Сједнице Владе СБК / КСБ

15 фебруар
2019

Saopštenje sa 110. sjednice Vlade SBK - 2019. godinaVlada SBK je usvojila zapisnike sa 36. i 37. vanredne sjednice.

Usvojen je i Izvještaj o radu Vlade SBK za 2018. godinu i Program rada Vlade SBK za 2019. godinu, i proslijeđen u dalju proceduru.

 

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Master plana razvoja turizma za područje općina Fojnica, Kreševo, Busovača i Vitez (uređenje izletišta Zabrđe).

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 64.170,08 KM (24.063,78 KM naknada za uređenje građevinskog zamljišta i 40.106,30 KM naknada za pogodnosti).

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike:
- Odluka o izdvajanju sredstava u iznosu od 400.000,00 KM na ime Zavoda za javno zdravstvo SBK, sa Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima- sufinansiranje upravnih organizacija.
- Odluka o izdvajanju sredstava Udruženju penzionera Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM na ime pomoći za rad udruženja za 2019. godinu.

Ministarstvo obrazovanja je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.
Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog istog ministarstva:
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice
a) OŠ „Kaćuni“ Kaćuni – nabavka peleta za područnu školu za nesmetano odvijanje nastavnog procesa
b) OŠ „Travnik“ Travnik - 31.500,00 KM, rekonstrukcija ravnog dijela krova škole
c) OŠ „Nova Bila“ Travnik - 31.500,00 KM, sufinanciranje projekta „Zamjena stolarije na sportskoj dvorani“. Sredstva u iznosu od 20.872,00 KM osigurana od Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje RH )
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za potpisivanje Ugovora o zakupu učioničkog prostora, ureda i poligona za provedbu vozačkih ispita sa JU OŠ „Travnik“ Travnik.

Usvojeni su slijedeći izvještaji:
- Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu februaru 2019. godine,
- Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu ferbuaru 2019. godine.

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o implementaciji ugovora o nabavci softverskog paketa za potrebe javno-zdravstvenog sektora - projekat informatizacije javnog zdravstvenog sektora u Srednjobosanskom kantonu.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK usvojila slijedeće izvještaje:
- Izvještaj Načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za sufinansiranje regulacije obale rijeke Bile u naseljenom mjestu Zabilje.
- Izvještaj načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za Pomoć u finansiranju čišćenja korita rijeka i sanaciji obala rijeka na području općine Vitez.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2019. godinu za mjesec januar akademske 2018./19. godine u iznosu od 141.363,00 KM.

Donesena je i Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje edukaciju prosvjetnih radnika u 2019. godini, odlukom se izdvaja iznos od 5.715,00 KM, sredstva će se doznačiti Ustanovi za obrazovanje odraslih „SEC“ P.J. Travnik. Sredstva su namijenjena za plaćanje troškova organizacije obuke „Asistencija u nastavi djeci s poteškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama“.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2019. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM , na ime pomoći za nabavku zdravstvenih markica za dobrovoljne darovaoce krvi.
- Odluka o izdvajanju sredstava Srpsko kulturnom - prosvjetnom i humanitarnom crkevnom društvu Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 7.500,00 KM, na ime pomoći za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2019. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu za oblast informisanja.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom SBK za 2019. godinu za sport.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu namijenjenih za sport za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 12.600,00 KM. Sredstva su namijenjena za kotizacije klubovima sa prostora Kantona Središnja Bosna za proljetnu polusezonu 2018/19. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 8.000,00 KM, sredstva su namijenjena za pdršku organizacije „Izbora najboljeg sportaša Kantona za 2018. godinu“, sredstva će se doznačiti Sportskom savezu SBK.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta – za oblast kulture.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena gabra na lokalitetu „Staište“ općina Novi Travnik.
Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava sa pozcije „Transfer Regionalnoj Ekonomskoj Zajednici, Buđžeta Srednjebosanskog kantona za sufinansiranje Regionalne Ekonomske Zajednice, u iznosu od 70.000,00 KM“.

Vlada SBK je dala i slijedeće saglasnosti:
a) Plan nabavki za 2019. godinu za Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
b) Plan nabavki za 2019. godinu za Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno uređenje, gradnju i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa
c) Plan nabavki za 2019. godinu za Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravno poslove

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je odnijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu Caritasu Jajčkog dekanata, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM na ime pomoći za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2019. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu Caritasu Bugojanskog dekanata, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM na ime pomoći za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2019. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu za Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“, odlukom se izdvaja iznos od 32.500,00 KM na ime pomoći za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2019. godine.

 

Прочитано 2224 пута

Новости

22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
20.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-4/20 – Stavlja se van snage Naredba za...
« Maj 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31