Sjednice Vlade SBK / KSB

Članak je filtriran: Srijeda, 29 Septembar 2021 - Vlada SBK - KSB

Skupština Srednjobosanskog kantona na XXI. sjednici održanoj 15.09.2021. godine donijela je Zaključak o prihvaćanju Nacrta Zakona o poticanju razvoja male privrede Sredjnobosankog kantona i zadužila Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona da po općinama sa područja Srednjobosanskog kantona otvori javnu raspravu.

Javnu raspravu provest će predstavnici Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, odnosno radna grupa koju je ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona imenovao Rješenjem.

Nakon svake javne rasprave sačiniti će se zapisnik o zaprimljenim prijedlozima, sugestijama i komentarima, koji će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja Nacrta Zakona o poticanju razvoja male privrede Srednjobosanskog kantona.

 

Poziv na javnu raspravu

Zakon o poticaju razvoja male privrede

Zaključak o prihvaćanju nacrta zakona

Objavljeno u Novosti*

Zakon o mladima FBiH obavezuje niže nivoe vlasti da kreiraju politike prema mladima, odnosno strategiju tj.dokument institucija vlasti s programskim pristupom djelovanja prema mladima.

Na prijedlog zastupnice Suzane Krišto, Skupština i Vlada SBK usvojili su Nacrt Strategije za mlade i imenovali Radni tim za izradu strategije, gdje je zastupnica Krišto izabrana za predsjednicu Radnog tima, čime je iskazano opredjeljenje za ulaganje maksimalnih napora u koordinaciji svih kantonalnih struktura kako bi pružili podršku mladima u različitim oblastima društvenog života.

U utorak u Vitezu je održan treći sastanak Radnog tima za izradu strategije za mlade, gdje su se članovi tima sastali s organizacijama koje imaju bogato iskustvo u pisanju politika prema mladima.
Zastupnica Krišto je u uvodnom govoru zahvalila američkoj organizaciji Nacionalnom demokratskom institutu BiH i Institutu za razvoj mladih KULT na iskaznom interesu i stručnoj podršci da zajednički rade na kreiranju prvog strateškog dokumenta za mlade u SBK.

Uz analizu postojećeg stanja koje će uraditi predstavnici ministarstava, tokom radnog dana je obučeno 12 anketara koji će provesti istraživanje o potrebama i problemima mladih na prostoru cijelog kantona u svih 12 općina. Anketiranje će obuhvatiti oko 600 mladih ljudi.

Na osnovu svih rezultata, kreirat će se strateški pravci djelovanja, te ciljevi strategije i mjere za realizaciju ciljeva Strategije.

 

 

Skupština SBK
Radni tim za izradu strategije za mlade

Objavljeno u Novosti - skupština

Skupština Srednjobosanskog kantona je, na XXI. sjednici održanoj 15. septembra 2021. godine, donijela odluku o prihvaćanju Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021.–2027. godina.

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine te podzakonskim aktima uspostavljen je institucionalni i normativnopravni okvir razvojnoga planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kantonima i u jedinicama lokalne samouprave. Na osnovu utvrđenoga normativnopravnog okvira, Vlada Srednjobosanskog kantona je donijela Odluku o izradi strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021.–2027. godina. Strategija razvoja Srednjobosanskog kantona je integrisani, multisektorski strateški dokument Srednjobosanskog kantona, koji definiše javne politike, usmjerava razvoj teritorije Srednjobosanskog kantona i jedinica lokalne samouprave te, zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima, predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj. Strategijom razvoja Srednjobosanskog kantona utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja Kantona, način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvještavanje. Istovremeno, to je polazni dokument i podloga za izradu sektorskih strategija, DOB-a, Budžeta i PJI-a Kantona, programa rada Vlade Srednjobosanskog kantona za mandatni period, trogodišnjega plana rada ministarstava i drugih organa, kao i godišnjega programa rada Vlade Srednjobosanskog kantona.

Strategija razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021.–2027. godina je višedimenzionalni proces ekonomske, društvene, okolišne, prostorne i institucionalne transformacije radi poboljšanja kvaliteta i standarda života građana, gdje su u razvojne procese uključeni svi akteri razvoja: javni sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica. Strategija predstavlja integrisani multisektorski dokument Srednjobosanskog kantona, kojim se definišu javne politike i usmjerava razvoj cijelog njezina područja.

Osim toga, potreba izrade Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021.–2027. godina proizlazi iz činjenice da će u istom periodu Bosni i Hercegovini biti dostupan EU program IPA III, pristup kojem će zavisiti od postojanja strateških dokumenata na nivou Bosne i Hercegovine i spremnosti, odnosno zrelosti razvojnih projekata.

U tom kontekstu Strategija razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021.–2027. godina omogućit će lakše ugrađivanje kantonalnih prioriteta i projekata u državne strateške dokumente Bosne i Hercegovine, te prepoznavanje uloge Kantona u razvojnim procesima, kako na drugim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini tako i izvan Bosne i Hercegovine.

Objavljeno u Novosti*

Novosti

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« Septembar 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30