Nabavke

Nabavke - Vlada SBK - KSB
14 септембар

Sazvana 96. sjednica Vlade SBK - 2021.g.

Објављено у Новости

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
96. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 16.9.2021.godine, u 9 sati

 

 1. Zapisnik sa 95.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
  2. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (saglasnost) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  3. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Stručne službe Vlade Srednjobosanskog kantona (saglasnost) – sekretar Vlade
  4. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju krova na zgradi PS Bugojno – Ministarstvo unutrašnjih poslova
  5. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje 15. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „Dani maline 2021.godine“ – Ministarstvo privrede
  6. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za pomoć ugroženim učenicima – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
  7. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
  a) Naim Muhić
  b) Ankica Plavčić
  8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku prijenosnog računala – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
  9. Prijedlog Odluke o naknadi štete pričinjene od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  10. Saglasnost za preraspodjelu sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
  11. Saglasnost na prijem namještenika u Opštinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
  12. Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem namještenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
  13. Saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za prijem državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  14. Saglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Kantonalnog arhiva za 2021.godinu – Kantonalni arhiv
  15. Saglasnost na Izmjene planova javnih nabavki škola za 2021.godinu (4x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
  16. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola (6x) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
  17. Saglasnost za nabavku računara i klima uređaja – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
  18. Saglasnost za nabavku računara za potrebe Stručne službe Vlade – sekretar Vlade
  19. Saglasnost za potpisivanje Sporazuma između Agencije za privatizaciju i „DAŽ“ d.o.o. Bijela u sporu koji se vodi pred nadležnim sudovima u Crnoj Gori (Pr.br.607/19-09) – Agencija za privatizaciju
  20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za financiranje Agencije za privatizaciju (za mjesec august) – Agencija za privatizaciju

  PREMIJER KANTONA
  Tahir Lendo, dipl.ing.

Календар садржаја јавних набавки

« Septembar 2022 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30