Sjednice Vlade SBK / KSB

20 Juni
2017

Sazvana 59.sjednica Vlade SBK - 2017. godinaSazvana 59. sjednica Vlade SBK za četvrtak 22. 6. 2017. godine, sa početkom u 9 sati,......

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 58. sjednice Vlade Srtednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Mišljenje o federalnom Nacrtu zakona o sigurnosti i zaštiti na radu – Ministarstvo privrede i Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Mišljenje i komentari na objavljeni tekst Okvirne energetske strategije Federacije Bosne i Hercegovine do 2035. godine - Ministarstvo gospodarstva
4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za period 1.1 do 31.3.2017.godine – Ministarstvo finansija
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za isplatu po ugovorima o vansudskim nagodbama sa advokatskim kancelarijama - Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o otvaranju namjenskog podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora - Ministarstvo finansija
7. Prijedlog odluke o primjeni odredbi Kolektivnog ugovora za oblast obrazovanja – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o procentima financijskog iznosa po osnovu ocjene o radu državnih službenika i namještenika organa državne službe Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku pištolja – Ministarstvo unutrašnjih poslova
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu bežične komunikacijske opreme - Ministarstvo unutarnjih poslova
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za djecu s posebnim potrebama - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o osiguranju jamstva, početak rada i daljnji rad visokoškolske ustanove - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o upisu studenata na akademskoj 2017./2018. godini - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine troškova rada i provođenja postupka i procedura za članove povjerenstva za visokoškolske ustanove na području Kantona Središnja Bosna - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za "Sportsko plesni centar LDF " Vitez – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe stručnog nadzora nad rekonstrukcijom krova u OŠ "Fra Marijan Šunjić" Stojkovići – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika za IV. mjesec školske 2016/17 godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o izdvajanju srestava za rekonstrukciju podnih obloga u OŠ "Jajce" Krušćica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za obnovu krovne konstrukcije sportske dvorane u OŠ "Uskoplje", G.Vakuf-Uskoplje - – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o izmjeni Programa o utrošku sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2017. godinu, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje programa u cilju zaštite okoliša koji rješavaju probleme zagađenja otpadom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kanatona - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
22 . Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta utopljavanja zgrada radi uštede energije iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata pomoći sanaciji obiteljskih objekata iz sredstava poticaji povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2017. godinu - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju vjerskih objekata i pratećih objekata iz sredstava poticaji povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2017. godinu - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za projekte iz Programa utroška sredstava sa pozicije: ''Transfer-poticaji vodoprivredi'' (za pet općina Kantona) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta ''Rekonstrukcija vodovoda Mratinići, općina Kreševo'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za plaćanje IV. privremene situacije za izvođenje radova na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva - Kantonalni arhiv
28. Prijedlog odluka o poništenju odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu - Uprava za borce
a) za higijenske potrebe paraplegičara
b) ortopedska pomagala paraplegičara
c) za nabavu ortopedskih pomagala za ruke
d) za nabavu ortopedskih pomagala za noge
29. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju Službe zaštite spašavanja na vodi i pod vodom u Kantonu Središnja Bosna - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
30. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavu opreme za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
31. Suglasnost za nabavu opreme za potrebe Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
32. Saglasnost na Ugovor o kupoprodaji stana( po zaključku Vlade) – Agencija za privatizaciju
33. Zahtjev za prolongiranje roka vraćanja pozajmice - Agencija za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna
34. Saglasnost za provođenje procedure javnih nabavki za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta ( 12 škola) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
35. Saglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za potrebe škola -Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
36. Saglasnost za pokretanje procedure javne nabave putem decentraliziranog sustava grijanja na drvni pelet - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
37.Saglasnost za rekonstrukciju prostorija Centra inspekcije Kiseljak - Ministarstvo privrede
38.Saglasnost za nabavku roba za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku kosilice za potrebe Jedinice za specijalističku podršku
b) za izradu zaštitnih rešetki pritvora i popravku garažnih vrata u PU Travnik
c) za nabavku namjenskih torbica za policijske službenike
39.Saglasnost na uvođenje naplate za izdavanje uvjerenja iz Registra novčanih kazni – Ministarstvo unutrašnjih poslova
40.Saglasnost za prijem djelatnika na osnovu ugovora o djelu - Ministarstvo unutrašnjih poslova
41. Saglasnost za integriranje fiksne i mobilne telefonije u sjedištu Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
42. Zahtjev JU "Dom zdravlja" Novi Travnik za odustajanje od naplate zateznih kamata i troškova izvršnog postupka po pravosnažnoj presudi Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
43. Informacija o Odluci Ustavnog suda BiH za isplatu nematerijalne štete zbog dužine trajanja izvršnog postupka u predmetu "Slavica Marijanović i drugi" – Ministarstvo pravosuđa i uprave
44. Informacija o donaciji lijekova iz Sjedinjenih Američkih Država - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
45. Suglasnost za potpisivanje protokola o unapređenju ranog rasta i razvoja djece Kantona Središnja Bosna - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
46. Izvještaj Načelnika općine Busovača o utrošku sredstava za realizaciju projekata za jačanje sistema zaštite i spašavanja – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
47. Izjašnjenje Kantonalnog pravobraniteljstva po obavijesti Općinskoga suda u Travniku vezano za JU MSŠ Travnik - Ministarstvo pravosuđa i uprave
48. Izvještaj o radu inspekcija za mjesec maj 2017. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo unutrašnjih poslova
c) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
49. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o razrješenju člana Kantonalnog odbora civilne zaštite
b) Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju komadanta, načelnika i članova Kantonalnog stožera civilne zaštite 

PREMIJER KANTONA
TahirLendo, dipl.ing.

pogledano 1818 puta

Novosti

21.10.2021 Evropski pokret u Bosni i Hercegovini ove godine obilježava 15. godišnjicu osnivanja i rada. Tim pov...
15.10.2021 Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva privrednih društava i obrtnika koji posluju na području Sred...
15.10.2021 Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 99. sjednice. Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je d...
12.10.2021 Nakon provedene procedure iz Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije “Subvencije pri...
11.10.2021 Nakon provedenog Javnog poziva za prikupljanje ponuda za odabir banke za plasiranje kreditne linije ...
« Oktobar 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31