта

28. Информација о утрошку средстава Буџета Средњобосанског канатона за 2018. годину - Министарство финансија

29. Извијештај о утрошку средстава Текуће залихе Буџета за И. квартал 2018.године премијера Кантона и министра финанција - Министарство финансија

30. Рјешење о именовању Повјеренства за набаву клима уређаја за потребе Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

31. Рјешење о разрјешењу вршитеља дужности директора МСШ ''Јајце'', у оснивању- Министарство образовања, науке, културе и спорта

 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

Прочитано 3384 пута

Новости

15.09.2021 KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITUKANTONALNI ŠTAB/STOŽER CIVILNE ZAŠTITE SBK/KSB Kantonalni štab/...
14.09.2021 Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kanton...
10.09.2021 Njegova ekselencija, ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i...
09.09.2021 Komisija za prijem volontera za 2021. godinu, nakon razmatranja svih prijavljenih kandidata za struč...
06.09.2021 На основу члана 9. Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе Средњобос...
« Septembar 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30