10 Decembar
2019

Sazvana 27. sjednica Vlade SBK- 2019Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
27. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 12.12. 2019. godine u 9 sati


Za sjednicu predlažem
DNEVNI RED


1. Zapisnik sa 26. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Programi rada ministarstava za 2020. godinu
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
3. Programi rada uprava i upravnih organizacija za 2020. godinu
a) Kantonalna uprava za branioce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinskopravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Programi rada ureda i službi za 2020. godinu
a) Ured za javne nabavke
b) Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
c) Ured za zakonodavstvo
d) Služba za zajedničke poslove
e) Stručna služba Vlade
f) Kabinet premijera Kantona
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Rješenja Ureda za razmatranje žalbi – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ Centru za obrazovanje i druženje Jajce – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ Internacionalnom univerzitetu Travnik – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „ subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima“ – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Kantonalnog pravobrailaštva Vitez – Ministarstvo pravosuđa i uprave
11. Prijedlog odluke o isknjižavanju pištolja – Ministarstvo unutrašnjih poslova
12. Prijedlog odluke o isknjižavanju parking prostora iz knjigovodstvenih evidencija MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
13. Prijedlog odluke o rashodovanju osnovnog sredstava (motorno vozilo Golf) – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o prodaji osnovnog sredstava (motorno vozilo Golf) – Ministarstvo privrede
15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za udruženja branioca – Kantonalna uprava za branioce
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja – Ured za javnu nabavku
18. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku roba i usluga – Ured za javne nabavke
a) za usluge obveznog i kasko osiguranja motornih vozila
b) za usluge štampanja knjiga, obrazaca i dr.
c) za autolimarske i lakirerske usluge za vozila i motocikle
d) za usluge popravke i održavanje računarske opreme
e) za vulkanizerske usluge
f) za usluge pranja vozila
g) za nabavku računara i računarske opreme
19. Izvještaji o obavljenim revizijama u trećem kvartalu 2019. godine
a) Revizija motornih vozila u MUP-u
b) Revizija motornih vozila za sve budžetske korisnike
c) Revizija izdataka za komunalne usluge
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju stolarije u SŠ „Novi Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nastavku izgradnje škole u Gornjoj Rovna – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za poništavanje postupka za nabavku laptopa – ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
25. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za poništavanje postupka za nabavku prenosnih printera – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku kompjutorske opreme – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku kompjutera
27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku prijenosnih printera – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku prijenosnih printera
28. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku informatičke opreme za Prvu osnovnu školu Bugojno-Jaklići – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
29. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku softwera za e-pisarnicu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku uređaja za vještačenje mobilnih aparata – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku opreme-hardware – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku opreme – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
33. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
34. Saglasnost za nabavku ormara za potrebe Općinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku ormara
35. Saglasnost za nabavku stalnih sredstava za potrebe Kabinet premijera Kantona – Kabinet premijera Kantona
36. Saglasnost za produljenje ugovora o stručnom osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
37. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za rekonstrukciju krova u OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica
b) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ“Uskoplje“, Gornji Vakuf-Uskoplje

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

 

pogledano 2282 puta

Novosti

23.06.2021 Dana 22.06.2021.g., Ministarstvo privrede učestovalo je u radu Treće konferencije dijaspore iz Bosne...
18.06.2021 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB Tr...
15.06.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje upute građanima za provođenje mjera osobne i uz...
15.06.2021 Ministarstvo privrede objavljuje JAVNI POZIV za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručn...
14.06.2021 Dana 12.6.2021.godine predstavnici Ministarstva privrede SBK su učestvovali u radu radionice koju je...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30