19 март
2019

Сазвана 3. сједница Владе СБК - 2019. годинаНа основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и члана 9. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона(Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – прочишћени текст),

С А З И В А М
3. сједницу Владе Средњобосанског кантона, за четвртак, 21. 3. 2019. године, у 9 сати

ДНЕВНИ РЕД

1. Записник са 2. сједнице Владе Средњобосанског Кантона – секретар Владе
2. Извјештај о раду Службе за запошљавање КСБ/СБК за 2018. годину – директор Службе
3.Извјештај о извршењу Финансијског плана Службе за запошљавање КСБ/СБК за 2018. годину – директор Службе
4. Годишњи извјештај Одјела за интерну ревизију за 2018. годину – Министарство финансија
5. Приједлог одлуке о извршењу непланираних средстава у Буџету КСБ/СБК за 2019. годину ( исплата донираних средстава ОШ“Караула“) – Министарство финансија
6. Приједлог одлуке о извршењу непланираних средстава у Буџету КСБ/СБК за 2019. годину ( исплата донираних средстава ОШ“ Турбе“) – Министарство финансија
7. Приједлог одлуке о издвајању средстава текуће залихе за лијечење Алмира Салкића – Министарство здравства и социјалне политике
8. Приједлог одлуке о издвајању средстава за суфинанцирање трошкова наступа на сајму привреде „Мостар 2019“ – Министарство привреде
9. Приједлог одлуке о расподијели дијела средстава за спорт у 2019. години – Министарство образовања, науке, културе и спорта
10. Приједлог одлуке о давању сагласности основним школама за расписивање натјечаја за попуну упражњених радних мјеста – Министарство образовања, науке, културе и спорта
11. Приједлог одлуке о давању сагласности средњим школама за расписивање натјечаја за попуну упражњених радних мјеста – Министарство образовања, науке, културе и спорта
12. Приједлог закључка о избору најповољнијег понуђача за израду Стратегије промета КСБ/СБК – Министарство привреде
13. Захтјев за извршење одлуке Уставног суда БиХ и исплати дуга по правомоћним судским пресудама – Министарство правосуђа и управе
14. Захтјев за закључивање вансудске нагодбе о начину исплате разлике накнада из радног односа са кантоналним правобраниоцем и замјеником кантоналног правобраниоца – Министарство правосуђа и управе
15. Сагласност за набавку опреме за потребе министарства здравства и социјалне политике – Министарство здравства и социјалне политике
16. Сагласност за набавку канцеларијског намјештаја за потребе Опћинског суда у Јајцу – Министарство правосуђа и управе
17. Сагласност на планове јавних набавки за 2019. годину
а) План централне јавне набавке за 2019. годину – Уред за јавне набавке
б) План јавних набавки Уреда за јавне набавке за 2019. годину – Уред за јавне набавке
ц) План јавних набавки за Кабинет премијера Кантона за 2019.годину – шеф Кабинета
18. Разрјешења и именовања
а) Рјешење о именовању Комисије за избор и именовање чланова школских одбора – Министарство образовања, науке, кутуре и спорта
б) Рјешење о именовању интерресорне радне групе за израду прописа о начуну формирања мировног вијећа из чланка 152. Закона о раду -Министарство привреде
ц) Рјешење о именовању комисије за провођење поступка додјеле концесија из надлежности Министарства привреде – Министарство привреде
19. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о плаћама накнадама полицијских службеника СБК/КСБ – Министарство унутрашњих послова
20. Извјешће о раду Кантоналног правобранитељства за 2018.годину – Кантонално правобранитељство
21. План рада Завода за јавно здравство СБК/КСБ за 2019. годину – Завод за јавно здравство
22. Извјештај о раду Завода за јавно здравство СБК/КСБ за 2018. годину – Завод за јавно здравство
23. Извјештај о извршењу Финансијског плана Завода за јавно здравство СБК/КСБ за 2018. годину – Завод за јавно здравство
24. Извјештај о извршењу Финансијског плана Кантоналне дирекције за путеве за 2018. годину – Кантонална дирекција за путеве
25. Приједлог одлуке о прихватању елабората о попису имовине, новчаних средстава, обавеза и потраживања на дан 31.12.2018. године Кантоналне дирекције за путеве – Кантонална дирекција за путеве
26. Приједлог одлуке о усвајању Програма кориштења средстава за суфинанцирање истраживачких радова у домени минералних сировина – Министарство привреде
27. Приједлог одлуке о овлаштењу Министарства просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова за располагање средствима Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 20219. годину -– Министраство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
