Sadržaj izdvojen po datumu: Ponedjeljak, 30 Kolovoz 2021 - Vlada SBK - KSB

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Direkcija za evropske integracije (DEI) Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i British Council u Bosni i Hercegovini najavljuju predstojeće pokretanje Poziva za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) - II krug.

Cilj ovog Programa je pomoći BiH u razvoju profesionalnog i depolitiziranog sustava javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz stručno usavršavanje i mobilnost nove generacije državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i voditi promjene tokom procesa proširenja. Odabrani državni službenici imat će priliku pohađati dva dvotjedna specijalizirana programa obuke (ukupno 4 tjedna) koje će organizirati i sporovoditi Ècole Nationale d’Administration (15.- 26. novembra 2021., u Parizu i Strasburgu u Francuskoj) i College of Europe (14.- 26. februara 2021. na Kampusu u Brižu i u Briselu u Belgiji) a koji su prilagođeni kako profilima učesnika, tako i potrebama uprava u BiH, te učestvovati u jednotjednoj radnoj sesiji o tematskim dokumentima/ prijedlozima javnih politika, kao i u programu za mobilnost na Zapadnom Balkanu (jedan tjedan u ožujak/travanj 2022.) i programu razmjene unutar BiH (dva tjedna u svibnju 2022.) – ukupno osam tjedana.

Prethodno obavještenje o Pozivu za dostavljanje prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini

Za dodatne informacije molimo posjetite https://eu4wb6.com/

Hiperveza

Objavljeno u Novosti

 

pristup informacijama

Search