20 Novembar
2019

Sazvana 24. sjednica Vlade SBK- 2019 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

                                                                                                         S A Z I V A M
                                                    24. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 21.11. 2019. godine u 9 sati


                                                                                                        DNEVNI RED


1. Zapisnik sa 23. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Gender akcioni plan Srednjobosanskog kantona za period 2019.-2022. godine – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
3. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo unutrašnjih poslova
4. Prijedlog odluke o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2019. godine – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu ( iznos 42.000,00 KM) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu ( iznos 100.000,00 KM) – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu( donacija OŠ“Karaula“) – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu ( vlastiti prihodi MSEUŠ „Travnik“) – Ministarstvo financija
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu za rekonstrukciju regionalnih cesta – Ministarstvo financija
11. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi ( primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, iznos 212.489,73 KM) - Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi ( primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – isplata po rješenjima donesenim u žalbenom postupku) Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi ( primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – podrška pčelarstvu) Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi ( primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – pomoć poljoprivrednim proizvođačima, ublažavanje štete) Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi ( primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – podrška za poboljšanje zdravstvenih uvjeta držanja ovaca) Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi ( primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – podrška za uzgoj krava) Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog odluka (5x) o zdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Mirnes Ugarak
b) Bečir Islamović
c) Husein Hodžić
d) Dževad Ramulj
e) Sejad Skrobo
18. Prijedlog odluke o rashodovanju terenskih motornih vozila – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
19. Prijedlog odluke o prodaji terenskih motornih vozila – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
20. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša za 2019. godinu za obnovu džamije Kahvice – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju kanalizacijske mreže u MZ Kandija, općina Bugojno iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2019. godinu ( iznos 19.998,65 KM) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju kanalizacijske mreže u MZ Kandija, općina Bugojno iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2019. godinu( iznos 6.999,17 KM) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju oborinskih voda i izgradnju potpornog zida Vilenička, Centar II, općina Travnik iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2019. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
25. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije “subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ – Ministarstvo privrede
26. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije “subvencije javnim preduzećima“ – Ministarstvo privrede
27. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „ tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj privredi“ – Ministarstvo privrede
28. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „ tekući transferi neprofitnim organizacijama – interventna sredstava“ – Ministarstvo privrede
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskih stolica za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za financiranje projekata značajnih za kanton- Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
32. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava namijenjenih za sport - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
33. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za djecu romske nacionalnosti - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
34. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
35. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
36. Prijedlog odluka (3x) o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za potporu u liječenju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Jozo Stojak
b) Suljo Čagalj
c) Dijana Perković
37. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izmještanje dalekovoda za izgradnju zgrade PS Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova
38. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku deskop aparata – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa
39. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za troškove prijenosa posmrtnih ostataka pripadnika VII. Korpusa Armije BiH – Kantonalna uprava za branioce
40. Prijedlog odluke o poništenju postupka za nabavku mrkog uglja – Ured za javne nabavke
41. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku i isporuku tečnih goriva – Ured za javne nabavke
a) za općinu Bugojno – LOT 1
b) za općinu Busovača – LOT 2
c) za općinu Donji Vakuf – LOT 3
d) za općinu Fojnica – LOT 4
e) za općine Jajce i Dobretići – LOT 5
f) za općinu Kiseljak – LOT 6
g) za općinu Kreševo – LOT 7
h) za općinu Novi Travnik – LOT 8
i) za općinu Travnik – LOT 9
j) za općinu Gornji Vakuf-Uskoplje – LOT10
k) za općinu Vitez – LOT 11
42. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uređaja za neprekidno električno napajanje – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
43. Izvještaji načelnika općine Vitez(2x) i općine Kiseljak o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
44. Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike KSB/SBK za razdoblje 1.1-30.9. 2019. godine – Ministarstvo financija
45. Konsolidovani periodični izvještaj općina Kantona za razdoblje 1.1-30.9. 2019. godine – Ministarstvo financija
46. Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za III. kvartal 2019. godine – Ministarstvo financija
47. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za treće tromjesečje2019.godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova
48. Informacija o izdvojenim sredstvima iz BudžetaP KSB/SBK za 2019. godinu na dan 5.11.2019.godine – Ministarstvo financija
49. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku terenskog motornog vozila – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
50. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge grijanja na drvni pelet za Prvu osnovnu školu Donji Vakuf - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
51. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka broj: 01-05-1044/2019 od 8.11.2019. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
52. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za generalni remont vozila i za zaključivanje ugovora o isporuci usluga – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
53. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva privrede _ Ministarstvo privrede
a) za nabavku IT opreme, projektor
b) za nabavku promotivnog materijala
c) za nabavku laptopa
54. Saglasnost za pokretanje postupaka za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku tonera
b) za nabavku uredskog materijala
c) za nabavku kopir papira
d) za arheološko iskopavanje na zemljištu buduće zgrade PS Kreševo
55. Saglasnost za produženje ugovora za zagrijavanje PS Bugojno – Ministarstvo unutrašnjih poslova
56 Saglasnost za potpisivanje ugovora sa studenskim centrima za akademsku 2019/2020 godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
57. Saglasnost za pokretanje postupka nabavku roba i usluga za potrebe škola ( MSŠ G.Vakuf i drugi)– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
58. Saglasnost za pokretanje postupka nabavku roba i usluga za potrebe škola ( OŠ „13 Rujan“ i drugi )– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
59. Saglasnost za uvođenje novih relacija za prijevoz učenika - )– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
60. Saglasnost za nabavku usisavača – Služba za zajedničke poslove
61. Saglasnost za prijem u radni odnos dva državna službenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprava
62. Saglasnost za nabavku računara, plakara i stolica za potrebe Kantonalnog pravobraniteljstva – Ministarstvo pravosuđa i uprave
63.Saglasnost za nabavku telefaksa i telefona za potrebe Kantonalnog pravobraniteljstva – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku telefaksa i telefona
64.Saglasnost za privremeno obavljanje poslova drugog radnog mjesta – Ministarstvo pravosuđa i uprave
65. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova višeg referenta – Ministarstvo pravosuđa i uprave
66. Saglasnost za raspisivanje konkursa za popunu članova upravnih odbora u osnovnim i srednjim školama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
67. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju članova komisije za provođenje postupka za izbor i imenovanje direktora i izvršnih direktora ŠGD „Šume Središnje Bosne/ Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Saglasnost za produljenje mandata članovima upravnih odbora u osnovnim i srednjim školama kojima mandat ističe 3.11.2019. godine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „Vitez“, PS Krušćica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
d) Prijedlog rješenja o imenovanju komisijke za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „Bristovi“ Bugojno– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
e) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe MSŠ „Vitez“– Ministarstvo obrazovanja,nauke, mladih, kulture i sporta
f) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „Kiseljak“– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
g) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „Vitovlje“– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
h) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „Safet beg Bašagić“– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
j) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe OŠ „13 Rujan“ ( dovršetak sportske dvorane)– Ministarstvo obrazovanja,nauke, mladih, kulture i sporta


PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 3278 puta

Novosti

23.06.2021 Dana 22.06.2021.g., Ministarstvo privrede učestovalo je u radu Treće konferencije dijaspore iz Bosne...
18.06.2021 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB Tr...
15.06.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje upute građanima za provođenje mjera osobne i uz...
15.06.2021 Ministarstvo privrede objavljuje JAVNI POZIV za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručn...
14.06.2021 Dana 12.6.2021.godine predstavnici Ministarstva privrede SBK su učestvovali u radu radionice koju je...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30