28. Приједлог одлука о усвајању програма о утрошку средстава из области заштите околиша – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
а) Програм расподјеле средстава за санирање еколишких инцидената
б) Програм расподјеле средстава за обиљежавање значајних дана Еко-календара и потпору раду еколишких друштава
ц) Програм расподјеле средстава за заштиту околиша из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК
29. Приједлог одлуке о усвајању Програма расподјеле средстава за потицај повратку прогнаних, обнови и развитку за 2019. годину – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
30. Приједлог одлуке о издвајању средстава за изградњу канализацијског колектора у МП Громиљак, опћина Кисељак - Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
31. Приједлог одлуке о издвајању средстава за утопљавање зграде СШ“Иван Горан Ковачић“ - Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
32. Приједлог одлуке о издвајању средстава за замјену столарије на згради Дома културе Јајце - Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
33. Приједлог одлуке о издвајању средстава за суфинанцирање Сајма текстила, коже и обуће „Тимодеџпо 2019“ – Министарство привреде
34. Приједлог одлуке о издвајању средстава за пренамјену пољопривредног земљишта за издавање грађевинске дозволе за изградњу зграде ПС Крешево – Министарство унутрашњих послова
35. Приједлог одлуке о аконтативној расподјели средстава за високо школство за мјесец фебруар академске 2018/19 – Министарство образовања, науке, културе и спорта
36. Приједлог одлуке о аконтативној расподјели средстава за основне музичке школе за март и април 2019. године – Министарство образовања, науке, културе и спорта
37. Приједлог одлуке о давању сагласности за расписивање натјечаја за закључување уговора о дјелу за попуну упражњених радних мјеста– Министарство образовања, науке, културе и спорта
38. Приједлог одлуке о давању сагласности за расписивање натјечаја за попуну упражњених радних мјеста у основним школама– Министарство образовања, науке, културе и спорта
39. Приједлог одлуке о давању сагласности за расписивање натјечаја за попуну упражњених радних мјеста у средњим школама– Министарство образовања, науке, културе и спорта
40. Приједлог закључка о избору најовољнијег понуђача за набавку опреме за кабинет практичне наставе у МСШ“Бугојно“ – Министарство образовања, науке, културе и спорта
41. Сагласност за закључување уговора о дјелу за потребе школа – Министарство образовања, науке, културе и спорта
42. Сагласност за покретање поступка за набавку школског намјештаја и помагала у ОШ“13 Рујан“ Јајце – Министарство образовања науке, културе и спорта
43. Сагласност за покретање поступка за набавку информатичке опреме за ОШ“Дубравице“ Витез – Министарство образовања науке, културе и спорта
44. Приједлог одлука о издвајању средстава за набавку опреме за потребе буџетских корисника – Служба за заједничке послове
а) за набавку рутера
б) за набавку Сњицх Длинк 24
ц) за набавку 2 усисавача
45. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за услуге бањско-климатског лијечења браниоца – Кантонална управа за браниоце
46. Приједлог одлуке о покретању поступка за набавку канцеларијског материјала за прорачунске кориснике – Уред за јавне набаве
а) рјешење о именовању повјеренства за јавну набавку
47. Приједлог одлуке о покретању поступка за набавку услуге колективног осигурања запосленика – Уред за јавне набаве
а) рјешење о именовању повјеренства за јавну набавку
48. Сагласност за покретање поступка за набавку услуга за одржавање принтера за потребе МУП-а – Министарство унутрашњих послова
49. Информација о пресуди Европског суда за људска права у предмету Авдић и други против Босне и Херцеговине – Министарство правосуђа и управе
50. Иницијатива за израду Регистра именованих и изабраних лица у Средњобосанском кантону- Координатор Тима за спрјечавање корупције
51. Рјешење о измјенама и допунама Рјешања о именовању и надлажностима Тима за спрјечавање корупције – Координатор Тима за спрјечававање корупције
52. Извјештај о утрошку средстава за материјалне трошкове у 2018. години – Министарство финсансија

 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Тахир Ландо, дипл.инг.

 

Прочитано 2114 пута

Новости

22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
20.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-4/20 – Stavlja se van snage Naredba za...
« Maj 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31