Сједнице Владе СБК / КСБ

27 септембар
2018

Саопштење са 100. сједнице Владе СБK - 2018. годинаВлада СБK је усвојила Записник са 99. сједнице.
На приједлог Министарства финансија, Влада СБK је усвојила Извјештај о финансијској ревизији Средњобосанског кантона за 2017. годину и упутила у даљу процедуру.

Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБK донијела Одлуку о аконтативној распођели средстава намијењених основним музичким/глазбеним школама за ИX и X мјесец 2018. год., планираних Буџетом СБK за 2018. годину. Одлуком се издваја износ од 151.666,00 KМ, средства се распоређују у мјесечним оброцима како слиједи:
1. Основна музичка школа Травник 15.166,60 KМ
2. Основна музичка школа Бугојно 14.408,30 KМ
3. Основна музичка школа Н.Травник 10.920,00 KМ
4. Основна глазбена школа„Јаков Готовац“, Н.Травник 35.338,10 KМ (Подручни ођели:Јајце, Н. Била,Витез и Бусовача).
Влада СБK је на приједлог Министарства здравства и социјалне политике донијела Закључак којим се даје сагласност за покретање поступка јавне набавке путем директног споразума за набавку услуге успостављања система финансијског управљања и контроле у министарсву, процјењена вриједност набавке са ПДВ-ом износи 6.084,00 KМ.
На приједлог Министарства образовања, науке, културе и спорта, Влада СБK је дала слиједеће сагласности:
- Сагласност ОШ „Kаћуни“ Kаћуни за нову релацију Горња Ровна - Бусовача те провођење одговарајуће процедуре јавне набавке за одабир најповољнијег пријевозника за школску 2018/2019., у складу са Законом о јавним набавкама.
- Сагласност ОШ „Вољевац“ Вољевац за нову релацију Сеферовићи - Вољевац те провођење одговарајуће процедуре јавне набавке за одабир најповољнијег пријевозника за школску 2018/2019., у складу са Законом о јавним набавкама.
- Сагласност за покретање процедуре јавне набавке “Средњој стручној школи Бугојно“, путем Уреда за јавне набавке, ради провођења обуке ученика за Б и Ц1 категорију Саобраћајне струке, занимање возач моторних возила у школској 2018/2019 год.
Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова је предложило, а Влада СБK донијела Одлуку о давању сагласности за закључење уговора о јавној набавци - набавка и испорука грађевинског материјала за утопљавање Друштвеног дома Kоричани, опћина Травник), директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „ВУKОВИЋ“ д.о.о. Турбе, Травник, са висином понуде од 7.000,00 KМ.
Донесена је и Одлука о именовању Пројектног тима за припрему приједлога јавно-приватног партнерства (ЈПП), а на приједлог Министарства здравства и социјалне политике. Потенцијални ЈПП пројекат „Хемодијализа“ који се развија као приједлог ЈПП пројекта планиран је годишњим планом потенцијалних ЈПП пројеката Јавне установе Болнице Травник за 2018. годину.
Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства је предложило, а Влада СБK донијела слиједеће одлуке:
- Одлуке о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава из Буџета Средњобосанског кантона за потицаје у пољопривреди (примарној пољопривредној производњи) у 2018. години. Из Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину издваја се износ од 200.000,00 KМ ради провођења Програма и критерија утрошка средстава из Буџета Средњобосанског кантона за потицаје у пољопривреди у 2018.години – примарна пољопривредна производња. Средства из ове Одлуке ће бити утрошена за потицаје у пољопривреди-подршка младим пољопривредницима.
- Одлука о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава из Буџета Средњобосанског кантона за потицаје у пољопривреди (примарној пољопривредној производњи) у 2018. години. Из Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину издваја се износ од 20.000,00 KМ ради провођења Програма и критерија утрошка средстава из Буџета Средњобосанског кантона за потицаје у пољопривреди у 2018.години – примарна пољопривредна производња. Средства из ове Одлуке ће бити утрошена за потицаје у пољопривреди – изградња шталских објеката и то: “Фарма Дадић” Горњи Вакуф/Ускопље 10.000,00 KМ и ОД “Руби Милк” Фојница 10.000,00 KМ.
