Kantonalna uprava za civilnu zaštitu / Novosti

02.03.2021 | Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje Apel građanima ...
05.06.2020 Odluka...
21.04.2020 Naredba 12-4-6-148-131-20 - raspodjela medicinskih sredstavaNaredba 12-4-6-148-132-20 - raspodjela testova za koronavirusNaredba 12-4-6-148-133-20 - r...
18.04.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-5-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o funkcionisanju kantonalnih operativnih centara&nbs...
17.04.2020 Naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite - prevoz osoba sa graničnih prelaza do najbližeg mjesta u SBK - karantena Naredba Federalnog štaba civilne ...
18 April
2020

Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite - produžena primjena do 30.4.2020.g.Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-5-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o funkcionisanju kantonalnih operativnih centara     (Naredba br.: 12-40-6-148-5/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-6-1/20 - Produžein rok primjene Naredbe o preporukama koje je donio Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva      (Naredba br.: 12-40-6-148-6/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-7-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o primjeni Procedura zdravstvenog nadzora    (Naredba br.: 12-40-6-148-7/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe za vozače transportnih terentih vozila    (Naredba br.: 12-40-6-148-8/20 i br.: 12-40-6-148-8-1/20 )

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-9-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o otkazivanju održavanja svih javnih skupova u FBiH     (Naredba br.: 12-40-6-148-9/20 i br.: 12-40-6-148-9-1/20 )

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-10-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o obustavi pružanja usluga, kina, muzeja itd.     (Naredba br.: 12-40-6-148-10/20 i br.:12-40-6-148-10-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-11-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o privremenom obustavljanju pružanja usluga u ugostiteljskim objektima  (Naredba br.:12-40-6-148-11/20 i br.: 12-40-6-148-11-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-12-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o privremenom obustavljanju pružanja usluga frizerskim i kozmetičkim salonima i igraonicama   (Naredba br.: 12-40-6-148-12/20 i br.: 12-40-6-148-12/20)

 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-14-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o organizovanju načina rada šalter sala     (Naredba br.: 12-40-6-148-14/20 i br.: 12-40-6-148-14-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-15-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o provođenju vanrednih mjera dezinfekcije u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama (Naredba br.: 12-40-6-148-15/20 i br.: 12-40-6-148-15-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-16-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o dezinfekciji poslovnih prostora i sredstava javnog prevoza  (Naredba br.: 12-40-6-148-16/20 i br.: 12-40-6-148-16-1/20)

 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-17-1-1/20 - PRoduženi rok primjene Naredbe o obustavi posjeta i izlazaka štičenika u ustanovama socijalne zaštite i kazneno - popravnim zavodima  (Naredba br.: 12-40-6-148-17/20 i br.: 12-40-6-148-17-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-20-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite o mobilizaciji ljudstva, opreme i sredstava iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite   (Naredba br.: 12-40-6-148-20/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-21-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe kantonalnim kriznim štabovima zdravstva da izvrše preraspodjelu radnog vremena, zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama  (Naredba br.: 12-40-6-148-21/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-24-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe za osiguranja trijažnih punktova  (Naredba br.: 12-40-6-148-24/20 i br.: 12-40-6-148-241-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-25-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe za obustavu javnog prijevoza    (Naredba br.: 12-40-6-148-25/20 i br.: 12-40-6-148-25-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-27-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredba za obustavu rada otvorenih pijačnih i tržnih prostora   (Naredba br.: 12-40-6-148-27/20 i br.: 12-40-6-148-27-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-31-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredba bolničkim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH   (Naredba br.: 12-40-6-148-31/20 i br.: 12-40-6-148-31-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-34-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredba o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na područiju FBiH   (Naredba br.: 12-40-6-148-34/20 , br.: 12-40-6-148-34-1/20 , br.: 12-40-6-148-34-2/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-36-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredba o uvođenju zabrane kretanja građana na području FBiH  (Naredba br.: 12-40-6-148-36/20 , br.: 12-40-6-148-36-1/20 , br.: 12-40-6-148-53/20) 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-41-1/20 - Produženi rok primjene Naredba zdravstvenim ustanovima za otvoranje telefonske linije za građane   (Naredba br.: 12-40-6-148-41/20) 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-46-1/20 - Produženi rok primjene Naredba za zabranu rada privatnih stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija u FBiH  (Naredba br.: 12-40-6-148-46/20) 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-47-1/20 - Produženi rok primjene Naredba za obustavu posjeta i izlazaka migranata   (Naredba br.: 12-40-6-148-47/20) 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-59-1/20 - Produženi rok primjene Naredba za policijske službenike   (Naredba br.: 12-40-6-148-59/20) 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-64-1/20 - Produženi rok primjene Naredba kantonalnim i gradskim i općinskim štabovima da ne donose odluke koje nisu usaglašene sa FŠCZ   (Naredba br.: 12-40-6-148-64/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-69-1/20 - Produženi rok primjene Naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po riješenju nadležnog organa kojom se određuje mjera izolacije   (Naredba br.: 12-40-6-148-69/20) 

 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-102-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o uspostavljanju izolatorija na graničnim prelazima   (Naredba br.: 12-40-6-148-102/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-106-1/20 - Produženi rok primjene Naredba o postavljanju poktretnih EKO WC kabina na graničnim prelazima (Naredba br.: 12-40-6-148-106/20) 

 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-109-1/20 - Produženi rok primjene Naredba o izuzimanju poljoprivrednih proizvođača i trgovina poljoprivredne opreme iz naredbi o zabrani rada i kretanja na prostoru FBiH (Naredba br.: 12-40-6-148-109/20)

 

 

pogledano 1933 puta
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


ZNAK ZA 121