19 март
2019

Сазвана 3. сједница Владе СБК - 2019. годинаНа основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и члана 9. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона(Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – прочишћени текст),

С А З И В А М
3. сједницу Владе Средњобосанског кантона, за четвртак, 21. 3. 2019. године, у 9 сати

ДНЕВНИ РЕД

1. Записник са 2. сједнице Владе Средњобосанског Кантона – секретар Владе
2. Извјештај о раду Службе за запошљавање КСБ/СБК за 2018. годину – директор Службе
3.Извјештај о извршењу Финансијског плана Службе за запошљавање КСБ/СБК за 2018. годину – директор Службе
4. Годишњи извјештај Одјела за интерну ревизију за 2018. годину – Министарство финансија
5. Приједлог одлуке о извршењу непланираних средстава у Буџету КСБ/СБК за 2019. годину ( исплата донираних средстава ОШ“Караула“) – Министарство финансија
6. Приједлог одлуке о извршењу непланираних средстава у Буџету КСБ/СБК за 2019. годину ( исплата донираних средстава ОШ“ Турбе“) – Министарство финансија
7. Приједлог одлуке о издвајању средстава текуће залихе за лијечење Алмира Салкића – Министарство здравства и социјалне политике
8. Приједлог одлуке о издвајању средстава за суфинанцирање трошкова наступа на сајму привреде „Мостар 2019“ – Министарство привреде
9. Приједлог одлуке о расподијели дијела средстава за спорт у 2019. години – Министарство образовања, науке, културе и спорта
10. Приједлог одлуке о давању сагласности основним школама за расписивање натјечаја за попуну упражњених радних мјеста – Министарство образовања, науке, културе и спорта
11. Приједлог одлуке о давању сагласности средњим школама за расписивање натјечаја за попуну упражњених радних мјеста – Министарство образовања, науке, културе и спорта
12. Приједлог закључка о избору најповољнијег понуђача за израду Стратегије промета КСБ/СБК – Министарство привреде
13. Захтјев за извршење одлуке Уставног суда БиХ и исплати дуга по правомоћним судским пресудама – Министарство правосуђа и управе
14. Захтјев за закључивање вансудске нагодбе о начину исплате разлике накнада из радног односа са кантоналним правобраниоцем и замјеником кантоналног правобраниоца – Министарство правосуђа и управе
15. Сагласност за набавку опреме за потребе министарства здравства и социјалне политике – Министарство здравства и социјалне политике
16. Сагласност за набавку канцеларијског намјештаја за потребе Опћинског суда у Јајцу – Министарство правосуђа и управе
17. Сагласност на планове јавних набавки за 2019. годину
а) План централне јавне набавке за 2019. годину – Уред за јавне набавке
б) План јавних набавки Уреда за јавне набавке за 2019. годину – Уред за јавне набавке
ц) План јавних набавки за Кабинет премијера Кантона за 2019.годину – шеф Кабинета
18. Разрјешења и именовања
а) Рјешење о именовању Комисије за избор и именовање чланова школских одбора – Министарство образовања, науке, кутуре и спорта
б) Рјешење о именовању интерресорне радне групе за израду прописа о начуну формирања мировног вијећа из чланка 152. Закона о раду -Министарство привреде
ц) Рјешење о именовању комисије за провођење поступка додјеле концесија из надлежности Министарства привреде – Министарство привреде
19. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о плаћама накнадама полицијских службеника СБК/КСБ – Министарство унутрашњих послова
20. Извјешће о раду Кантоналног правобранитељства за 2018.годину – Кантонално правобранитељство
21. План рада Завода за јавно здравство СБК/КСБ за 2019. годину – Завод за јавно здравство
22. Извјештај о раду Завода за јавно здравство СБК/КСБ за 2018. годину – Завод за јавно здравство
23. Извјештај о извршењу Финансијског плана Завода за јавно здравство СБК/КСБ за 2018. годину – Завод за јавно здравство
24. Извјештај о извршењу Финансијског плана Кантоналне дирекције за путеве за 2018. годину – Кантонална дирекција за путеве
25. Приједлог одлуке о прихватању елабората о попису имовине, новчаних средстава, обавеза и потраживања на дан 31.12.2018. године Кантоналне дирекције за путеве – Кантонална дирекција за путеве
26. Приједлог одлуке о усвајању Програма кориштења средстава за суфинанцирање истраживачких радова у домени минералних сировина – Министарство привреде
27. Приједлог одлуке о овлаштењу Министарства просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова за располагање средствима Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 20219. годину -– Министраство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
28. Приједлог одлука о усвајању програма о утрошку средстава из области заштите околиша – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
а) Програм расподјеле средстава за санирање еколишких инцидената
