Javno-privatno partnerstvo

31 Juli
2018

Održano predstavljanje kataloga potencijalnih projekata Javno-privatnog partnerstva Srednjebosanskog kantonaMinistarstvo privrede Srednjobosanskog kantona u saradnji sa USAlD/SGIP projektom (projekat jačanja institucija vlasti i procesa u BiH), na osnovu dostavljenih trogodišnjih i godišnjih planova projekata je uradilo i prezentiralo Katalog potencijalnih projekata Javno-privatnog partnerstva Srednjobosanskog kantona za period 2018.- 2020. godine.

Katalog se sastoji od 30 potencijalnih projekata čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 95.860.478,77 KM, a najviše ih je u oblasti zdravstva, obrazovanja, upravljanja otpadom, izgradnje domova za starije i iznemogle osobe, poboljšanja kvaliteta turističke ponude i drugih oblasti kojima se nastoji unaprijediti i poboljšati javna usluga.

O Katalogu potencijalnih projekata i novom regulatornom okviru za javno-privatno partnerstvo u Srednjobosanskom kantonu koji je finaliziran donošenjem Zakona o javno-privatnom partnerstvu, i Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno privatnog partnerstva, govorili su Tahir Lendo, premijer Srednjobosanskog kantona, Christian Haupt, direktor USAID/SGIP projekta i Elmir Crnica,stručni savjetnik za javno-privatno partnerstvo u Srednjobosanskom kantonu.

Zakonski okvir za javno privatno partnerstvo štampan je na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku (sa prevodima na engleski i njemački jezik) zajedno sa Katalogom- zbirnim pregledom potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva Srednjobosanskog kantona, a isti je dostupan i na web stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.

 

Katalog JPP SBK- pruzimanje

Zakonski okvir JPP SBK- preuzimanje

 

 

pogledano 5488 puta