Министарство просторног уређења, градње, заштите околиша, повратка и стамбених послова је предложило, а Влада СБK донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова за пројекат - изградња водовода за насељено мјесто Доња Kула - Скрадно, опћина Бусовача, конкурентским поступком уз е-аукцију уговор ће се закључити са понуђачем ''ИГМ-ИУТ ХАСKИЋ'' д.о.о. Витез са висином понуде од 20.358,00 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова за пројекат - Реконструкција водовода у МЗ Бусељи у дужини 1300 м, опћина Бусовача, конкурентским поступком уз е-аукцију уговор ће се закључити са понуђачем ''ГАНИK И.Д.А.'' д.о.о. Витез са висином понуде од 6.739,20 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова за пројекат - Регулација корита Лушког потока у МЗ Лугови, опћина Бусовача, конкурентским поступком уз е-аукцију уговор ће се закључити са понуђачем ''ИГМ-ИУТ ХАСKИЋ'' д.о.о. Витез са висином понуде од 5.148,00 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова за пројекат - Набавка канализацијских цијеви МЗ Путиш, Лугови, опћина Бусовача, конкурентским поступком уз е-аукцију уговор ће се закључити са понуђачем ''ГАНИK И.Д.А.'' д.о.о. Витез са висином понуде од 7.254,00 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова за пројекат - Изградња оборинске канализације Мосор, опћина Травник, конкурентским поступком уговор ће се закључити са понуђачем Г.П.П.Д. „ВЛАШИЋ ГРАДЊА“ д.о.о. Травник са висином понуде од 7.973,78 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова за пројекат - Изградња водоспремника у насељу Шћитово поље, опћина Фојница поступком уговор ће се закључити са понуђачем „ВИЗИЈА“ д.о.о. Високо са висином понуде од 11.998,82 KМ.
- Одлука о издвајању и распођели средстава са ставке Текућа резерва Владе Средњобосанског кантона. Одлуком издвајају се средства у износу од 45.500,00 KМ и одобрава се распођела како слиједи:
о МИЗ Бусовача у износу 15.000,00 KМ – (уређење приступног пута и паркиралишта уз џамију у џемату Буковци).
о МИЗ Доњи Вакуф у износу 10.000,00KМ – (адаптација стана у имамској кући).
о Српска православна црквена општина Високо, Црква Светог пророка Илије Kисељак у износу 8.000,00 KМ - (адаптација мокрог чвора).
о Црква Св. Леополда Мандића Витез у износу од 12.500,00 KМ - (реконструкција капелице и изградња мртвачнице гробља Дубравица).
- Одлука о распођели интервентних средстава СБK у 2018. години, одлуком се даје сагласност за распођели у реализацију пројеказа инфраструктуре у износу од 13.500,00 KМ.
Влада СБK је на приједлог Министарства привреде донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава , са позиције Трансфер – потицај привреди 2018.,(ЛОТ 1.3), одлуком се издваја износ од 125.500,00 KМ.
- Одлука о издвајању средстава , са позиције Трансфер – потицај привреди 2018.,(ЛОТ 2), одлуком се издваја износ од 24.500,00 KМ.
Донесене у и слиједеће одлуке, а на приједлог Министарства образовања, науке, културе и спорта:
- Одлука о издвајању средства из гранта спорта, односно из резервних средстава, утврђених Буџетом СБK за 2018. годину, одлуком се издваја износ од 12.500,00 KМ.
- Одлуке о распођели средстава за културу у 2018.години, а која се односи на подршку реализације пројеката и програма из свих културних ђелатности које се реализирају на подручју Средњобосанског кантона, одлуком се издваја износ од 6.500,00 KМ.

Прочитано 3242 пута

Новости

18.06.2021 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB Tr...
15.06.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje upute građanima za provođenje mjera osobne i uz...
15.06.2021 Ministarstvo privrede objavljuje JAVNI POZIV za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručn...
14.06.2021 Dana 12.6.2021.godine predstavnici Ministarstva privrede SBK su učestvovali u radu radionice koju je...
11.06.2021   Javni oglas za podnošenje prijava za projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvi...
« Jun 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30