Sjednice Vlade SBK / KSB

10 Decembar
2018

Sazvana 34. vanredna sjednica Vlade SBK - 2018. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
34. vanrednu sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za utorak, 11.12. 2018. godine, u 9 sati

DNEVNI RED


1. Zapisnik sa 106. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - Stručna služba Vlade Kantona
2. Prijedlog budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
a) Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu
3. Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2019. godinu – Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK
a) Odluka o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2019. godinu
4. Financijski plan Kantonalne direkcije za puteve za 2019. godinu – Kantonalna direkcija za puteve
a) Odluka o izvršenju Financijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2019. godinu
5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za period 1.1. do 30. 9. 2018. godine – Ministarstvo financija
a) Periodični konsolidovani izvještaj budžeta Srednjobosanskog kantona za period 1.1.- 30.9.2018 . godine
6. Prijedlog programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za period 2019.-2021. – Ministarstvo financija
7. Mišljenje o federalnom Prednacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca – Ministarstvo privrede
8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru, imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o određivanju pravnih lica u kojima Srednjobosanski kanton ima vlasnički udio i pravnih lica čiji je osnivač Srednjobosanski kanton, a koja su obavezna organizirati zaštitu ljudi i imovine – Ministarstvo unutrašnjih poslova
10. Prijedlog podluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu (2x)– Ministarstvo financija
a) preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
b) preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva pravosuđa i uprave
11. Prijedlog odluka o izdvajanu sredstava za izmirenje obaveza po izvršnim sudskim odlukama (2x)– Ministarstvo financija
a) za izvršenje Rješenja o izvršenju Suda Bosne i Hercegovine broj S1 3 I 027864 18 I od 14.2.2018. godine
b) za izvršenje Rješenja o izvršenju Suda Bosne i Hercegovine broj S1 3 I 030844 18 I od 5.11.2018.godine
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje u poljoprivredi ( interventna sredstava) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o isknjižavanju sredstava (pištolja) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja Ireni Badrov – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
15. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Balaguša u MZ Pribilovići, općina Novi Travnik – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
16. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju distributivne mreže vodosnabdijevanja u naselju Duhri, općina Kiseljak – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Inspektorata Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
18. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za kulturu u 2018. godini (iznos 500,00 KM)– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za kulturu u 2018. godini (iznos 1.250,00 KM)– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za kulturu u 2018. godini (iznos 1.300,00 KM)– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sport u 2018. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo u 2018. godini ( za IX. mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Suglasnost za zaključivanje ugovora sa Sveučilištem u Mostaru o sufinanciranju visokog školstva i institucija obrazovanja za akademsku 2017/18 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo u 2018. godini ( iznos 569.200,00 KM) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
25.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na renoviranju i dogradnji zgrade Depoa Kantonalnog arhiva (II. faza) – Kantonalni arhiv
27. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za usluge nadzora nad izvođenjem radova na renoviranju i dogradnji zgrade Depoa Kantonalnog arhiva (II. faza) – Kantonalni arhiv
28.Saglasnost na Standarde i normative za obrazovanje odraslih osoba – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
29. Saglasnost za zaključivanje Aneksa 3. na Ugovor o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Kamenjak“ općina Travnik – Ministarstvo privrede
30. Saglasnost za prijem pripravnika/ volontera u Kantonalnom tužilaštvu Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Saglasnost za prijem državnog službenika u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Saglasnost za nabavku uredskih stolica za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Saglasnost za nabavku uredskog namještaja direktnim sporazumom za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
34. Saglasnost za uvođenje novih linija za prijevoz učenika sa područja općina Travnik i Jajce – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
35. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove spremačice u MSŠ „Vitez“ i OŠ „Kiseljak – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
36. Saglasnost na izbor najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju krova Srednje škole „Vitez“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
37. Saglasnost na izbor najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju krova Osnovne škole „Vitez“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
38. Saglasnost na izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nadogradnji PŠ Lugovi u OŠ „Kaćuni“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
39. Saglasnost na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za potrebe SŠ „Nikola Šop“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
40. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
41. Suglasnost za potpisivanje Ugovora o izvansudskoj nagodbi sa Vrhbosanskom nadbiskupijom -Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
42. Saglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku kopir aparata
b) za sanaciju krova na zgradi Policijske uprave Travnik
c) za reviziju glavnog projekta za izgradnju objekta Policijske stanice Donji Vakuf
d) za izgradnju objekta Policijske stanice Donji Vakuf
43. Saglasnost za uređenje prostorija Stručne službe Vlade – Stručna služba Vlade
44. Suglasnost za izdvajanje sredstava po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi – Ured za javne nabavke
45. Informacija o davanju pravnog tumačenja na ugovore koji se odnose na projekat „Plava voda“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave
46. Informacija o zahtjevu načelnika općine Kiseljak za stavljanje van snage potvrde Agencije za privatizaciju broj: 01-19-172-1/18 - Ministarstvo privrede
47. Informacija o aktivnostima oko kupovine zgrade u kojoj je smještena Policijska stanica Novi Travnik – Ministarstvo unutarnjih poslova
48. Informacija načelnika općine Bugojno o utrošku sredstava doniranih za sanaciju štete od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
49. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju za III. kvartal 2018. godine – Ministarstvo financija
50. Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju za IV. kvartal 2018. godine – Ministarstvo financija
51. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2018. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova (2x)
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo privrede
d) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
52. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2018. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo unutrašnjih poslova
53. Utvrđivanje kriterija bodovanja osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ( volontera) u kantonalnim organima uprave za 2019. godinu – Služba za zajedničke poslove
a) Rješenje o imenovanju komisije za prijem volontera za 2019. godinu
54. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora OŠ“Kiseljak2“ Zabrđe
b) Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje strukovne škole „Jajce“
c) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku harmonike za potrebe SGŠ „Jakov Gotovac“ Novi Travnik

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 2829 puta

Novosti

18.06.2021 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB Tr...
15.06.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje upute građanima za provođenje mjera osobne i uz...
15.06.2021 Ministarstvo privrede objavljuje JAVNI POZIV za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručn...
14.06.2021 Dana 12.6.2021.godine predstavnici Ministarstva privrede SBK su učestvovali u radu radionice koju je...
11.06.2021   Javni oglas za podnošenje prijava za projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvi...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30