Sjednice Vlade SBK / KSB

15 Novembar
2018

Saopštenje sa 104. sjednice Vlade SBK - 2018. godinaVlada SBK je usvojila zapisnik sa 103. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta SBK za 2019. godinu, i uputila u dalju proceduru.
Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu iznosi 217.795.700,00 KM što je za 1.526.640,00 KM ili 0,7 % manje u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu.
Ukupni prihodi, primitci i financiranje u Nacrtu Budžeta SBK za 2019. godinu iznose 217.795.700,00 KM.
Ukupni rashodi i izdatci u Nacrtu budžeta SBK za 2019. godinu iznose 217.795.700,00 KM.

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava, za realizaciju projekta: „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju potpornog zida u rijeci Dragači, općina Fojnica“, u ukupnom iznosu od 6.832,80 KM. Sredstva iz odluke uplatit će se izabranom ponuđaču „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava, za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM sredstva će biti utrošena za poticaje u poljoprivredi – izgradnja štalskih objekata „Farma Neradin“ iz Kreševa – 10.000,00 KM i OD „M-Hodžić“ iz Fojnice – 10.000,00 KM.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni Plana Centralne nabavke za korisnike Budžeta SBK za 2018. godinu,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku mrkog uglja, najpovoljniji ponuđač je „Harmeli“ d.o.o. Banovići, sa visinom ponude 415.642,50 KM (sa PDV-om).
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge tiskanja/ štampanja knjiga, obrazaca i dr. za potrebe korisnika Budžeta SBK koji se nalazi u Planu Centralne nabavke. Procjenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 135.135,00 KM (sa PDV-om).
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke goriva, nafte i naftnih derivata za potrebe korisnika Budžeta SBK koji se nalaze u Planu Centralne javne nabavke. Procjenjena vrijednost nabavke iznosi 918.450,00 KM (sa PDV-om).
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke održavanja i servisiranja računarske opreme za potrebe korisnika Budžeta SBK koji se nalaze u Planu Centralne javne nabavke. Procjenjena vrijednost nabavke iznosi 236.660,00 KM (sa PDV-om).
- Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke tonera i tinti za printere, zbog odustajanja od potpisivanja ponuđenog okvirnog sporazuma od strane odabranog ponuditelja, procjenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosila je 334.035,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za pokretanje direktnog sporazuma za nabavku i ugradnju elektro opreme u objektu na lokaciji Čubren, općina Kreševo, za nabavku opreme za radio relejne veze tzv. „pametne kamere“, procjenjena vrijednost nabavke je u iznosu do 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora u postupku javne nabavke – II faza grubih građevinskih radova i pokrivanje sportske dvorane u OŠ „13.rujan“ Jajce. Najpovoljniji ponuđač je „Komotin“ d.o.o. Jajce sa visinom ponude od 99.999,90 KM.
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke – nabavka opreme za opremanje učionica u kojima će se realizirati OPOB program, procjenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 187.995,60 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o dodjeli koncesije za istraživanje tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu Tromeđa-Krš, općina Dobretići. Koncesija se dodjeljuje Privrednom društvu „BH4“ d.o.o. Jajce.
Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i prijenosu sredstava za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 198.600,00 KM. Prijenos sredstava izvršit će se Službi za zapošljavanje u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica.
Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2018. godinu LOT 5, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Internacionalnom univerzitetu Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Poticaji privredi 2018. godina LOT 6, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM za sufinansiranje manifestacije „Otvorenje zimske turističke sezone u Srednjobosanskom kantonu“, koji će se održati u periodu od 21. – 23. decembra 2018. godine.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o Listi ampuliranih lijekova i infuzionih otopina koji se primjenjuju u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona Pravo na lijekove utvrđene Listom ampuliranih lijekova ostvaruju osigurane osobe u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava za realizaciju projekata iz Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvajaju sredstva za realizaciju projekata iz 2017. godine koji nisu dovršeni u periodu naznačenih godina, kako slijedi:
