Sjednice Vlade SBK / KSB

27 Septembar
2018

Saopštenje sa 100. sjednice Vlade SBK - 2018. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 99. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o finansijskoj reviziji Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu i uputila u dalju proceduru.

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih osnovnim muzičkim/glazbenim školama za IX i X mjesec 2018. god., planiranih Budžetom SBK za 2018. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 151.666,00 KM, sredstva se raspoređuju u mjesečnim obrocima kako slijedi:
1. Osnovna muzička škola Travnik 15.166,60 KM
2. Osnovna muzička škola Bugojno 14.408,30 KM
3. Osnovna muzička škola N.Travnik 10.920,00 KM
4. Osnovna glazbena škola„Jakov Gotovac“, N.Travnik 35.338,10 KM (Područni odjeli:Jajce, N. Bila,Vitez i Busovača).

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Zaključak kojim se daje saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku usluge uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u ministarsvu, procjenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 6.084,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost OŠ „Kaćuni“ Kaćuni za novu relaciju Gornja Rovna - Busovača te provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke za odabir najpovoljnijeg prijevoznika za školsku 2018/2019., u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
- Saglasnost OŠ „Voljevac“ Voljevac za novu relaciju Seferovići - Voljevac te provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke za odabir najpovoljnijeg prijevoznika za školsku 2018/2019., u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke “Srednjoj stručnoj školi Bugojno“, putem Ureda za javne nabavke, radi provođenja obuke učenika za B i C1 kategoriju Saobraćajne struke, zanimanje vozač motornih vozila u školskoj 2018/2019 god.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci - nabavka i isporuka građevinskog materijala za utopljavanje Društvenog doma Koričani, općina Travnik), direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „VUKOVIĆ“ d.o.o. Turbe, Travnik, sa visinom ponude od 7.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o imenovanju Projektnog tima za pripremu prijedloga javno-privatnog partnerstva (JPP), a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Potencijalni JPP projekat „Hemodijaliza“ koji se razvija kao prijedlog JPP projekta planiran je godišnjim planom potencijalnih JPP projekata Javne ustanove Bolnice Travnik za 2018. godinu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2018. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu izdvaja se iznos od 200.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2018.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za poticaje u poljoprivredi-podrška mladim poljoprivrednicima.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2018. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu izdvaja se iznos od 20.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2018.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za poticaje u poljoprivredi – izgradnja štalskih objekata i to: “Farma Dadić” Gornji Vakuf/Uskoplje 10.000,00 KM i OD “Rubi Milk” Fojnica 10.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat - izgradnja vodovoda za naseljeno mjesto Donja Kula - Skradno, općina Busovača, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem ''IGM-IUT HASKIĆ'' d.o.o. Vitez sa visinom ponude od 20.358,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat - Rekonstrukcija vodovoda u MZ Buselji u dužini 1300 m, općina Busovača, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem ''GANIK I.D.A.'' d.o.o. Vitez sa visinom ponude od 6.739,20 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat - Regulacija korita Luškog potoka u MZ Lugovi, općina Busovača, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem ''IGM-IUT HASKIĆ'' d.o.o. Vitez sa visinom ponude od 5.148,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat - Nabavka kanalizacijskih cijevi MZ Putiš, Lugovi, općina Busovača, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem ''GANIK I.D.A.'' d.o.o. Vitez sa visinom ponude od 7.254,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat - Izgradnja oborinske kanalizacije Mosor, općina Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem G.P.P.D. „VLAŠIĆ GRADNJA“ d.o.o. Travnik sa visinom ponude od 7.973,78 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat - Izgradnja vodospremnika u naselju Šćitovo polje, općina Fojnica postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „VIZIJA“ d.o.o. Visoko sa visinom ponude od 11.998,82 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade Srednjobosanskog kantona. Odlukom izdvajaju se sredstva u iznosu od 45.500,00 KM i odobrava se raspodjela kako slijedi:
o MIZ Busovača u iznosu 15.000,00 KM – (uređenje pristupnog puta i parkirališta uz džamiju u džematu Bukovci).
o MIZ Donji Vakuf u iznosu 10.000,00KM – (adaptacija stana u imamskoj kući).
o Srpska pravoslavna crkvena opština Visoko, Crkva Svetog proroka Ilije Kiseljak u iznosu 8.000,00 KM - (adaptacija mokrog čvora).
o Crkva Sv. Leopolda Mandića Vitez u iznosu od 12.500,00 KM - (rekonstrukcija kapelice i izgradnja mrtvačnice groblja Dubravica).
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava SBK u 2018. godini, odlukom se daje saglasnost za raspodjeli u realizaciju projekaza infrastrukture u iznosu od 13.500,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava , sa pozicije Transfer – poticaj privredi 2018.,(LOT 1.3), odlukom se izdvaja iznos od 125.500,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava , sa pozicije Transfer – poticaj privredi 2018.,(LOT 2), odlukom se izdvaja iznos od 24.500,00 KM.

Donesene u i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
- Odluka o izdvajanju sredstva iz granta sporta, odnosno iz rezervnih sredstava, utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 12.500,00 KM.
- Odluke o raspodjeli sredstava za kulturu u 2018.godini, a koja se odnosi na podršku realizacije projekata i programa iz svih kulturnih djelatnosti koje se realiziraju na području Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 6.500,00 KM.

pogledano 3113 puta

Novosti

12.05.2021 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
11.05.2021 Na prijedlog Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, na 83. sjednici Vlade Srednjobosanskog ...
06.05.2021 Energetska politika Bosne i Hercegovine se usvaja na entitetskom nivou, odnosno, Federalnom niv...
06.05.2021 Spisak poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove Javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstav...
06.05.2021 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sred...
« Maj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31