Nabavke

Nabavke - Vlada SBK - KSB

-Влада СБК је усвојила Записник са 88. сједнице.
1. Влада СБК је донијела Одлуку о прихваћању Елабората о обављеном попису средстава и извора средстава Владе Средњобосанског кантона на дан 31.12.2020.године. Елаборат о обављеном попису средстава и извора средстава Владе Средњобосанског кантона на дан 31.12.2020.године – Централна пописна комисија
а) Приједлог Одлуке о прихваћању Елабората о обављеном попису средстава и извора средстава Владе Средњобосанског кантона на дан 31.12.2020.године
б) Одлуке о расходовању сталних средстава
ц) Одлуке о расходовању ситног инвентара
д) Одлуке о расходовању сталних средстава – МУП
е) Одлуке о расходовању сталних средстава – правосудне институције
ф) Одлуке о расходовању ситног инвентара – правосудне институције
г) Одлуке о расходовању ситног инвентара – МУП
х) Одлуке о искњижавању потраживања
и) Одлуке о висини накнаде за рад члановима Централне пописне
2. Влада је усвојила Документ оквирног Буџета Средњобосанског кантона за период 2022.-2024.године.
3. Влада је донијела одлуку о извршењу непланираних средстава у Буџету Средњобосанског кантона за 2021.годину (извршење властитих прихода МСЕУШ „Травник“).
5. На приједлог Министарства здравства и социјалне политике, Влада СБК је донијела Одлуку о издвајању средстава из Буџета СБК за 2021. годину Заводу за јавно здравство СБК на име набавке серума антивиперинум који се користи код змијског уједа. Из средстава Буџета СБК за 2021. годину, са позиције Текуће резерве Владе Средњобосанског кантона, Заводу за јавно здравство СБК издваја се износ од 8.000,00 КМ, на име набавке серума антивиперинум који се користи код змијског уједа. Средства из ове одлуке уплатит ће се на жиро рачун Завода за јавно здравство СБК, који ће извршити набавку и употребу серума.
6. Влада СБК је на приједлог Кантоналне управе за браниоце донијела слиједеће одлуке:
а) за једнократне новчане помоћи
б) за стамбено збрињавање
ц) за здравствену заштиту
д) за смртне случајеве
е) за стипендирање- школовање дјеце
ф) за новчану егзистенцијалну накнаду
7. Кантонална управа за цивилну заштиту је предложила, а Влада СБК донијела Одлуку о издвајању финансијских средстава опћини Травник за додјелу финансијске помоћи за санирање штете настале услијед пожара на стамбеним објектима.
8. Влада СБК је на приједлог Уреда за јавне набавке, донијела Одлуку о избору и додјели уговора (оквирног споразума) најбољем понудитељу за обављање вулканизерских услуга.
9.Влада СБК је донијела одлуку избору најповољнијих понуђача за извођење радова у СШ „Нови Травник“ – Министарство образовања, науке, младих, културе и спорта
а) ЛОТ 1 – ламелирана дрвена конструкција
б) ЛОТ 2 – коси кров хола
10.Влада СБК је дала и сљедеће сагласности и донијела одлуке:
-сагласност на План јавних набавки СШ „Крешево“ за 2021.годину - Министарство образовања, науке, младих, културе и спорта,
-сагласност за покретање поступка јавних набавки за потребе школа - Министарство образовања, науке, младих, културе и спорта,
-сагласност за набавку сталних средстава за потребе Кантоналног суда у Новом Травнику – Министарство правосуђа и управе:
а) за набавку клупа за шалтер салу
б) за набавку гарнитуре у чекаоници суда
-сагласност за набавку сталних средстава за потребе Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства,
-сагласност за набавку сталних средстава за потребе Министарства здравства и социјалне политике - Министарство здравства и социјалне политике,
-сагласност на текст Јавног позива за пријем кандидата за стручно усавршавање без заснивања радног односа (волонтера) у кантоналним органима управе за 2021.годину:
а) одлука о критеријима бодовања за пријем кандидата за стручно усавршавање без заснивања радног односа (волонтера) у кантоналним органима управе за 2021.годину,
б) рјешења о именовању комисије за проведбу јавног огласа за пријем кандидата за стручно усавршавање без заснивања радног односа (волонтера) у кантоналним органима управе за 2021.годину.
- одлуке о издвајању и расподјели средстава за изградњу и уређење спомен обиљежја - Кантонална управа за бранитеље,
- сагласности за потписивање Анекса на уговор о додјели револвинг кредита бранитељима - Кантонална управа за бранитеље,
- одлуку о усвајању Стратегије за превенцију и координацију борбе против корупције и Акционог плана за провођење стратегије за превенцију и координацију борбе против корупције КСБ/СБК за период 2021.-2025.године - Интерресорно повјеренство за израду стратегије и акционог плана.
11. Влада СБК је примила к знању Информацију о непотписивању Анекса 3 Уговора о концесији за истраживање и експлоатацију камена кречњака на локалитету „Сутјешчина“ опћина Крешево.
12. Влада је донијела одлуку о давању сугласности за закључивање уговора о дјелу за ангажирање особа у експертно повјеренство - Министарство образовања, знаности, младих, културе и шпорта.
13. Влада је донијела одлуку о издвајању средстава опћини Доњи Вакуф за санирање посљедица од пожара - Кантонална управа за цивилну заштиту.
14. Влада је донијела одлуку о расподјели средстава за програме из области културе за 2020.годину - Ми нистарство образовања, знаности, младих, културе и шпорта.
15. Влада је донијела одлуку о издвајању средстава за спорт за 2020.годину- Министарство образовања, знаности, младих, културе и шпорта.
15. Влада је донијела одлуку о упису студената у академској 2021./2022.годину на високошколским установама у Кантону Средишња Босна - Министарство образовања, знаности, младих, културе и шпорта.
16. Влада је донијела одлуку о давању сугласности за збрињавање технолошког вишка у основним школама - Министарство образовања, знаности, младих, културе и шпорта.
17. Влада је донијела одлуку о измјени Плана набаве роба и услуга за потребе Министарства здравства и социјалне политике за 2021. годину - Министарство здравства и социјалне политике.

Објављено у Сједнице 2021

Календар садржаја јавних набавки

« Jun 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 

Igor - Small icon-NOVA 1 (002).jpg