Сједнице Владе СБК / КСБ

27 август
2019

Сазвана 16. сједница Владе СБК - 2019На основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и члана 9. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона(Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – прочишћени текст),

С А З И В А М
16. сједницу Владе Средњобосанског кантона, за четвртак, 29.8. 2019. године, у 9 сати

За сједницу предлажем
ДНЕВНИ РЕД

 

1. Записник са 15. редовне и 2. ванредне сједнице Владе Средњобосанског кантона – секретар Владе Кантона
2. Приједлог закона о туристичким заједницама у Средњобосанском кантону – Министарство привреде
3. Мишљење на Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о организацији и дјелокругу кантоналних министарстава и дугих органа кантоналне управе Средњобосанског кантона – Министарство правосуђа и управе
4. Нацрт уредбе о мирном рјешавању радних спорова у Средњобосанском кантону – Министарство привреде
5. Нацрт програма јавних инвестиција Средњобосанског кантона за раздобље 2020.-2022. године – Министарство финанција
6. Консолидирани периодични извјештај за Владу и буџетске кориснике Средњобосанског кантона за период 1.1.-30.6.2019. године – Министарство финанција
7. Консолидирани периодични извјештај опћина Средњобосанског кантона за период 1.1.-30.6.2019. године – Министарство финанција
8. Приједлог одлуке о издвајању средстава текуће резерве за Опће удружење обртника послодаваца Доњи Вакуф- Министарство привреде
9. Приједлог одлуке о издвајању средстава Текуће резерве за спорт- Министарство образовања, науке, културе и спорта
10. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о издвајању средстава за суфинанцирање програма у циљу заштите околиша из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 2019. годину – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
11. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о издвајању интервентних средстава из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 2019. годину (Број :01-02-637/19) – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
12. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о издвајању интервентних средстава из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 2019. годину (Број :01-02-591/19) – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
13. Приједлог одлуке о издвајању средстава за реализацију пројеката опћина из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 2019. годину – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
14. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључивање уговора за послове надзора над пројектима инфраструктуре у опћинама – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
15. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључивање уговора за послове надзора над инфраструктурним пројектима заштите околиша у опћинама – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
16. Приједлог одлуке о издвајању средстава за реализацију пројеката за опћину Витез из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 2019. годину – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
17. Приједлог одлуке о издвајању средстава за изградњу водовода у МЗ Пећине, опћина Нови Травник, из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 2019. годину – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
18. Приједлог одлуке о издвајању средстава за послове надзора над инфраструктурним пројектима заштите околиша у опћинама из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 2019. годину ( 1.287,00 КМ) – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
19. Приједлог одлуке о издвајању средстава за накнаду штете од заштићене дивљачи – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
20 . Приједлог одлуке о издвајању средстава за исплату прековременог рада, ноћног рада и рада у нерадне дане полицајцима ангажираним на осигурању вјерских манифестација – Министарство унутрашњих послова
21. Приједлог одлука о издвајању средстава Текуће резерве за потпору лијечења – Министарство здравства и социјалне политике
а) Анђела Кришто
б) Терезија Брадара
ц) Жана Акрап
д) Горан Живковић
е) Сафет Летић
22. Приједлог одлуке о издвајању средстава Текуће резерве за потребе ОШ „Каоник“ – Министарство образовања, науке, културе и спорта
23. Приједлог одлуке о издвајању средстава Текуће резерве за потребе Мјешовите средње школе Бугојно – Министарство образовања, науке, културе и спорта
24. Приједлог одлуке о аконтативној расподјели средстава за високо школство за мјесец јули за академску 2018/19. годину - Министарство образовања, науке, културе и спорта
25. Приједлог одлуке о расходовању сталног средства (пећ за гријање) у ОШ „Бристови“ Бугојно – Министарство образовања, науке, културе и спорта
26. Приједлог одлуке о измјени Плана набавки роба и услуга за потребе Министарства здравства и социјалне политике за 2019. годину – Министарство здравства и социјалне политике
27. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку угља лигнита – Уред за јавне набавке
28. Приједлог одлуке о издвајању средстава опћини Бугојно за санацију штете од пожара на стамбеном објекту – Кантонална управа за цивилну заштиту
29. Извјештај начелника опћине Травник о утрошку средстава донираних за хитне интервенције – Кантонална управа за цивилну заштиту
30. Извјештај о располагању средствима Текуће залихе премијера Кантона и министрице финанција за други квартал 2019. године – Министарство финанција
31. Приједлог закључка о давању сагласности за поништење поступка за набавку и уградњу столарије на згради СШ “Нови Травник“ – Министарство образовања, науке, културе и спорта
32. Приједлог закључка о давању сагласности на избор најповољнијег понуђача за санацију мокрог чвора у ССС “Бугојно“ – Министарство образовања, знаности, науке и спорта
33. Сагласност за закључивање уговора о дјелу за потребе школа – Министарство образовања, науке, културе и спорта
34. Сагласност за покретање поступка за набавку школског намјештаја за ОШ „Едхем Мулабдић“ Нови Травник – Министарство образовања, науке, културе и спорта
35. Сагласност за продају привремено одузетих моторних возила и ангажирање судског вјештака за процјену вриједности моторних возила – Министарство унутарњих послова
36. Сагласност за набавку кода апликације „Аксис“ – Министарство унутрашњих послова
37. Сагласност за набавку информатичке опреме за потребе Кантоналног суда у Новом Травнику – Министарство правосуђа и управе
38. Сагласност за набавку клима уређаја – Министарство правосуђа и управе
а) Приједлог одлуке о издвајању средстава за набавку клима уређаја
39 . Сагласност на Одлуку Управног одбора Агенције за приватизацију о висини накнаде чланова Управног одбора – Агенција за приватизацију
40. Информација о акту Клиничког центра Универзитета Сарајево – Министарство здравства и социјалне политике
41. Информација о проблематици реализације закључка Владе број : 01-05-360/2019. године од 17.5. 2019. године – Агенција за приватизацију
42. Извјештаји о раду инспекција за прву сједницу у мјесецу аугусту 2019. године – Стручна служба
а) Министарство привреде (2џ)
б) Министарство здравства и социјалне политике (2џ)
ц) Министарство унутарњих послова(2џ)
д) Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
е) Министарство образовања, науке, културе и спорта
43. Извјештаји о реализацији закључака Владе за прву сједницу у мјесецу аугусту 2019. године – Стручна служба
а) Министарство унутрашњих послова (2џ)
б) Министарство привреде (2џ)
44. Извјештај о резултатима кориштења мобилних и фиксних радара за друго тромјесечје 2019. године – Министарство унутрашњих послова
45. Разрјешења и именовања
а) Рјешење о именовању интерресорне радне групе за анализу парафискалних намета у Средњобосанском кантону
б) Рјешење о именовању комисије за набавку информатичке опреме за потребе „Прве основне школе Јаклић“ Бугојно
ц) Рјешење о именовању комисије за набавку опреме за фонетски лабараториј у ССШ „Фојница“
д) Рјешење о именовању комисије за набавку услуга гријања на дрвени пелет у „првој основној школи Доњи Вакуф“

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

 

Прочитано 1519 пута

Новости

30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
23.06.2020 Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pruža podršku jedinicama lokalne samouprave i kantonima...
« Jul 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31