06 Novembar
2017

Sazvana XXV sjednicaNa temelju članka 58. Poslovnika Sabora Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 3/04 i 6/13),  sazivam XXV sjednicu Sabora Kantona Središnja Bosna za dan 20.11.2017. godine 

( ponedjeljak ), s početkom u 10,00 sati, u u dvorani Sabora Kantona ul.Aleja Konzula bb Travnik.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Kantona Središnja Bosna - skraćeni postupak
2. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/ SBK za 2017.godinu.
3. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2017.godinu
4. Nacrt proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018.godinu.
5. Nacrt zakona o izvršenju proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018.godinu
6. Nacrt zakona o inspekcijama Kantona Središnja Bosna.
7. Očitovanje o federalnom Nacrtu zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.
8. Očitovanje o Izvješću o financijskoj reviziji Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za 2016.godinu.

Molim Vas za nazočnost sjednici!
PREDSJEDATELJ SABORA

Josip Kvasina, dipl. oec.

Više iz kategorije:

» Sazvana XXVII sjednica

 

pristup informacijama

Search