Сједнице Владе СБК / КСБ

07 новембар
2017

Сазвана 69. сједница Владе СБК - 2017. годинаСазвана 69. сједница Владе СБК за четвртак 09.11.2017. са почетком у 11:30 сати,

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Записник са 68. редовне и 27. ванредне сједнице Владе Средњобосанског кантона- секретар Владе Кантона
2. Одлука о измјенама и допунама Финансијског плана Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2017.годину - Служба за запошљавање
а) Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршавању Финансијског плана Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2017.годину
3. Финансијски план Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2018.годину - Служба за запошљавање
а) Одлука о извршавању Финансијског плана Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2018.годину
4. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима рсподјеле за потицаје привреди у 2017.години - Министарство привреде
5. Приједлог одлуке о издвајању средстава текуће резерве за суфинансирање "Сајма обрта, подузетништва и туризма СБК 2017" - Министарство привреде
6. Приједлог одлуке о издвајању средстава за потицаје привреди - ЛОТ 8. - Министарство привреде
7. Приједлог одлуке о расходовању сталног средства (моторно возило) - Министарство привреде
8. Приједлог одлуке о утрошку средстава за реконструкцију спортске дворане КШЦ"Петар Бардбарић" Травник - Министартство образовања, науке, културе и спорта
9.Приједлог одлуке о утрошку средстава за набавку и монтажу заштитне ограде у спортској дворани СШ"Крешево" - Министартство образовања, науке, културе и спорта
10. Приједлог одлуке о додјели уговора за реконструкцију мокрих чворова и замјену столарије у ОШ "Кисељак" - Министартство образовања, науке, културе и спорта
11. Приједлог одлуке о издвајању средстава за суфинанцирање пројеката значајних за Кантон - Министарство образовања, науке, културе и спорта
12. Приједлог одлуке о давању сагласности школама за расписивања конкурса за попуну радних мјеста - Министарство образовања, науке ,културе и спорта
13. Приједлог одлуке о давању сагласности школама за склапање уговора о дјелу - Министарство образовања, науке, културе и спорта
14. Приједлог одлуке о издвајању средстава текуће резерве за потпору лијечења Месуда Јодлића - Министарство здравства о социјалне политике
15. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности за покретање процедуре за реализацију пројеката за потицаје водопривреди за 2017.годину - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
16. Приједлог одлуке о издвајању средстава за потицаје водопривреди " Уређење изворишта и регулација водотока Докузи, опћина Травник - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
17. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за израду Мастер плана развоја туризма (ИИ. фаза) за подручје опћина Фојница, Крешево, Бусовача и Витез - Министарство привреде.
18. Приједлог одлуке о издвајањи средстава за изградњу локалног водовода "Придворци" МЗ Вољевац , Горњи Вакуф-Ускопље- Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
19. Приједлог одлуке о издвајањи средстава за набавку теренских возила за потребе Кантоналне управе за шумарство- Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
20. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање уговора за извођење радова на водоводној мрежи у насељу Алихоџе, опћина Травник - Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
21. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање уговора за извођење радова на доградњи јавне расвјете у насељу Граховик, опћина Травник - Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
22. Приједлог одлуке о издвајању средстава за накнадне радове на реконструкцији и доградњи паркинг простора испред зграде Владе - Служба за заједничке послове
23. Приједлог одлуке о издвајању и расподјели средстава за манифестације, обиљежавање значајних датума и спортске активности - Кантонална управа за браниоце
24. Приједлог одлуке о издвајању и расподјели средстава за удружења браниоца - Кантонална управа за браниоце
25. Приједлог одлуке о издвајању и расподјели средстава за психосоцијално лијечење корисника бранитељско-инвалидске заштите- Кантонална управа за браниоце
