Sjednice Vlade SBK / KSB

17 Decembar
2018

Sazvana 107. sjednica Vlade SBK - 2018. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
107. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 20.12. 2018. godine, u 9 sati

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 34. vanredne sjednice Vlade Srednjobosasnkog kantona – Stručna služba
2. Prijedlog uredbe o naknadama troškova za službena putovanja policijskih službenika Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo unutrašnjih poslova
3. Program rada Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu - Služba za zapošljavanje
4. Program rada Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2019. godinu - Agencija za privatizaciju
5.Prijedlog programa o dopunu Programa o raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, parlamentarnim političkim strankama, grupama i koalicijama - Skupština Kantona
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za licenciranje mobilne deskop Aksis aplikacije - Ministarstvo unutrašnjih poslova
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za izgradnju novih kancelarija za psihologa i inspektore za zaštitu od požara u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova- Ministarstvo unutrašnjih poslova
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za ugradnju stolarije u PS Vitez- Ministarstvo unutrašnjih poslova
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za nabavku opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
10. Prijedlog odluke o isknjižavanju iz knjigovodstvene evidencije Ministarstva unutarnjih poslova nekretnine na parceli k.č. broj: 300/2 - Ministarstvo unutrašnjih poslova
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, sa pozicije ''Transfer za izradu šumskogospodarske osnove za privatne šume'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za poticaj šumama - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu potrebnih za realizaciju projekata u vodoprivrede: ''Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije, na području općine Bugojno'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu potrebnih za realizaciju projekata u vodoprivrede: ''Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije, na području općine Fojnica'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu potrebnih za nabavu namještaja za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za sanaciju tvrđave Stari grad Kaštela, općina Kiseljak - Ministarstvo financija
17. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša - Ministarstvo financija
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za socijalno osiguranje učenika - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za pomoć ugroženim učenicima - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za djecu s posebnim potrebama - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za stručno usavršavanje - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za pomoć vjerskim zajednicama - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku kancelarijskih stolica za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave - Ministarstvo pravosuđa i uprave
24. Prijedlog odluke o uplati sredstava na račun općina Bugojno i Travnik u svrhu realizacije projekata infrastrukture za 2018. godinu - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku kancelarijskih stolica - Skupština Kantona
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku namještaja za potrebe Uprave za borce- Kantonalna uprava za branioce
27. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za usluge banjsko-klimatskog liječenja branilaca za 2019. godinu - Kantonalna uprava za branioce
28. Stav Vlade u vezi zahtjeva za implementaciju mjera energetske efikasnosti u okviru projekta: ''Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini'', za Federaciju Bosne i Hercegovine - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
29. Prijedlog odluke o izmjeni Plana Centralne javne nabavke za korisnike Budžeta Srednjobosanskog kantona - Ured za javne nabavke
30. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju nabavnih kategorija Centralne javne nabavke za 2018. godinu - Ured za javne nabavke
31. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za autolimarske i lakirerske usluge za vozila i motocikle - Ured za javne nabavke
32. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila (LOT 1 i LOT 2) - Ured za javne nabavke
33. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za kolektivno osiguranje zaposlenih - Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije provođenju postupka javne nabavke za kolektivno osiguranje zaposlenih
34. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku i isporuku računara - Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije provođenju postupka javne nabavke za nabavku i isporuku računara
35. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu - Ured za javne nabavke
36. Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe srednjih i osnovnih škola Srednjobosanskog kantona (4 + 1 škole) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
37. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Osnovne škole ''Mehurići'', Mehurići i Osnovne škole ''Edhem Mulabdić'', Novi Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
38. Saglasnost na Odluku Općinskoga vijeća Donji Vakuf za zamjenu zemljišta za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf - Ministarstvo unutrašnjih poslova
39. Saglasnost za pokretanje procedure za nabavku namještaja i kafe aparata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
40. Saglasnost za dogradnju dimnjaka na zgradi Policijske ispostave Dobretići - Ministarstvo unutrašnjih poslova
41. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Komisije za popis sredstava izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona
b) Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju interresornog i intersektorskog koordinacijskog tijela Vlade Srednjobosanskog kantona za pračenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Srednjobosanskom kantonu

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

pogledano 2632 puta

Novosti

23.06.2021 Dana 22.06.2021.g., Ministarstvo privrede učestovalo je u radu Treće konferencije dijaspore iz Bosne...
18.06.2021 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB Tr...
15.06.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje upute građanima za provođenje mjera osobne i uz...
15.06.2021 Ministarstvo privrede objavljuje JAVNI POZIV za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručn...
14.06.2021 Dana 12.6.2021.godine predstavnici Ministarstva privrede SBK su učestvovali u radu radionice koju je...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30