Сједнице Владе СБК / КСБ

05 јун
2017

Sazvana 58.sjednica Vlade SBK - 2017. godinaSazvana 58. sjednica Vlade SBK za četvrtak 8. 6. 2017. godine, sa početkom u 9 sati,......

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 57. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Prijedlog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
3. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona – Ured za javne nabavke
4. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za svibanj 2017.godine – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijenos prava na koncesiju za projektiranje, izgradnju, korištenje i prenos MHE "CENTAR" - Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na koncesiju za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE "RIJEKA" - Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju i prenosu sredstava za sufinansiranje izrade Elaborata o gospodarenju šumama u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode Krušćica - Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju vodospremnika "Zlatino vrelo" općina Busovača – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju vodovoda "Sušike" općina Busovača – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju vodovoda "Jazvine-Pandurica", općina Busovačava – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za regulaciju i čišćenje potoka Herenda, općina Jajce - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju vodovoda "Bare" , općina Busovača - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za čišćenje vodotoka rijeke Kozice, općina Busovača - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju vodovodne mreže u naselju Odžak, općina Bugojmo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda "Brestovsko", općina Kiseljak - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici ( REZ) za 2017.godinu – Ministarstvo privrede
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije "transfer-poticaji privredi" – Ministarstvo privrede
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije "transfer-poticaji gospodarstvu" ( LOT 1.2) – Ministarstvo gospodarstva
19. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Master plana razvoja turizma (II.faza) za općine: Fojnica, Kreševo, Busovača i Vitez – Ministarstvo privrede
20. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju vodovoda u OŠ "Kaćuni" PŠ "Bukovica" – Ministarstvo obrazovanja, znanosti kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u školama- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za zamjenu stolarije u OŠ "Lepenica, Kiseljak – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za saniranje školskog igrališta u OŠ "Gromiljak" Gromiljak – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za udruženja branilaca za 2017.godinu – Kantonalna uprava za branioce
25. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportskih aktivnosti za 2017.godinu – Kantonalna uprava za branioce
26. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za samozapošljavanje djece šehida i poginulih branioca za 2017.godinu – Kantonalna uprava za branioce
27. Prijedlog odluka o dodjeli ugovora za nabavku roba i usluga za potrebe korisnika budžeta Kantona – Služba za zajedničke poslove
a) za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za vozila i motocikle, servisiranje i održavanje vozila i motocikla
b) za autolimarske i lakirerske radove
c) za vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila
28. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uređenje ulaza i portirnice u zgradi Vlade Kantona – Služba za zajedničke poslove
29. Informacija o obavljanju poslova nadzora nad izvođenjem radova na zgradi u kojoj je smješten MUP ( zgrada TRZ-a)
30. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Programskog paketa za javnu nabavku" – Ured za javne nabavke
31. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izradu Pravilnika o javnim nabavkama i Korisničkog softvera – Ured za javne nabavke
32. Saglasnost za izradu predmjera i idejnog rješenja za implementaciju lokalne računalne mreže u zgradi Vlade – Ured za javne nabavke
33. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku službenog motornog vozila za potrebe Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
34. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova stručnog saradnika za informatiku – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
35. Saglasnost za nabavku računarske opreme i telefona za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
36. Saglasnost za nabavku informatičke opreme za potebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
37. Saglasnost za nabavku usisavača za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
38. Saglasnost za nabavku hard diska za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
39. Saglasnot za nabavku zavjesa za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
40. Saglasnost za nabavku fiksnog telefona i etisona za potrebe Stručne službe Vlade – sekretar Vlade
41. Saglasnost za imenovanje tima za pripremu tenderske dokumentacije za provoiđenje procedure za usluge prijevoza učenika -Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
42. Saglasnost upravnim odborima osnovnih škola za provođenje procedure za usluge prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
43. Saglasnost za zaključivanje vansudske nagodbe za izvršenje pravosnažnih sudskih presuda ( po Sporazumu sa Sindikatom) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
44. Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju _ Ministarstvo finansija
a) po reviziji koncesionih naknada kod Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) po reviziji Fonda za zaštitu okoliša
c) po reviziji trošenja sredstava za čišćenje kod osnovnih škola
d) po reviziji utroška sredstava "poticaji privredi"
e) po reviziji izdataka za autogume kod svih kantonalnih organa uprave
45. Izvještaj interresorne skupine za analizu troškava naknade plaće za rad za polovinu punog radnog vremena roditeljima djece sa smetnjama u razvoju ( po zaključku Vlade) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
46. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za mjesec maj 2017. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo privrede
c) Ministarstvo financija
47. Informacija po sudskom predmetu " El Toro" ( po zaključku Vlade)– Ministarstvo pravosuđa i uprave
48. Informacija o prijedlogu nagodbe za zemljište korisnika Kantonalnog arhiva – Ministarstvo pravosuđa i uprave
49. Informacija o utrošku kapitalnih sredstava za niže potrošačke jedinice Ministartstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta za 2014 i 2015. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Прочитано 1770 пута

Новости

21.10.2021 Evropski pokret u Bosni i Hercegovini ove godine obilježava 15. godišnjicu osnivanja i rada. Tim pov...
15.10.2021 Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva privrednih društava i obrtnika koji posluju na području Sred...
15.10.2021 Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 99. sjednice. Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je d...
12.10.2021 Након проведене процедуре из Јавног позива за одабир корисника средстава са позиције “Субвенције при...
11.10.2021 Након проведеног Јавног позива за прикупљање понуда за одабир банке за пласирање кредитне линије уз ...
« Oktobar 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31