07 Novembar
2019

Saopštenje sa 23. sjednice Vlade SBK - 2019. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 22. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu i Nacrt Zakon o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu i uputila u dalju proceduru.

Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu iznosi 219.008.468 KM što je za 24.067.485 KM ili 9,9 % manje u odnosu na Izmjene Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu.

Ukupni prihodi, primitci i financiranje u Nacrtu Budžeta SBK za 2020. godinu iznose 219.008.468 KM. Ukupni rashodi i izdatci u Nacrtu Budžeta SBK za 2020. godinu iznose 219.008.468 KM.

 

ŠPD/ŠGD „Srednjobosanske šume-Šume središnje Bosne“ d.o.o. Donji Vakuf je predložilo, a Vlada Srednjobosanskog kantona je usvojila Izvještaj o poslovanju, Izvještaj nezavisnog revizora i Izvještaj Nadzornog odbora za 2018. godinu i uputila u dalju proceduru.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije „Subvencije javnim preduzećima - poticaj privredi, Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu - izdvajanje interventnih sredstava. Ovom odlukom, u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Subvencije javnim preduzećima - poticaj privredi, Budžeta SBK za 2019. godinu - interventna sredstva, utvrđuje se raspodjela sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu - izdvajanje interventnih sredstava, po zahtjevu korisnika JKP „RADOVINA“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, za projekat sanacije divljeg odlagališta, odlukom se izdvaja iznos od 5.144,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima-poticaji privredi (uspostava fonda za potporu poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta)” Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. Odlukom se izdvajanju sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima-poticaji privredi (uspostava Fonda za potporu poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta)” Budžeta SBK za 2019.godinu, na zahtjev korisnika Regionalne ekonomske zajednice u skladu sa Sporazumom o partnerstvu za sufinansiranje Fonda za podršku poduzećima SBK/KSB u razvijanju i implementaciji međunarodno priznatih standarda kvaliteta, odlukom se izdvaja iznos od 20.806,00 KM, sredstva će se uplatiti na transakcijski račun REZ Agencije,

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta Vlade SBK. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva sa stavke Tekuće rezerve Budžeta Vlade SBK za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 4.500,00 KM. Sredstva iz ove odluke prenijet će se na Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta na nižu potrošačku jedinicu kako slijedi OŠ “Travnik“ Travnik, sredstva su namijenjena za doček prijateljske škole iz Republike Turske-Općina Bađilar- troškovi smještaja, hrane te obilazak gradova Sarajevo, Mostar, Jajce i Banja Luka.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku mobilnih jedinica sa aplikacijom (tableta). Odlukom se izdvaja iznos od 12.753,00 KM za nabavku mobilnih jedinica sa aplikacijom, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “MIBO Komunikacije” Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku digitalne centrale, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 21.281,77 KM za nabavku digitalne centrale, sredstva će se doznačiti firmi “DIGITAL LINE” Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme i opremanje prostorije za ispitivanje maloljetnih lica, odlukom se izdvaja iznos od 15.689,70 KM za nabavku opreme i opremanje prostorije za ispitivanje maloljetnih lica, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “AUDIO VIDEO CONSULTING” Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku licence PHP, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 2.211,30 KM za nabavku licence PHP, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “MIBO Komunikacije” Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za procjenu zemljišta za izgradnju zgrada PS Donji Vakuf i PS Kreševo, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 468,00 KM za procjenu zemljišta za izgradnju zgrada PS Donji Vakuf i PS Kreševo, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “EDI ING” Donji Vakuf.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sanaciju sanitarnog čvora u zgradi PS Travnik, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 2.182,05 KM za sanaciju sanitarnog čvora u zgradi PS Travnik, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “FARA” Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sanaciju sanitarnog čvora u zgradi MUP-a, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 6.914,70 KM za sanaciju sanitarnog čvora u zgradi MUP-a, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “GRADI H” Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za izgradnju kancelarija za smještaj poligrafa u zgradi MUP-a, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 6.557,85 KM za izgradnju kancelarija za smještaj poligrafa, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “FARA” Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sanaciju krova na zgradi PS Travnik, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 53.164,80 KM za sanaciju krova na zgradi PS Travnik, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “SIGMA” Zenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava za privremeni priključak na vodovodnu mrežu za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 580,14 KM za privremeni priključak na vodovodnu mrežu za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “JKP GRADINA” Donji Vakuf.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sanaciju prostorija operativnog dežurnog u zgradi MUP-a SBK, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 2.407,86 KM za sanaciju prostorija operativnog dežurnog u zgradi MUP-a SBK, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “GRADI H” Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za arheološko istraživanje na lokaciji izgradnje zgrade PS Kreševo, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 6.926,40 KM sa ESCROVV računa fond 30 za arheološko istraživanje na lokaciji izgradnje zgrade PS Kreševo, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “GeoAvas” d.o.o Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za iskoličenje zgrade PS Donji Vakuf, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 300,00 KM za iskoličenje zgrade PS Donji Vakuf, sredstva iz ove odluke doznačit će se Općini Donji Vakuf.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“ Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. Ovom odlukom izdvajaju se sredstva s pozicije „Tekuća rezerva“ Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 42.020,00 KM. Sredstva iz ove odluke prenijet će se na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK zbog izgradnje rasvjete i parking prostora.