б) Програм расподјеле средстава за обиљежавање значајних дана Еко-календара и потпору раду еколишких друштава
ц) Програм расподјеле средстава за заштиту околиша из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК
29. Приједлог одлуке о усвајању Програма расподјеле средстава за потицај повратку прогнаних, обнови и развитку за 2019. годину – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
30. Приједлог одлуке о издвајању средстава за изградњу канализацијског колектора у МП Громиљак, опћина Кисељак - Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
31. Приједлог одлуке о издвајању средстава за утопљавање зграде СШ“Иван Горан Ковачић“ - Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
32. Приједлог одлуке о издвајању средстава за замјену столарије на згради Дома културе Јајце - Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
33. Приједлог одлуке о издвајању средстава за суфинанцирање Сајма текстила, коже и обуће „Тимодеџпо 2019“ – Министарство привреде
34. Приједлог одлуке о издвајању средстава за пренамјену пољопривредног земљишта за издавање грађевинске дозволе за изградњу зграде ПС Крешево – Министарство унутрашњих послова
35. Приједлог одлуке о аконтативној расподјели средстава за високо школство за мјесец фебруар академске 2018/19 – Министарство образовања, науке, културе и спорта
36. Приједлог одлуке о аконтативној расподјели средстава за основне музичке школе за март и април 2019. године – Министарство образовања, науке, културе и спорта
37. Приједлог одлуке о давању сагласности за расписивање натјечаја за закључување уговора о дјелу за попуну упражњених радних мјеста– Министарство образовања, науке, културе и спорта
38. Приједлог одлуке о давању сагласности за расписивање натјечаја за попуну упражњених радних мјеста у основним школама– Министарство образовања, науке, културе и спорта
39. Приједлог одлуке о давању сагласности за расписивање натјечаја за попуну упражњених радних мјеста у средњим школама– Министарство образовања, науке, културе и спорта
40. Приједлог закључка о избору најовољнијег понуђача за набавку опреме за кабинет практичне наставе у МСШ“Бугојно“ – Министарство образовања, науке, културе и спорта
41. Сагласност за закључување уговора о дјелу за потребе школа – Министарство образовања, науке, културе и спорта
42. Сагласност за покретање поступка за набавку школског намјештаја и помагала у ОШ“13 Рујан“ Јајце – Министарство образовања науке, културе и спорта
43. Сагласност за покретање поступка за набавку информатичке опреме за ОШ“Дубравице“ Витез – Министарство образовања науке, културе и спорта
44. Приједлог одлука о издвајању средстава за набавку опреме за потребе буџетских корисника – Служба за заједничке послове
а) за набавку рутера
б) за набавку Сњицх Длинк 24
ц) за набавку 2 усисавача
45. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за услуге бањско-климатског лијечења браниоца – Кантонална управа за браниоце
46. Приједлог одлуке о покретању поступка за набавку канцеларијског материјала за прорачунске кориснике – Уред за јавне набаве
а) рјешење о именовању повјеренства за јавну набавку
47. Приједлог одлуке о покретању поступка за набавку услуге колективног осигурања запосленика – Уред за јавне набаве
а) рјешење о именовању повјеренства за јавну набавку
48. Сагласност за покретање поступка за набавку услуга за одржавање принтера за потребе МУП-а – Министарство унутрашњих послова
49. Информација о пресуди Европског суда за људска права у предмету Авдић и други против Босне и Херцеговине – Министарство правосуђа и управе
50. Иницијатива за израду Регистра именованих и изабраних лица у Средњобосанском кантону- Координатор Тима за спрјечавање корупције
51. Рјешење о измјенама и допунама Рјешања о именовању и надлажностима Тима за спрјечавање корупције – Координатор Тима за спрјечававање корупције
52. Извјештај о утрошку средстава за материјалне трошкове у 2018. години – Министарство финсансија

 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Тахир Ландо, дипл.инг.

 

Прочитано 1481 пута

Новости

18.09.2019 Vlada Srednjobosanskog kantona na 16. sjednici održanoj 29.08.2019. godine utvrdila je Nacrt Uredbe ...
05.09.2019 JAVNI POZIV za uvid radi izjašnjenja u Idejne projekte: JAVNI POZIV - općina KreševoJAVNI POZIV - o...
03.09.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona uspješno je održana obuka “Upravljanje projektnim ciklusom i...
03.09.2019 U hotelu Vezir Palaca na Starom gradu u Travniku održana je konferencija o projektu BuHAWK17.Podržan...
30.08.2019 ČESTITKA   U povodu Nove Hidžretske 1441. godine upućujem svim građanima islamske vjeroispovj...
« Septembar 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30