Sjednice Vlade SBK / KSB

04 Juni
2018

Sazvana 91. sjednica Vlade SBK - 2018. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
91. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 7. 6. 2018.godine, u 9 sati

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 90. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Utvrđivanje mišljenja na Nacrt zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo privrede
4. Prijedlog Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
5. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije “sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaj privredi (LOT=1.4) – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaj privredi (LOT=1.2) – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama” - Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Plana javne nabavke po stavkama : subvencije javnim preduzećima-poticaji vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva) i Programa raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi za 2018. godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava na račune općina KSB/SBK sukladno Programom raspodjele i prijenosom sredstava sa pozicije “ poticaji poljoprivredi” za 2018.godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanu saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije “ poticaji vodoprivredi” za 2018.godinu- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrde ( izgradnja rezervoara za vodu u MZ Polje, općina Busovača)– Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrde ( izgradnja zahvata za vodu “Huskića vrelo”, općina Bugojno) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE “Jaglinac” , općina Novi Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za korištenje sanitarne i tehnološke vode, za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje i prodaju vode iz bunara na lokalitetu PC 96, općina Vitez - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pomoć poljoprivrednim proizvođačima ( ublažavanje šteta) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pomoć poljoprivrednim proizvođačima ( organiziranje sajmova, izložbi, edukacija i sl.) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zaštitu okoliša iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK - Ministastvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za projekte infrastrukture u općinama za povratak prognanih, obnovi i razvitku za 2018. godinu - Ministastvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

20. Prijedlog odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu – Ministarstvo finansija
a) preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i MUP-a , iznos 11.317,65 KM
b) preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i MUP-a,iznos 137.000,00 KM
21. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju bravarije na sportskoj dvorani SŠ “Vitez” - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku školskog namještaja u OŠ “Uskoplje” - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka javne nabavke za konzultantske usluge za izradu tehničke specifikacije za nabavku softverskog paketa za potrebe organizacije javnog zdravstva u KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za konzultantske usluge za izradu tehničke specifikacije za nabavku softverskog paketa za potrebe organizacije javnog zdravstva u KSB/SBK
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci “ izgradnja vodovoda u MZ Kraljevice”, općina Travnik – Ministastvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
25. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku šumarskih uniformi i košulja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
26. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Kantonalna uprava za branioce
27. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja – Kantonalna uprava za branioce
28. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za održavanje sustava “e Skupština” - predstavnik Skupštine
29. Saglasnost za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za Bedriju Hajlković, djelatnicu Općinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
30. Saglasnost za povećanje plaće za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u općinskom sudu u Travniku (Alma Sejfuli) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Saglasnost Kantonalnom tužilaštvu za prijem namještenika na neodređeno vrijeme (viši referent – daktilograf) – Ministrstvo pravosuđa i uprave
32. Saglasnost Općinskom sudu u Travniku za prijem državnog službenika na neodređeno vrijeme (stručni suradnik za odnose sa javnošću) – Ministrstvo pravosuđa i uprave
33. Saglasnost Općinskom sudu u Travniku za nabavku usisavača – Ministarstvo pravosuđa i uprave
34. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku udžbenika za peti razred osnovnog obrazovanja za socijalno ugrožene učenike i učenike romske nacionalnosti - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
35. Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za popunu radnog mjesta u PS Donji Vakuf ( viši referent za poslove veze i kriptozaštite) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
36. Saglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
37. Zahtjev Sindikalne organizacije sudova i tužiteljstva Kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
38. Informacija o odgovoru Agencije za privatizaciju Federacije BiH u svezi zahtjeva za reviziju privatizacije poduzeća “Rudnik Boksita” d.d. Jajce – Kantonalno pravobranilaštvo
39. Informacija o predračunu za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
40. Informacija o zahtjevu Načelnika općine Travnik o ustupanju na korištenje metalne ograde kojom je ograđena zgrada MUP-a – Služba za zajedničke poslove
41. Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju u 2018.godini – Ministarstvo financija
a) Praćenje provođenja preporuka iz izvještaja “Revizija potraživanja kod svih proračunskih korisnika KSB/SBK”
b) Praćenje provođenja preporuka iz izvještaja “Revizija razgrančenih namjenskih prihoda u budžetu KSB/SBK”
c) Praćenje provođenja preporuka iz izvještaja “Revizija potraživanja po osnovu naknade za koncesije u 2016. godini”
42. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu juni 2018. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo privrede
c) Ministarstvo finansija
d) Kantonalni arhiv
43. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu juni 2018. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

44. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku za radove na sportskoj dvorani OŠ “ 13 Rujan” Jajce
b) Rješenje o imenovanju zajedničkog povjerenstva za tumačenje odredbi granskog kolektivnog ugovor za osnovno obrazovanje
c) Rješenje o imenovanju zajedničkog povjerenstva za tumačenje odredbi granskog kolektivnog ugovor za srednje obrazovanje

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 3535 puta

Novosti

28.07.2021 Dana 27.07.2021. godine na Vlašiću je, u okviru priprema za izradu strategije razvoja turizma u Fede...
19.07.2021 Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kanton...
16.07.2021 Povodom nastupajućeg Kurban bajrama, svim građanima islamske vjeroispovjesti Srednjobosanskog kanton...
15.07.2021 14. jula 2021. godine, u Travniku je održan međuopćinski sastanak na temu "Po resurse učinkovit i od...
13.07.2021 Danas je u prostorijama Ministarstva privrede SBK/KSB održan sastanak između ministra Nisveta Hrnjić...
« August 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31