Ministarstvo prostornog uređenja., građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu , s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, izdvaja se iznos od 10.000,00 KM za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB, izdvajaju se u iznosu 1.000,00 KM. Sredstva se izdvajaju za realizaciju projekta Zamjena krova na predulazu objekta, JU Gradska knjižnica „Vitez“, općina Vitez i uplatit će se na žiro- račun JU Gradska knjižnica „Vitez“.

Na prijedlog Kantonalnog arhiva, donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za plaćanje II dijela vršenja nadzora nad izvođenjem radova III faze na zgradi Depoa kantonalnog arhiva Travnik. Sa pozicije „Nabavka građevina“, izdvajaju se sredstva za plaćanje III dijela vršenja nadzora nad izvođenjem radova II faze na zgradi Depoa kantonalnog arhiva Travnik -zanatski radovi u iznosu od 788,00 KM sa uračunatim porezom na dodatnu vrijednost. Sredstva iz ove odluke doznačit će se"Zanatstvu" d.o.o. Travnik.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Zaključak o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke – nabavka pumpe za muljevitu i bistru vodu, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 83.000,00 KM.

Na prijedlog iste uprave usvojeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaj Crvenog križa SBK o utrošku sredstava za projekat „Upozorenje na opasnost od mina“.
- Izvještaj Načelnika općine Fojnica o utrošku sredstava za sufinansiranje projekta „Sanacija udarnih rupa, mrežastih pukotina i ivičnih oštećenja u MZ Dusina, Bilići-Podgora“.
- Izvještaj Načelnika općine Kreševo o utrošku sredstava za sufinansiranje nabavke specijalnog višenamjenskog vozila za potrebe Službe za vodoopskrbu.
- Izvještaj Načelnika općine Novi Travnik o utrošku sredstava za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija mosta u MZ Rankovići“.
- Izvještaj Načelnika općine Novi Travnik o utrošku sredstava za sufinansiranje projekta „Sanacija klizišta na dijelu puta Stara Opara – Božići u Mz Opara“.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće:
- Zaključak o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuditelja i zaključivanje ugovora za OŠ „Travnik“ Travnik u postupku javne nabavke – Rekonstrukcija krova na zgradi, procjenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi 26.817,20 KM, ugovor će se potpisati sa najpovoljnijim ponuđačem „Neimari Šerići“ d.o.o. Zenica.
- Zaključak o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabave nižim potrošačkim jedinicama:
o Konkurentski postupak - “Treća osnovna škola“-Oborci u Donjem Vakufu za dovršetak radova na Aneksu matične škole u Oborcima u iznosu 10.000,00 KM.
o Direktni postupak - Srednja mješovita škola“ Zijah Dizdarević“ u Fojnici za nabavku laptopa i projektora u iznosu od 3.000,00 KM.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela Zaključak kojim daje saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke – Nabavka sredstava za higijenske potrebe i ortopedska pomagala za RVI za 2020. godinu, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 384.615,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće:
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje-edukaciju za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače. Odlukom se utvrđuje utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019.godinu u iznosu od 3.510,00 KM. Sredstva iz ove odluke doznačit će se Internacionalnom univerzitetu Travnik za Edukaciju- stručno usavršavanje za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola općine Jajce gdje nema organiziranog prijevoza. Odlukom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava planiranih proračunom za 2019.godinu, s pozicije “Tekući transferi za financiranje troškova prijevoza učenika“, namijenjenih za financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola sa područja Općine Jajce, za I obrazovno razdoblje nastavne 2019/2020. godine u iznosu od 14.072,72 KM. Sredstva iz ove odluke, doznačit će se na transakcijske račune mjesnih zajednica Biokovina i Bešpelj, kako slijedi:
o „MZ Biokovina“, Općina Jajce…………………….………………..7.036,36 KM
o „MZ Bešpelj“, Općina Jajce……………….………….……………..7.036,36 KM

Doneseni su i slijedeći zaključci, a na prijedlog istog ministarstva:
- Zaključak o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za obuku učenika zanimanja vozač motornih vozila B kategorije i C1 podkategorije, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 27.600,00 KM.
- Zaključak o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za nabavku i ugradnju stolarije za OŠ „Berta Kučera“ Jajce, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 17.090,00 KM.
- Zaključak o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – zamjena stolarije na sportskoj dvorani i amfiteatru OŠ „Nova Bila“, procjenjena vrijednost nabavez bez PDV-a iznosi 37.128,39 KM. Najpovoljniji ponuđač je „HDI“ d.o.o. Sarajevo.

 

pogledano 3240 puta

Novosti

23.06.2021 Dana 22.06.2021.g., Ministarstvo privrede učestovalo je u radu Treće konferencije dijaspore iz Bosne...
18.06.2021 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB Tr...
15.06.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje upute građanima za provođenje mjera osobne i uz...
15.06.2021 Ministarstvo privrede objavljuje JAVNI POZIV za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručn...
14.06.2021 Dana 12.6.2021.godine predstavnici Ministarstva privrede SBK su učestvovali u radu radionice koju je...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30