Sjednice Vlade SBK / KSB

27 Studeni
2017

Sazvana 71. sjednica Vlade KSB - 2017. godinaSazvana 71. sjednica Vlade KSB za četvrtak 30.11.2017. sa početkom u 9:00

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 70. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade Kanton
2.Program rada Ministarstva pravosuđa i uprave za 2018. godinu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
3.Program rada Vlade Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu - tajnik Vlade Kantona
4. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5. Financijski plan Agencije za privatizaciju u Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu - Agencija za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna
a) Odluka o izvršenju Financijskog plana plan Agencije za privatizaciju u Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu
6. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje poljoprivredi ( primarna poljoprivredna proizvodnja) za izgradnju štalskih objekata (2x) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć javnim poduzećima) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće zalihe za sufinanciranje manifestacije "Otvorenje zimske turističke sezone u KSB/KSB) – Ministarstvo gospodarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje gospodarstva, za sufinanciranje Međunarodne konferencije (LOT 4) – Ministarstvo gospodarstva
11.Prijedlog odluke i izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, po apelaciji Slavice Marjanović i drugi - Ministarstvo financija
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kućišta za stacionirane radare – Ministarstvo unutarnjih poslova
13. Prijedlog odluke o isplati naknade za prijevoz policajcima na relaciji Jajce- Dobretići – Ministarstvo unutarnjih poslova
14. Prijedlog odluke o utrošku sredstava u Drugoj osnovnoj školi Bugojno, namijenjenih za rekonstrukciju sale u PO Vesela - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
15.Prijedlog odluke davanju suglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
16.Prijedlog odluke davanju suglasnosti srednjoj školi za sklapanje ugovora o djelu za upražnjeno radno mjesto - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
17.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava na ime potpore za liječenje Jelene Vidović - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
18. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavu ortopedskih pomagala za 2018. godinu - Uprava za branitelje
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Vitez za sufinanciranje projekta "Sanacija klizišta u naselju Preočica" – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Busovača za sufinanciranje štete na privrednom objektu Senada Kajtaza – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Busovača za sufinanciranje štete na privrednom objektu Pave Ljubosa– Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
22. Izvješće načelnika općina o utrošku doznačenih sredstava iz Proračuna Kantona - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje
b) Načelnika općine Bugojno
23. Izvješće Odjela interne revizije o praćenju provođenja preporuka – Ministarstvo financija
a) Izvješće o praćenju provođenja preporuka koje su date u Reviziji provođenja postupaka javne nabave za računarsku opremu u 2016.godini
b) Izvješće o praćenju provođenja preporuka koje su navedene u Reviziji planiranja javne nabave Ministarstva unutarnjih poslova
c) Izvješće o praćenju provođenja preporuka koje su navedene u Reviziji ugovora o zakupu poslovnih prostorija kod Službe za zajedničke poslove, Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa i Kantonalnog suda u Novom Travniku
d) Izvješće o praćenju provođenja preporuka koje su navedene u Reviziji ugovora o zakupu poslovnih prostora za ministarstva, uprave i škole
24.Informacija u vezi prestanka rada Povjerenstva za javne nabave Vlade Kantona Središnja Bosna - Služba za zajedničke poslove
a) Prijedlog odluke o isplati naknade članovima Povjerenstva za javne nabave
25. Suglasnost za utvrđene kriterije izbora kandidata za člana Ispitnog povjerenstva za polaganje vozačkog ispita - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
26. Suglasnost za sanaciju krova na zgradi Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
27.Suglasnost za nabavku motornih vozila za potrebe Ministarstva gospodarstva ( 5 škoda fabia) – Ministarstvo gospodarstva
28. Mišljenje na Nacrt Administrativnog sporazuma za provođenje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju i na Nacrt ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju - Ministarstvo gospodarstva
29. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu sa Enisom Bosto za obavljanje poslova pomoćnika direktora za pravne, opće i materijalne poslove, strukturu i obuku za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu - Uprava za civilnu zaštitu
30. Razmatranje problematike naknade troškova za izvršenje mjere sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u JZU Sokolac – Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Razmatranje informacije ŠGD ''Šume Središnje Bosne /Srednjobosanske šume'', d. o. o., Donji Vakuf, o nezakonitoj uknjižbi imovine u Republici Hrvatskoj u korist ''Šipad'', d. d., Sarajevo - Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Mišljenje u vezi implementacije mjera efikasnosti u okviru projekta ''Energetska efikasnost u BiH'', za Federaciju Bosne i Hercegovine - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

PREDSJEDNIK VLADE KANTONA
TahirLendo, dipl.ing

 

Pročitano 2435 puta

Novosti

06.12.2021 Prema vremenskim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda FBiH na području cijele BiH pa tako...
06.12.2021   BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINESREDNJOBOSANSKI KANTON Ministarstvo poljop...
03.12.2021 Kroz godine rada i konstantnog razvoja, kompanija je izrasla u priznatog i poznatog proizvođača maši...
01.12.2021 Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, danas je u svom Kabinetu primio delegaciju Domu narod...
29.11.2021 Projekt Europske unije EU4AGRI raspisuje javni poziv vrijedan 6 milijuna KM za potporu investicijama...
« Prosinac 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31