Sjednice Vlade SBK / KSB

04 Juni
2018

Sazvana 91. sjednica Vlade SBK - 2018. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
91. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 7. 6. 2018.godine, u 9 sati

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 90. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Utvrđivanje mišljenja na Nacrt zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo privrede
4. Prijedlog Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
5. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije “sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaj privredi (LOT=1.4) – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaj privredi (LOT=1.2) – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama” - Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Plana javne nabavke po stavkama : subvencije javnim preduzećima-poticaji vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva) i Programa raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi za 2018. godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava na račune općina KSB/SBK sukladno Programom raspodjele i prijenosom sredstava sa pozicije “ poticaji poljoprivredi” za 2018.godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanu saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije “ poticaji vodoprivredi” za 2018.godinu- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrde ( izgradnja rezervoara za vodu u MZ Polje, općina Busovača)– Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrde ( izgradnja zahvata za vodu “Huskića vrelo”, općina Bugojno) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE “Jaglinac” , općina Novi Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za korištenje sanitarne i tehnološke vode, za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje i prodaju vode iz bunara na lokalitetu PC 96, općina Vitez - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pomoć poljoprivrednim proizvođačima ( ublažavanje šteta) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pomoć poljoprivrednim proizvođačima ( organiziranje sajmova, izložbi, edukacija i sl.) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zaštitu okoliša iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK - Ministastvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za projekte infrastrukture u općinama za povratak prognanih, obnovi i razvitku za 2018. godinu - Ministastvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

20. Prijedlog odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu – Ministarstvo finansija
a) preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i MUP-a , iznos 11.317,65 KM
b) preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i MUP-a,iznos 137.000,00 KM
21. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju bravarije na sportskoj dvorani SŠ “Vitez” - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku školskog namještaja u OŠ “Uskoplje” - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka javne nabavke za konzultantske usluge za izradu tehničke specifikacije za nabavku softverskog paketa za potrebe organizacije javnog zdravstva u KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za konzultantske usluge za izradu tehničke specifikacije za nabavku softverskog paketa za potrebe organizacije javnog zdravstva u KSB/SBK
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci “ izgradnja vodovoda u MZ Kraljevice”, općina Travnik – Ministastvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
25. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku šumarskih uniformi i košulja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
26. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Kantonalna uprava za branioce
27. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja – Kantonalna uprava za branioce
28. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za održavanje sustava “e Skupština” - predstavnik Skupštine
29. Saglasnost za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za Bedriju Hajlković, djelatnicu Općinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
30. Saglasnost za povećanje plaće za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u općinskom sudu u Travniku (Alma Sejfuli) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Saglasnost Kantonalnom tužilaštvu za prijem namještenika na neodređeno vrijeme (viši referent – daktilograf) – Ministrstvo pravosuđa i uprave
32. Saglasnost Općinskom sudu u Travniku za prijem državnog službenika na neodređeno vrijeme (stručni suradnik za odnose sa javnošću) – Ministrstvo pravosuđa i uprave
33. Saglasnost Općinskom sudu u Travniku za nabavku usisavača – Ministarstvo pravosuđa i uprave
34. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku udžbenika za peti razred osnovnog obrazovanja za socijalno ugrožene učenike i učenike romske nacionalnosti - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
35. Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za popunu radnog mjesta u PS Donji Vakuf ( viši referent za poslove veze i kriptozaštite) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
36. Saglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
37. Zahtjev Sindikalne organizacije sudova i tužiteljstva Kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
38. Informacija o odgovoru Agencije za privatizaciju Federacije BiH u svezi zahtjeva za reviziju privatizacije poduzeća “Rudnik Boksita” d.d. Jajce – Kantonalno pravobranilaštvo
39. Informacija o predračunu za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
40. Informacija o zahtjevu Načelnika općine Travnik o ustupanju na korištenje metalne ograde kojom je ograđena zgrada MUP-a – Služba za zajedničke poslove
41. Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju u 2018.godini – Ministarstvo financija
a) Praćenje provođenja preporuka iz izvještaja “Revizija potraživanja kod svih proračunskih korisnika KSB/SBK”
b) Praćenje provođenja preporuka iz izvještaja “Revizija razgrančenih namjenskih prihoda u budžetu KSB/SBK”
c) Praćenje provođenja preporuka iz izvještaja “Revizija potraživanja po osnovu naknade za koncesije u 2016. godini”
42. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu juni 2018. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo privrede
c) Ministarstvo finansija
d) Kantonalni arhiv
43. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu juni 2018. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

44. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku za radove na sportskoj dvorani OŠ “ 13 Rujan” Jajce
b) Rješenje o imenovanju zajedničkog povjerenstva za tumačenje odredbi granskog kolektivnog ugovor za osnovno obrazovanje
c) Rješenje o imenovanju zajedničkog povjerenstva za tumačenje odredbi granskog kolektivnog ugovor za srednje obrazovanje

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 3753 puta

Novosti

21.10.2021 Evropski pokret u Bosni i Hercegovini ove godine obilježava 15. godišnjicu osnivanja i rada. Tim pov...
15.10.2021 Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva privrednih društava i obrtnika koji posluju na području Sred...
15.10.2021 Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 99. sjednice. Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je d...
12.10.2021 Nakon provedene procedure iz Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije “Subvencije pri...
11.10.2021 Nakon provedenog Javnog poziva za prikupljanje ponuda za odabir banke za plasiranje kreditne linije ...
« Oktobar 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31