Nabavke

Nabavke - Vlada SBK - KSB

У сриједу, 23.0.2021. године у Травнику је одржана завршна конференција пројекта “Развој радне снаге у СБК/КСБ” којег је финансирала Америчка агенција за међународни развој – УСАИД кроз програм "Развоја радне снаге и већег приступа тржиштима" (ЊХАМ) и Министарство привреде СБК а имплементирала Регионална развојна агенција за регију Централна БиХ – РЕЗ.

Овај пројекат је подржао компаније из СБК/КСБ у организацији обука постојеће и нове радне снаге како би се квалитетно и благовремено одговорило на захтјеве тржишта. Пројекат „Развој радне снаге у СБК/КСБ“ је унаприједио капацитете малих и средњи предузећа, брзо-растућих, извозника и спремних за извоз из сектора металне, дрвне и текстилне индустрије. Обуке су организоване у складу са исказаним потребама сваке компаније и већином у радним просторима компаније. Поред властитих, компаније су користиле и вањске капацитете ангажирајући провјерене и специјализиране организације за пружање услуга обуке радне снаге.

Укупно је 6 компанија из СБК/КСБ подржано кроз заједнички пројекат “Развој радне снаге у СБК/КСБ” у укупном износу од 104.889 КМ.

Реализацијом активности у пројекту су остварени сљедећи резултати:
• Број реализовани обука: 13 (ЦНЦ оператери, оператери на вишевретеним аутоматима, процесни контролори, заваривачи, тапетари, кројачи)
• Број обучених радника: 58
• Број новозапослених радника: 22

Више информација о пројекту, активностима и резултатима, можете пронаћи на њеб страници РЕЗ Агенције:

 https://www.rez.ba/projekti/razvoj-radne-snage-u-sbk-ksb/ 

Објављено у Новости

Дана 22.06.2021.г., Министарство привреде учестовало је у раду Треће конференције дијаспоре из Босне и Херцеговине „Босна и Херцеговина у срцу: Дијаспора и туризам” која је одржана путем он-лине платформе.
Конференција је одржана у оквиру пројекта „Дијаспора за развој” – пројекта Министарства за људска права и избјеглице БиХ и Владе Швицарске у партнерству са УНДП и ИОМ у БиХ.
Босна и Херцеговина се сматра једном од брзорастућих туристичких дестинација у Европи, а службени подаци о броју туриста указују да је Босну и Херцеговину , до пандемије ЦОВИД-19, посјећивало три пута вше туриста него прије 10 година. Развија се и туризам дијаспоре/исељенички туризам, а припадници дијаспоре чине велики удио у структури страних и домаћих туриста. Припадници дијаспоре су и најбољи амбасадори и промотори туристичких ресурса Босне и Херцеговине, а дио њих су и посредници у довођењу страних туриста у БиХ. Обзиром да процјена укупног броја особа које живе у исељеништву, а које воде поријекло из БиХ, износи између 2 и 2,3 милиона, дијаспора представља огроман потенцијал за развој туризма у Босни и Херцеговини.

Објављено у Новости

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE SBK/KSB
TRAVNIK

Broj: 16-30-4039 /2021
Datum: 21.06.2021. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos


1. Viši referent- arhivski tehničar – u Službi za zajedničke poslove Vlade SBK/KSB
na neodređeno radno vrijeme 1 izvršilac
2. Pomoćni radnik-spremačica u Službi za zajedničke poslove
Vlade SBK/KSB na neodređeno radno vrijeme 1 izvršilac.

Kandidati koji se prijave na Javni oglas za prijem u radni odnos na navedena radna mjesta moraju ispunjavati opće i posebne uslove:
Opći uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine
- da je punoljetan /a
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
- da ima vrstu i stepen stručne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Službe zajedničkih poslova Vlade SBK / KSB,
- da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
- da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1, Ustava Bosne i Hercegovine

1. Posebni uslovi viši referent- arhivski tehničar
- IV stepen - SSS ( upravna škola, gimnazija ili ekonomska)
- Položen stručni ispit u skladu sa članom 31. i 32. Zakona o namještenicima F BiH (Službene novine F BiH, broj:49/05)
- Poznavanje rada na računaru
- Najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS.
Opis poslova:
- Arhiviranje i čuvanje predmeta i akata;
- Ulaže predmete u fascikle- registratore i uredno vodi arhivsku knjigu arhivske građe i materijala svrstanih po vrsti, klasifikacijskoj oznaci i godinama;
- Priprema arhivsku građu za primopredaju između kantonalnih tijela uprave i nadlažneog arhiva;
- Vrši odabiranje arhivske građe i izlučivanje registraturskog materijala kojima je prestala važnost za tekući rad a nemaju svojstvo arhivske građe;
- Ustroj, vođenje i korištenje arhivskih knjiga;
- Izdavanje predmeta i akata iz arhiva;
- Obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta, a nisu obuhvaćeni odredbama alineje 1-6. ovog člana, po nalogu rukovodioca Službe.

2. Posebni uslovi pomoćni radnik- spremačice
- završena osnovna škola
Opis poslova:
- održavanje čistoće ureda, namještaja, staklenih površina,hodnika,stubišta, pred ulaza i WC-a
- mjenjanje i postavljanje zavjesa i održavanje čistoće u zgradi
- staranje o inventaru u uredima i objektima
- obavljanje i drugih poslova koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta, a nisu
obuhvaćeni odredbama alineja od 1-3, po nalogu rukovodioca Službe.

Uz prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom, kontakt podacima ( adresa i broj telefona) sa naznakom pozicije na koju se prijavljuje, kandidati su dužni podnijeti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci )
- Izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od šest mjeseci)
- Svjedočanstvo o školskoj spremi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( za poziciju 1)
- Dokaz o poznavanju rada na računaru ( za poziciju 1) (uvjerenje, certifikat,svjedožba i dr)
- Uvjerenje/ potvrda o radnom stažu izdato od poslodavca ili PIO/MIO ( za poziciju 1.)
- Ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini
- Ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1.
Ustava Bosne i Hercegovine
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti dokaze o zdravstvenoj sposobnosti prije početka zasnivanja radnog odnosa.
Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom predati na protokol Vlade SBK/KSB, ili poštom preporučeno na adresu :
Služba za zajedničke poslove Vlade SBK/KSB.
Ul. Stanična 43. Travnik 72 270 (sa naznakom „ Prijava na oglas za prijem namještenika“ -
NE OTVARATI).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja

Календар садржаја јавних набавки

« Jun 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30