26. Приједлог одлука о избору најповољнијих понуђача за набавку роба и услуга за потребе Кантоналне управе за браниоце - Кантонална управа за браниоце
а) за набавку средстава за хигијенске потребе параплегичара
б) за набавку помагала за параплегичаре
ц) за набавку ортопедских помагала за руке
д) за набавку ортопедских помагала за ноге
27. Приједлог одлуке о покретању обнове поступка за набавку опреме за потребе Кантоналне управе за цивилну заштиту - Кантонална управа за цивилну заштиту
28. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за потребе Службе за заштиту и спашавање на води и под водом - Кантонална управа за цивилну заштиту
29. Сагласност за попуну радног мјеста државног службеника у Кантоналној управи за цивилну заштиту - Кантонална управа за цивилну заштиту
30. Извјештаји начелника опћина о утрошку дозначених средстава из Буџета Кантона - Кантонална управа за цивилну заштитун
а) Начелника опћине Доњи Вакуф (2X)
б) Начелника опћине Бугојно
31. Сагласност на уговор о купопродаји стана на подручју опћине Јајце - Агенција за приватизацију
32. Сагласност за попуну упражњених радних мјеста у Министарству привреде - Министарство привреде
33. Сагласност за попуну упражњених радних мјеста у Министарству пољопривреде , водопривреде и шумарства ( чувари шума ) - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
34. Сагласност за пријем намјештеника на одређено вријеме - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
35. Сагласност за исплату накнаде за обављање послова секретара Кантоналног суда у Новом Травнику - Министарство правосуђа и управе
36. Сагласност за исплату накнаде за обављање послова у Земљишно-књижном уреду Опћинског суда у Јајцу - Министарство правосуђа и управе
37. Сугласност за закључивање уговора о дјелу за пружање техничке подршке за Регистар новчаних казни - Министарство здравства и социјалне политике
38. Сагласност за попуну радног мјеста у Уреду за законодавство (Помоћник за област правосуђа и управе) - Уред за законодавство
39. Сагласност за расписивање јавног огласа и конкурса за пријем дјелатника на одређено вријеме у Министарству образовања, науке, културе и спорта - Министарство образовања, науке, културе и спорта
40.Сагласност за потписивање анекса на уговор о пружању услуга децентрализираног гријања на пелет - Министарство образовања, науке, културе и спорта
41. Сагласност за цијепање парцеле у посједу ОШ "Витез" - Министарство образовања , науке, културе и спорта
42. Сугласност за закључивање уговора о дјелу за ниже потрошачке јединице Министарства образовања, науке, културе и спорта -Министарство образовања, науке, културе и спорта
43. Приједлог планираних активности на увођењу ИСО 2015 стандарда у кантоналним органима управе - Уред за европске интеграције
44. Информација о исплати преосталог дијела регреса за 2016 и 2017.годину за чланове Синдикалне организације судова и тужитељства КСБ - Министарство правосуђа и управе
45. Извјештај о раду инспекција за мјесец октобар 2017.године - Стручна служба Владе
а) Инспекција Министарства пољопривреде, водоприврде и шумарства ( деветомјесечно)
б) Инспекција Министарсртва образовања, науке културе и спорта
46. Извјештај о реализацији закључака за мјесец октобар 2017.године - Стручна служба Владе
а) Министарство привреде
б) Министарство правосуђа и управе
ц) Кантонални архив
47. Разрјешења и именовања
а) Рјешење о именовању представника Кантона у Радну групу ЦЕФТА , Пододбора за трговину услугама - Министарство приврде

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

Прочитано 1395 пута

Новости

21.10.2021 Evropski pokret u Bosni i Hercegovini ove godine obilježava 15. godišnjicu osnivanja i rada. Tim pov...
15.10.2021 Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva privrednih društava i obrtnika koji posluju na području Sred...
15.10.2021 Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 99. sjednice. Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je d...
12.10.2021 Након проведене процедуре из Јавног позива за одабир корисника средстава са позиције “Субвенције при...
11.10.2021 Након проведеног Јавног позива за прикупљање понуда за одабир банке за пласирање кредитне линије уз ...
« Oktobar 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31