Nabavke

Nabavke - Vlada SBK - KSB

Влада СБК је усвојила Записник са 84. сједнице.
1. На приједлог Министарства правосуђа и управе, Влада СБК је дала сугласност на Правилник о пословању и вођењу евиденције у правобранилаштву и Правилник о службеној исказници правобранитеља и његовог замјеника у Кантоналним и опћинским правобранитељствима.
2. Дате су и слиједеће сагласности, а на приједлог Уреда за јавне набавке за потребе корисника Буџета Средњобосанског кантон:
Сагласност на Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији Уреда за јавне набавке за потребе корисника Буџета Средњобосанског кантона. Измјене и допуне Правилника се односе на високо образовање за постављање државних службеника, а у складу са раније донесеним Закључком Владе СБК.
-Сагласност на Правилник о поступку директног споразума Уреда за јавне набавке за потребе корисника Буџета Средњобосанског кантона. Овим Правилником поближе се дефинира планирање, припрема и провођење поступка јавних набавки путем директног споразума.
- Сагласност Уреду за јавне набавке за потребе корисника Буџета Средњобосанског кантона за преузимање послова јавних набавки од свих корисника Буџета Средњобосанског кантона, у складу са надлежностима Уреда дефинираним наведеном Уредбом.
Сугласност Уреду за јавне набавке за покретање поступка за пријема државног службеника у Уред за јавне набавке за потребе корисника Буџета Средњобосанског кантона, односно пријем стручног савјетника за проведбу јавне набавке, један извршитељ.
-На приједлог Министарства финансија, Влада СБК је донијела Одлуку о усвајању смјерница економске и фискалне политике Средњобосанског кантона за период 2022.-2024.. Економска и фискална политика Владе Кантона Средишња Босна у средњем року, усмјерит ће се прије свега на очување фискалне стабилности Кантона, на високо-квалитетне инвестиције, привлачењем средстава из ЕУ фондова, учинковите структурне реформе, те јачање капацитета и ефикасности јавне управе у обликовању и проведби јавних политика и пројеката, а посебно побољшање ефикасности правосуђа, повећање транспарентности и борбе против корупције. Координација господарских политика и политика запошљавања, кључан је елемент стратегије опоравка
3. Министарство привреде је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о расподјели средстава Регионалној економској заједници „РЕЗ“ д.о.о. Зеница, одлуком се издваја износ од 70.000,00 КМ за суфинансирање пројеката које реализује заједно са Владом СБК, привредним друштвима и обртницима са подручја Средњобосанског кантона.
4. Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о усвајању програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава капиталних трансфера за 2021.годину. Овом Одлуком одобрава се Програм утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава капиталних трансфера- за потицај повратку прогнаника,обнови и развитку за 2021.годину, Износ капиталних средстава за потицај повратку прогнаника,обнови и развитку за пројекте у 2021.години износи 521.500,00 КМ

-Служба за заједничке послове је предложила, а Влада СБК донијела Одлуку о давању сагласности за покретање поступка јавне набавке за израду премјера и предрачуна радова за реконструкцију крова, израде фасаде и уградње столарије на згради Владе (Алеја Конзула у Травнику) гдје је смјештен МУП, процијењена вриједност набаве без ПДВ-а: до 5.000,00 КМ.

-Влада СБК је на приједлог Стручне службе Владе донијела Закључак којим задужује Службу за заједничке послове припреми текст јавног огласа за пријем волонтера у кантоналним тијелима власти за 2021. годину, као и приједлог рјешења о именовању чланова комисије за провођење наведеног огласа.
-Влада СБК је дала сугласност на пријем запосленика у Служби за заједничке послове СБК.

Објављено у Новости

Календар садржаја јавних набавки

« Maj 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

Igor - Small icon-NOVA 1 (002).jpg