Sjednice Vlade SBK / KSB

10 Novembar
2017

Saopštenje sa 69.sjednice Vlade SBKVlada SBK je usvojila zapisnike sa 68. redovne i 27. vanredne sjednice.

Na prijedlog Službe za zapošljavanje SBK, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Službe za zapošljavanje SBK za 2017. godinu.
- Saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvještavanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje SBK za 2017. godinu.
- Saglasnost na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje SBK za 2018. godinu
- Saglasnost na Plan nabavki za 2018. godinu.

Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog Ministarstva privrede:
- Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer za poticaj privredi“ utvrđenog Budžetom SBK za 2017.godinu,
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Sredstva tekuće rezerve Vlade SBK“, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva su namijenjena za sufinansiranje „Sajma obrta, poduzetništva i turizma SBK 2017“ godine koji će se održati u novembru 2017. godine, na području općine Donji Vakuf,
- Odluka o izdvajanju sredstava, sa pozicije „Transfer – poticaji privredi za 2017. godinu“ (LOT 8 – Sredstva rezerve), odlukom se izdvaja iznos od 36.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju sportske dvorane u KŠC „Petar Barbarić“ – gimnazija Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 5.999,91 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma – SK“ d.o.o. Zenica,
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za nabavku i montažu zaštitne ograde na prozorima i sportskoj dvorani S.Š. „Kreševo“, odlukom se izdvaja iznos od 4.099,87 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Metalos“ d.o.o. Kreševo,
- Odluka o dodjeli ugovora za rekonstrukciju mokrih čvorova i završetak izmjene stolarije, u O.Š. „Kiseljak“, ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „Ceste Company“ d.o.o. Kiseljak, sa cijenom od 14.964,30 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Kapitalni transferi za sufinansiranje projekata značajnih za kantona, odlukom se izdvaja iznos od 24.100,00 KM kako slijedi:
o JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar DUGA Novi Travnik – 20.000,00 KM,
o Ju Dječiji vrtić Novi Travnik – 4.100,00 KM,
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o izdvajanju sredstava -iz Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM u svrhu lijećenja Mesuda Joldića.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje procedure za realizaciju projekata sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2017. godinu,
- Odluka o izdvajanju i prenosu sredstava za projekat iz Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekata - Uređenje izvorišta i regulaciju dijela vodotoka „Dokuzi“ općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 15.400,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Travnik,
- Odluka o izdvajanju i prenosu sredstava za subvencioniranje relizovanog projekta – Izgradnja lokalnog vodovoda „Pridvorci“ u MZ Voljevac, općina Gornji Vakuf/ Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću „IG Pokvić“ d.o.o. Gornji Vakuf/ Uskoplje,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. Godinu za nabavku terenskih vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstva, odlukom se izdvaja iznos od 85.979,98 KM za četiri terenska vozila „LADA NIVA“, sredstva iz ove odluke doznačit će se preduzeću „Lada Auto“ d.o.o. Banja Luka,

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat – Izvođenje radova na završetku vodovodne mreže u naselju Alihodža, MZ Rudnik, općina Travnik, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 11.206,26 KM,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – Dogradnja javne rasvjete u naselju Grahovik, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem s.o.r. „Elka“ Travnik, sa visinom ponude od 2.902,77 KM,

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti, odlukom se izdvaja iznos od 26.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za udruženja branilaca, odlukom se izdvaja iznos od 79.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za psiho — socijalno lijećenje korisnika branilačke-invalidske zaštite, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba i usluga za potrebe Kantonalne uprave za pitanje boraca:
o Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: sredstava za higijenske potrebe paraplegičara, ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „Izvor Komerc“ d.o.o. Banja Luka, sa visinom ponude od 52.339,20 KM,
o Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: ortopedskih pomagala za paraplegičare, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Izvor Komerc“ d.o.o. Banja Luka, sa visinom ponude od 104.750,00 KM,
o Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: ortopedska pomagala za ruke, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem Grupa („Orto-Pro“ d.o.o. Vitez, „Ottobock Adria“ d.o.o. Sarajevo i „Bauerfiend“ d.o.o. Sarajevo) sa visinom ponude od 72.407,40 KM,
o Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: ortopedska pomagala za noge, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Izvor Komerc“ d.o.o. Banja Luka.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o pokretanju obnovljenog postupka za nabavku opreme za potrebe KUCZ za Službu za zaštitu i spašavanje od požara, Službe za zaštitu i spašavanje s visina i Kantonalni štab civilne zaštite, procjenjena vrijednost nabavke je 58.600,00 KM,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za nabavku opreme za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom, najpovoljniji ponuđač je „Mipex Auto RS“ d.o.o. Banja Luka, sa visinom ponude od 78.880,00 KM.

Usvojeni su i Izvještaji načelnika općina Donji Vakuf i Bugojno o utrošku doznačenih sredstava iz Budžeta SBK za civilnu zaštitu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala Saglasnost za cijepanje parcele u posjedu O.Š. „Vitez“ općina Vitez.

Ured za evropske integracija, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložilo, a Vlada dala saglasnost na Plan aktivnosti na uvođenju ISO 2015 standarda u kantonalnim organima uprave Srednjobosanskog kantona.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaji o realizaciji zaključaka za mjesec oktobar.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Braća Jezerčić“ Jajce za prvo polugodište nastavne 2017/2018 godine, odlukom se izdvaja iznos od 29.330,48 KM.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „13. Rujan“ Jajce za prvo polugodište nastavne 2017/2018 godine, odlukom se izdvaja iznos od 60.601,11 KM.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Voljevac“ Gornji Vakuf/ Uskoplje za prvo polugodište nastavne 2017/2018 godine, odlukom se izdvaja iznos od 51.167,57 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 3.510,00 KM za RK „Borac“ Travnik, podrška za nabavku sportskog semafora – 2.500,00 KM i NK „Nova Bila“, podrška obilježavanja 40. godina postojanja kluba – 1.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i isplati sredstava iz ostvarene uštede sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK namijenjenih za zaštitu okoliša za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM (utopljavanje Hadži Ali-begove džamije 15.000,00 KM i sanacija i regulacija oborinskih voda oko igrališta u naselju Mahala, općina Kreševo 10.000,00 KM),
- Odluka o izdvajanju sredstava iz ostvarene uštede sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK namijenjenih za zaštitu okoliša za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 27.000,00 KM ( izgradnja kanalizacijske mreže Zlavast 7.000,00 km, utopljavanje društvenih prostorija za omladinu u MZ Bukovica 7.000,00 KM, zamjena stolarije u O.Š. „Berta Kučera“ Jajce 7.000,00 KM i za vrštenje nadzora nad projektima koji se finansiranju iz ostvarenih ušteda 6.000,00 KM),
- Odluka o izdvajanju i isplati sredstava za realizaciju projekta finansiranja izgradnje i jačanje infrastrukture kao poticanje održivom privrednom razvoju, a u svrhu zašite okoliša za nastavk projekta izgradnje rezervoara Orunj, općina Kreševo, odlukom se izdvaja iznos od 16.000,00 KM, sredstva će se uplatiti općini Kreševo.

pogledano 4606 puta

Novosti

18.06.2021 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB Tr...
15.06.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje upute građanima za provođenje mjera osobne i uz...
15.06.2021 Ministarstvo privrede objavljuje JAVNI POZIV za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručn...
14.06.2021 Dana 12.6.2021.godine predstavnici Ministarstva privrede SBK su učestvovali u radu radionice koju je...
11.06.2021   Javni oglas za podnošenje prijava za projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvi...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30