- Sredstva iz ove odluke isplatit će se na teret Fonda za zaštitu okoliša za 2018. godinu, sa podračuna otvorenog kod Ministarstva finansija (Sredstva za zaštitu okoliša iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH ) po projektima kako slijedi:
o Općina Bugojno, Nadogradnja postojeće kanalizacijske mreže u MZ Gračanica, 14.216,55 KM
o Općina Travnik, Izgradnje kanalizacijske mreže u naselju “Podolac“,MZ N.Bila, 14.501,97 KM
- Za poslove provedenog nadzora nad izvođenjem radova iz točke 1. ove Odluke, odobrava se isplata sredstva u iznosu 145,00 KM.
- Za poslove Nadzora nad projektima koji se sufinanciraju iz ostvarenih ušteda sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2017.g. - 1.463,90 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuditelja i zaključivanje ugovora za OŠ „Bristovi“ Bugojno - Nabavka i ugradnja nove peći na čvrsto gorivo i demontaža postojećeg kotla. Najpovoljniji ponuđač je SZR „Univerzal“ Bugojno sa visinom ponude od 15.383,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za sporta iz Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM sa stavke Tekući transferi pojedincima – za sport. Sredstva će se uplatiti Dejanu Marjanoviću, općina Vitez (Šahovski klub „Vitez“), u svrhu podrške za postignute rezultate na Šahovskoj Olimpijadi u Gruziji i za dalji rad i napredovanje.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za sporta iz Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 4.800,00 KM, kako slijedi:
o Karate Savez SBK, podrška za odlazak kantonalne karate reprezentacije na međunarodni karate turnir, 25. Memorijalni kup “Slavonski Brod 2018” (Hrvatska) – 1.500,00 KM.
o Karate Klub „Kumite“Jajce, podrška za “Ljetni karate kamp “Jajce 2018” – 1.000,00 KM.
o Judo Klub „Vitez“, podrška za postignute rezultate na državnom prvenstvu BiH za uzrast U-23, za seniorke: Bojana Ružičić, Tamara Maros i Justina Livančić i za seniore: David Čečura i Nenad Ramljak – 1.300,00 KM.
o Omladinski Košarkaški Klub „Vitez“, Potpora za organiziranje 23. košarkaškog turnira “Jozo+8” – 1.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu namijenjenih za kulturu u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, kako slijedi:
o Vokalno –instrumentalni sastav ,,Forte”, Donji Vakuf – 2.000,00 KM.
o Vokalna skupina ,,Viteški akordi”, Vitez – 1.000,00 KM.
o Udruga Hrvatski dom, Bugojno – 1.000,00 KM.
o BZK ,,Preporod”, Vitez – 1.000,00 KM.
o Kazalište mladih ,,Korifej”, Travnik – 500,00.
o IFD ,,Župa Potkraj – Turbe” – Travnik – 500,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu namijenjenih za kulturu u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za finansijsku podršku za sanaciju filijalne crkve na Prokoscu, općina Dobretići.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu namijenjenih za kulturu u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM, kako slijedi:
o Stanislav Medić, finansijska podrška za projekt ,,Izvođenje radova na zaštiti i očuvanju nacionalnog spomenika – saniranje krovne konstrukcije obiteljske kuće” 1.000,00 KM.
o Almir Šehić, finansijska podrška za organiziranje samostalne izložbe povodom Dana državnosti BiH 500,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK namijenjenih za informisanje u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM.

 

pogledano 3823 puta

Novosti

23.06.2021 Dana 22.06.2021.g., Ministarstvo privrede učestovalo je u radu Treće konferencije dijaspore iz Bosne...
18.06.2021 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB Tr...
15.06.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje upute građanima za provođenje mjera osobne i uz...
15.06.2021 Ministarstvo privrede objavljuje JAVNI POZIV za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručn...
14.06.2021 Dana 12.6.2021.godine predstavnici Ministarstva privrede SBK su učestvovali u radu radionice koju je...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30