31 јануар
2018

Сазвана XXVII сједницаНа темељу чланка 58. Пословника Скупштине Kантона Средишња Босна (Службене новине Kантона Средишња Босна, број 3/04 и 6/13), сазивам XXVII сједницу Скупштине Kантона Средишња Босна за дан 30.1 .2018. године
(Уторак), с почетком у 10, 00 сати, у просторијама Скупштине Kантона Средишња Босна ул.Алеја Kонзула Травник.

За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о комуналним пристојбама. -скраћени поступак.
  2. Приједлог одлуке о давању сугласности за склапање уговора о допуштеном прекорачењу на трансакцијском рачуну у оквиру Јединственог рачуна Kантоналног трезора
  3. Очитовање о федералном Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара и ватрогаству.
  4. Очитовање о федералном преднацрту Закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности незапослених особа.
  5. Приједлог одлуке о давању сугласности за измјену назива средње школе. 

Молим Вас за присутност сједници!
ПРЕДСЈЕДАТЕЉ СKУПШТИНЕ
Јосип Kвасина, дипл. оец.

 

pristup informacijama

Search