Ministarstvo privrede / Obrazci

17 Maj
2019

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju tehničko – tehnološke opremljenosti posl. prostora, uređaja i opreme koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje djel.prikupljanja, prerade i proizv.otpadnih mater. i sekund.sirovinapogledano 1776 puta