Сједнице Владе СБК / КСБ

07 јун
2018

Saopštenje sa 91. sjednice Vlade SBK - 2018. godinaVlada SBK je usvojila zapisnik sa 90. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na predloženo Mišljenje na Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH.

 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Uredbu o naknadama troškova za službena putovanja.
Donesene su i slijedeće odluke, na prijedlog istog ministarstva:
- Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM kako slijedi:
o Općina Gornji Vakuf/Uskoplje - 14.000,00 KM
o Općina Donji Vakuf - 13.000,00 KM
o Općina Travnik -13.000,00 KM
- Odluka o izdvajanju sredstava s pozicije Transfer – poticaji privredi za 2018. godinu (LOT 1.4), odlukom se izdvaja iznos od 32.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava s pozicije Transfer – poticaji privredi za 2018. godinu (LOT 1.2), odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM za sufinansiranje nastupa na „Međunarodnom Sajmu privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma –Dani trešnje 2018“, koji će se održati u Mostaru.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Plana javne nabavke po stavkama: subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva) i Programa raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi, utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu.
- Odluka o izmjenama Odluke o izdvajanju i prenosu sredstava na račune općina SBK, u skladu sa usvojenim Programom raspodjele i prenosa sredstava, s pozicije „Poticaji privredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu.
- Odluka o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke u skladu sa usvojenim Planom javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ u 2018. godini.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvaja iznos od 23.973,30 KM za realizaciju projekta – izgradnja rezervoara za vodu V=40m3 u naseljenom mjestu Polje, MZ Polje, općina Busovača.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvaja iznos od 34.510,96 KM za realizaciju projekta – izgradnja vodozahvata Husića vrelo, općina Bugojno.
- Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE „Jaglinac“ na potoku Jaglinac u općini Novi Travnik, dodjeljuje se koncesionaru, preduzeću „HIDRO-EL“ d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o dodjeli koncesije za korištenje sanitarne i tehnološke vode, te za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje i prodaju na tržištu prirodne vode iz zatvorenog izvorišta (bunara) na lokalitetu PC96, u blizini Autokuće Ovnak, na području općine Vitez, dodjeljuje se koncesionaru, preduzeću „Ovnak“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 4.250,00 KM za ublažavanje štete.
- Odluka o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK u poljoprivredi (organizovanje sajmova, izložbi, edukacija) u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 9.600,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2018. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se izdvaja iznos od 1.029.700,00 KM, sredstva se izdvajaju kako slijedi:
o Sufinansiranje drugim nivoima vlasti – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije 346.000,00 KM
o Financiranje izgradnje i jačanje infrastrukture (vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.) kao poticanje održivom gospodarskom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša 447.800,00 KM
o Sufinanciranje programa u cilju zaštite okoliša, koji rješavaju probleme zagađenja otpadom, te predstavljaju veliki pritisak na okoliš i ugrožavaju živote i zdravlje ljudi 151.900,00 KM
o Interventa sredstva - 77.000,00 KM
o Nadzor - 7.000,00 KM
- Odluka o raspodjeli sredstava za projekte infrastukture u općinama SBK u 2018. godini, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 903.000,00 KM.

Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za izvođenje radova na ugradnji aluminijske bravarije na sportskoj dvorani SŠ „Vitez, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „HDI“ d.o.o. Sarajevo, vrijednost ugovora je 24.934,84 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku školskog namještaja za OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf - Uskoplje, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Školska naklada“ d.o.o. Mostar, vrijednost ugovora je 11.565,45 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o stavljanju van snage Odluku o pokretanju postupka javne nabavke softverskog paketa za potrebe organizacije javnog zdravstva u Srednjobosanskom kantonu.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja vodovoda u MZ Kraljevice, općina Travnik, konkurentskim postupkom putem e-aukcije, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 9.979,63 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku šumarskih uniformi i košulja za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo SBK (LOT 2 – košulje (komplet dugi + rukav), najpovoljniji ponuđač je „Uslužnost“ d.o.o. Sarajevo, sa visinom ponude od 5.896,80 KM.

Kantonalna uprava za pitanje je predložila, a Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje spomen obilježja, odlukom se izdvaja iznos od 47.190,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava neprofitnim organizacijama za uređenje mezarja i grobalja, odlukom se izdvaja iznos od 87.400,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke udžbenika za učenike petih razreda osnovnog obrazovanja, socijalno ugrožene učenike i učenike romske nacionalnosti u osnovnim školama u SBK, procijenjena vrijednost nabavke je 373.280,00 KM.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju u 2018.godini, Ministarstva financija
a) Praćenje provođenja preporuka iz izvještaja “Revizija potraživanja kod svih budžetskih korisnika SBK”
b) Praćenje provođenja preporuka iz izvještaja “Revizija razgrančenih namjenskih prihoda u Budžetu SBK ”
c) Praćenje provođenja preporuka iz izvještaja “Revizija potraživanja po osnovu naknade za koncesije u 2016. godini”
- Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu juni 2018. godine.
- Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu juni 2018. godine

Прочитано 3754 пута

Новости

21.10.2021 Evropski pokret u Bosni i Hercegovini ove godine obilježava 15. godišnjicu osnivanja i rada. Tim pov...
15.10.2021 Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva privrednih društava i obrtnika koji posluju na području Sred...
15.10.2021 Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 99. sjednice. Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je d...
12.10.2021 Након проведене процедуре из Јавног позива за одабир корисника средстава са позиције “Субвенције при...
11.10.2021 Након проведеног Јавног позива за прикупљање понуда за одабир банке за пласирање кредитне линије уз ...
« Oktobar 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31