Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 10/04),

S A Z I V A M
109. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 24. 1. 2019. godine u 9 sati

Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 107. redovne i 35. vanredne sjednice.

Na prijedlog Stručne službe Vlade SBK, Vlada SBK je dala pozitivno mišljenje na inicijativu izrade Strategije za mlade Srednjobosanskog kantona, uz prijedlog formiranja interresorne grupe koja će raditi na pripremi strateškog dokumenta.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 100,00 KM, sredstva će biti utrošena za naknadu štete koju počini zaštićena divljač i uplatit će se na ime Mustafa (Atifa) Konjalić, Travnik.

Na prijedlog Kantonalnog arhiva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za plaćanje I privremene situacije za izvođenje radova (Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 116.415,00 KM sa uračunatim PDV-om za izvođenje zanatskih radova.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za plaćanje I privremene situacije za izvođenje radova (Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 2.106.,00 KM sa uračunatim PDV-om za plaćanje dijela vršenja nadzora nad izvoođenjem radova II faze.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge štampanja knjiga, obrazaca i dr., ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču Štamparija Fojnica d.d. Fojnica, sa visinom ponude od 126.321,39 KM (sa PDV-om).

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost za povećanje priključene snage električne energije za potrebe MUP-a SBK a za zgradu koja se nalazi na lokaciji Aleja Konzula b.b. Travnik.
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu OŠ „Dolac“ Travnik, procedura se provodi za nabavku kotla na čvrsto gorivo, montažu novog kotla i demontažu postojećeg kotla, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 25.000,00 KM.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaje Interne revizije Ministarstva finansija koji su revidirani u četvrtom kvartalu 2018. godine, a koji se odnose na reviziju putnih naloga i revizija usluga reprezentacije za Skupštinu, ministarstva, uprave, upravne organizacije i službe Srednjobosanskog kantona .

Usvojeni su Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednivu Vlade u mjesecu januaru 2019. godine za ministarstva i Izvještaji o radu inspekcija za isti period.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrzoavanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2018/ 2019.godinu.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za potrebe ministarstva, odlukom se izdvaja iznos od 6.993,75 KM, sredstva će se doznačiti firmi „HART“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o davanju saglasnost za raspisivanje natječaja za izbor članova školskog odbora Osnovne škole ''Muhsin Rizivć'', Fojnica.
Data je i saglasnost na Plan nabavki roba i usluga za budžetsku 2019. godinu za Ministarstvo zdravstva i socijalne politike.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu za pomoć u smrtnom slučaju, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Bužeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 1.500.000,00 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „nabavka opreme za predškolsko obrazovanje“, odlukom se izdvaja iznos od 186.321,56 KM, nakon provedene procedure javne nabavke, sredstva će se uplatiti najpovoljnijem ponuđaču „Školska naklada“ d.o.o. Mostar.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Kapitalni transferi za sufinansiranje projekata značajnih za kanton“, odlukom se izdvaja iznos od 4.100,00 KM za realizaciju projekta „Rekonstrukcija krova centralne škole u Pruscu“ OŠ „Hasan Kjafija Pruščak (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH odobrilo iznos od 34.000,00 KM, dio sredstava će osigurati i Općina Donji Vakuf ). Sredstva će se doznačiti na transakcijski račun općine Donji Vakuf.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku toplinske energije na biomasu (pelet, sječka), u postupku javne nabavke najpovoljniji ponuđač je „VG Monting“ d.o.o. Vitez za OŠ „Vitez“ općina Vitez (4 škole na period od 2 godine), sa visinom ponude od 340.313,28 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za utvrđivanje novih relacija za prevoz učenika za općinu Travnik: Ovnak- Gornje Čukle-DonjeČukle–PŠ''Čukle''.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma za nižu potrošačku jedinicu SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak, za nabavku pumpe za centralno grijanje, procjenjena vrijednost nabave iznosi cca 1.300,00 KM.

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
108. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 17.1.2019. godine, u 9 sati

Novosti

23.06.2021 Dana 22.06.2021.g., Ministarstvo privrede učestovalo je u radu Treće konferencije dijaspore iz Bosne...
18.06.2021 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB Tr...
15.06.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje upute građanima za provođenje mjera osobne i uz...
15.06.2021 Ministarstvo privrede objavljuje JAVNI POZIV za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručn...
14.06.2021 Dana 12.6.2021.godine predstavnici Ministarstva privrede SBK su učestvovali u radu radionice koju je...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30