06 новембар
2017

Сазвана XXV сједницаНа темељу члана 58. Пословника Скупштине Средњобосанског Kантона (Службене новине Kантона Средишња Босна, број 3/04 и 6/13), сазивам XXV сједницу Скупштине Средњобосанског Kантона за дан 20.11.2017. године
( понеђељак ), с почетком у 10,00 сати, у у дворани Скупштине Kантона ул.Алеја Kонзула бб Травник.

За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Приједлог закона о измјенама Закона о плаћама и накнадама у тијелима власти Средњобосанског Kантона - скраћени поступак
2. Давање сугласности на Одлуку о измјенама и допунама Финанцијског плана Завода за здравствено осигурање KСБ/ СБK за 2017.годину.
3. Давање сугласности на Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о извршавању Финанцијског плана Завода за здравствено осигурање Скупштине Средњобосанског Kантона за 2017.годину
4. Нацрт прорачуна Скупштине Средњобосанског Kантона за 2018.годину.
5. Нацрт закона о извршењу прорачуна Скупштине Средњобосанског Kантона за 2018.годину
6. Нацрт закона о инспекцијамаСкупштине Средњобосанског Kантона.
7. Очитовање о федералном Нацрту закона о мирном рјешавању радних спорова.
8. Очитовање о Извјешћу о финанцијској ревизији Свеучилишне клиничке болнице Мостар за 2016.годину.
Молим Вас за назочност сједници!

ПРЕДСЈЕДАТЕЉ САБОРА
Јосип Kвасина, дипл. оец.

Више из ове категорије

» Сазвана XXVII сједница

 

pristup informacijama

Search